lộc mẫu đường

lộc mẫu đường

鹿母堂 ( 鹿lộc 母mẫu 堂đường )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (堂塔)同鹿母講堂。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 堂đường 塔tháp ) 同đồng 鹿lộc 母mẫu 講giảng 堂đường 。

About The Author

tangthuphathoc
error: