long thang

龍湯 ( 龍long 湯thang )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)成自人畜糞尿之藥也,又曰黃龍湯,為一種之陳棄藥。吾國之僧俗用之,義淨三藏痛斥之。寄歸傳三曰:「自有方處鄙俗久行,病發即服大便小便,疾起便用豬糞貓糞。或堈盛甕貯,號曰龍湯,雖加美名,穢惡斯極。」南山羯磨疏三下曰:「腐爛藥者,世所同棄而實可收,即大小便也。」濟緣記三下曰:「小便治勞,大便解熱,名黃湯。」止觀二之三曰:「譬如父母見子得病不宜餘藥,須黃龍湯鑿齒瀉之,服已病愈。」大部補注十二曰:「止觀云黃龍湯者大便汁也。」見陳棄藥條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) 成thành 自tự 人nhân 畜súc 糞phẩn 尿niệu 之chi 藥dược 也dã , 又hựu 曰viết 黃hoàng 龍long 湯thang , 為vi 一nhất 種chủng 之chi 陳trần 棄khí 藥dược 。 吾ngô 國quốc 之chi 僧Tăng 俗tục 用dụng 之chi , 義nghĩa 淨tịnh 三Tam 藏Tạng 痛thống 斥xích 之chi 。 寄ký 歸quy 傳truyền 三tam 曰viết : 「 自tự 有hữu 方phương 處xứ 鄙bỉ 俗tục 久cửu 行hành , 病bệnh 發phát 即tức 服phục 大đại 便tiện 小tiểu 便tiện , 疾tật 起khởi 便tiện 用dụng 豬trư 糞phẩn 貓miêu 糞phẩn 。 或hoặc 堈 盛thịnh 甕úng 貯trữ , 號hiệu 曰viết 龍long 湯thang , 雖tuy 加gia 美mỹ 名danh , 穢uế 惡ác 斯tư 極cực 。 」 南nam 山sơn 羯yết 磨ma 疏sớ 三tam 下hạ 曰viết : 「 腐hủ 爛lạn 藥dược 者giả , 世thế 所sở 同đồng 棄khí 而nhi 實thật 可khả 收thu , 即tức 大đại 小tiểu 便tiện 也dã 。 」 濟tế 緣duyên 記ký 三tam 下hạ 曰viết : 「 小tiểu 便tiện 治trị 勞lao , 大đại 便tiện 解giải 熱nhiệt , 名danh 黃hoàng 湯thang 。 止Chỉ 觀Quán 二nhị 之chi 三tam 曰viết 譬thí 如như 父phụ 母mẫu 。 見kiến 子tử 得đắc 病bệnh 不bất 宜nghi 餘dư 藥dược , 須tu 黃hoàng 龍long 湯thang 鑿tạc 齒xỉ 瀉tả 之chi , 服phục 已dĩ 病bệnh 愈dũ 。 」 大đại 部bộ 補bổ 注chú 十thập 二nhị 曰viết 。 止Chỉ 觀Quán 云vân 黃hoàng 龍long 湯thang 者giả 大đại 便tiện 汁trấp 也dã 。 」 見kiến 陳trần 棄khí 藥dược 條điều 。

Nam mô A Di Đà Phật

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Phật Lịch 2563

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.


 
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần!
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.
Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)

Nông Lịch Kỷ Hợi

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,
Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.
Xanh tươi qua mất thay màu úa,
Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!
Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,
Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.
A-Di như biết gìn tâm niệm,
Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:

Việt Lịch 4898

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ các túc nghiệp.
Thêm lớn phần phước huệ.
Tròn nên thắng thiện căn.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Nạn tật dịch đói khát.
Tất cả đều tiêu trừ,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ cúng tiền in bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Quyến thuộc đều an lạc,
Tiên vong được siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhơn dân hưởng khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Ðồng chứng đạo vô thượng.

error: