lộc viên tự

lộc viên tự

鹿園寺 ( 鹿lộc 園viên 寺tự )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (寺名)在東天竺波羅奈國鹿野苑。求法高僧傳上曰:「那爛陀寺東四十驛許,尋弶伽河而下至蜜栗伽悉他鉢那寺。唐云鹿園寺也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 寺tự 名danh ) 在tại 東đông 天Thiên 竺Trúc 波Ba 羅La 奈Nại 國Quốc 鹿Lộc 野Dã 苑Uyển 。 求cầu 法Pháp 高cao 僧Tăng 傳truyền 上thượng 曰viết : 「 那na 爛lạn 陀đà 寺tự 東đông 四tứ 十thập 驛dịch 許hứa , 尋tầm 弶cương 伽già 河hà 而nhi 下hạ 至chí 蜜mật 栗lật 伽già 悉tất 他tha 鉢bát 那na 寺tự 。 唐đường 云vân 鹿lộc 園viên 寺tự 也dã 。 」 。

error: