龍華懺法 ( 龍long 華hoa 懺sám 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)一卷,明如惺集。說祈念彌勒菩薩懺悔罪障之作法。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 一nhất 卷quyển , 明minh 如như 惺tinh 集tập 。 說thuyết 祈kỳ 念niệm 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 懺sám 悔hối 罪tội 障chướng 之chi 作tác 法pháp 。