long hoa thụ

long hoa thụ

龍華樹 ( 龍long 華hoa 樹thụ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)彌勒佛成道時之道樹也。梵名,奔那伽。彌勒大成佛經曰:「枝如寶龍,吐百寶華。」大日經疏七曰:「奔那伽是龍樹華,彌勒世尊於此樹下成佛,其直云龍華者,是龍中所尚之花,西方頗有其種。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) 彌Di 勒Lặc 佛Phật 成thành 道Đạo 時thời 之chi 道đạo 樹thụ 也dã 。 梵Phạm 名danh , 奔bôn 那na 伽già 。 彌Di 勒Lặc 大đại 成thành 佛Phật 經kinh 曰viết 枝chi 如như 寶bảo 龍long 。 吐thổ 百bách 寶bảo 華hoa 。 」 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 七thất 曰viết : 「 奔bôn 那na 伽già 是thị 龍long 樹thụ 華hoa 彌Di 勒Lặc 世Thế 尊Tôn 。 於ư 此thử 樹thụ 下hạ 。 成thành 佛Phật 其kỳ 直trực 云vân 龍long 華hoa 者giả , 是thị 龍long 中trung 所sở 尚thượng 之chi 花hoa , 西tây 方phương 頗phả 有hữu 其kỳ 種chủng 。 」 。

error: