long vương huynh đệ kinh

long vương huynh đệ kinh

龍王兄弟經 ( 龍long 王vương 兄huynh 弟đệ 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,吳支謙譯。說目連尊者降伏難頭和難兄弟之二龍。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 吳ngô 支chi 謙khiêm 譯dịch 。 說thuyết 目Mục 連Liên 尊Tôn 者Giả 降hàng 伏phục 難nạn/nan 頭đầu 和hòa 難nạn/nan 兄huynh 弟đệ 之chi 二nhị 龍long 。

error: