龍有三苦 ( 龍long 有hữu 三tam 苦khổ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)又曰三熱,見三熱條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 又hựu 曰viết 三tam 熱nhiệt , 見kiến 三tam 熱nhiệt 條điều 。