long tòa

龍座 ( 龍long 座tòa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (儀式)屈膝而坐也。文殊師利根本大教王經金翅鳥王品曰:「作龍座而坐(貼膝坐也)。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 儀nghi 式thức ) 屈khuất 膝tất 而nhi 坐tọa 也dã 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根căn 本bổn 大đại 教giáo 王vương 經kinh 金kim 翅sí 鳥điểu 王vương 。 品phẩm 曰viết : 「 作tác 龍long 座tòa 而nhi 坐tọa ( 貼 膝tất 坐tọa 也dã ) 。 」 。

error: