Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Liên Hoa Vũ Bồ Tát Ấn

Hai tay đều nắm Liên Hoa Quyền.

Trước tiên ở trước ngực cũng trợ nhau xoay chuyển như múa. Tiếp ở ức ngực, cũng trợ nhau xoay chuyển theo bên trái như thế múa. Tiếp theo, ở gò má, xoay chuyển bên phải rồi ở gò má xoay chuyển bên trái như trước. Tụng Chân Ngôn chẳng gián đoạn. Cuối cùng chắp tay Liên Hoa đặt ở trên đỉnh đầu.

Tưởng từ đỉnh đầu tuôn ra vô lượng Liên Hoa Vũ Bồ Tát (Padma-nṛtyebodhisatva) cúng dường Bản Tôn với tất cả Thánh Chúng Liên Hoa Vũ Chân Ngôn là:

“Án, bả ná-ma nãnh-lật để-duệ (1) tát phộc bố nhạ (2) bát-la vạt đa nẵng, tam ma duệ, hồng (3)”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên sẽ được ba loại Tấn Tật Ý Thành Thân. Trong khoảng sát na ở vô lượng Thế Giới tác Thần Thông Du Hý, lợi ích Hữu Tình, rộng làm Phật sự.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.