lộc bì y

鹿皮衣 ( 鹿lộc 皮bì 衣y )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (衣服)以鹿皮所製之衣也,釋迦入山苦行時亦服之。瑞應經上曰:「行十數里,逢兩獵客,太子自念:我已棄家,在此山澤,不宜如凡人被服寶衣有欲態也。乃脫身寶裘與獵者貿鹿皮衣。」止觀四曰:「雪山大士,絕形深澗,不涉人間,結草為席,被鹿皮衣,無受持說淨等事。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 衣y 服phục ) 以dĩ 鹿lộc 皮bì 所sở 製chế 之chi 衣y 也dã 釋Thích 迦Ca 入nhập 山sơn 苦khổ 行hạnh 時thời 亦diệc 服phục 之chi 。 瑞thụy 應ứng 經kinh 上thượng 曰viết 行hành 十thập 數sổ 里lý 。 逢phùng 兩lưỡng 獵liệp 客khách 太thái 子tử 自tự 念niệm 。 我ngã 已dĩ 棄khí 家gia , 在tại 此thử 山sơn 澤trạch , 不bất 宜nghi 如như 凡phàm 人nhân 被bị 服phục 寶bảo 衣y 有hữu 欲dục 態thái 也dã 。 乃nãi 脫thoát 身thân 寶bảo 裘cừu 與dữ 獵liệp 者giả 貿mậu 鹿lộc 皮bì 衣y 。 止Chỉ 觀Quán 四tứ 曰viết 雪Tuyết 山Sơn 。 大Đại 士Sĩ 絕tuyệt 形hình 深thâm 澗giản , 不bất 涉thiệp 人nhân 間gian 結kết 草thảo 為vi 席tịch 被bị 鹿lộc 皮bì 衣y 。 無vô 受thọ 持trì 說thuyết 淨tịnh 等đẳng 事sự 。 」 。

About The Author

tangthuphathoc
error: