LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC
Tác giả: Tôn giả Thế Hữu
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

* Ghi chú: Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc gồm 18 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm.