long tôn vương

long tôn vương

龍尊王 ( 龍long 尊tôn 王vương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)文殊菩薩之本地,龍種上尊王佛之略稱。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 之chi 本bổn 地địa , 龍long 種chủng 上thượng 尊tôn 王vương 佛Phật 之chi 略lược 稱xưng 。

error: