Liên Hoa Tòa Ấn

Chắp 2 tay lại giữa rỗng. Các Độ Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) đều dính đầu ngón. 6 ngón còn lại hơi co đầu ngón sao cho các đầu ngón cách nhau như hình hoa sen hé nở.

Chân Ngôn là :

“Án, ca ma la, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn Chân Ngôn này gia trì thời tất cả Thánh Chúng cùng với Bản Tôn đều được hoa sen bảy báu làm tòa