LỄ DÂNG ĐỨC PHẬT

Trước bàn thờ Phật trang nghiêm
Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng
Con thầm cầu nguyện trong lòng
Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
Vô minh, tăm tối xua đi
Luôn luôn tỉnh thức hướng về ánh quang.

Con xin thắp ba cây nhang
Nguyện thầm theo với làn hương thơm lành
Cầu sao cho bản thân mình
Được mau giác ngộ, đạt thành ước mong
Đồng thời nguyện khắp không trung
Tỏa hương đức hạnh mười phương chan hòa
Mùi hương êm dịu lan xa
Đến chúng sinh cõi ta bà khắp nơi.

Bình hoa phô sắc thắm tươi
Con dâng lên cúng tứ thời thành tâm
Hai tay chắp lại nghĩ thầm
Dù hoa tươi đẹp vô ngần hôm nay
Nhưng rồi tàn úa mai này,
Con người thân xác theo ngày tháng trôi
Để rồi cũng mạng vong thôi
Sinh, già, bệnh, chết dòng đời ngắn sao.

Vô thường kiếp sống chẳng lâu
Con xin nỗ lực nâng cao, duy trì
Giới điều đức hạnh mọi bề
Quyết lòng dấn bước tiến về mục tiêu
Hướng về giác ngộ cao siêu
Con đường Phật dạy quyết theo trọn đời.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(12-2016)