Linh Ấn

Linh Ấn (Ấn cái chuông) dựa theo phộc trước, co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay, lắc tay 3 lần như rung chuông khiến cho Bản Tôn hoan hỷ.

Chân Ngôn là :

“Án_ Vĩ xá gia hộc “