Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải (audio)

Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải (audio)
Đọc Kinh, Pháp âm, Thiền

LĂNG GIÀ A BẠT ĐA LA BẢO KINH CHÚ GIẢI
Tam Tạng pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la, đời Tống vâng chiếu dịch.
Tỳ-kheo Thích Tông Lặc trụ trì Thiện Thế Thiền Tự ở Thiên giới đời Đại Minh,
Thích Như Dĩ trụ trì Diễn Phước Giảng tự vâng chiếu đồng chú giải.
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Sách, Pháp âm

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới (Audio)

LINH VĂN CỦA TRỜI ĐẤT CỨU THẾ GIỚI (Thiên Địa Linh Văn Cứu Thế Giới) Hòa thượng Tuyên Hóa & Các đệ tử Việt dịch: Ban phiên dịch Vạn Phật Thánh Thánh Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Bảo Đăng Pháp Thoại

Đại Tam Tai Kiếp Nạn

ĐẠI TAM TAI KIẾP NẠN Btg Bảo Đăng   
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Lợi Ích Của Nói Lời Thành Thật (Audio)

Lợi Ích Của Nói Lời Thành Thật Tỳ kheo: Thích Đạt Ma Phổ Giác Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ   
Bài Viết Ngắn, Tùy Bút

Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia

BỔN PHẬN CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA Hòa thượng Thích Thắng Hoan Sản xuất: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm    I.- VÀO ĐỀ: Tất cả chúng sanh lớn như loài người, nhỏ như các loài động vật đều có bổn phận...
Đọc Luật Tạng

Kệ Ngũ Giới

KỆ NGŨ GIỚI Diễn đọc: Chiếu Thành  
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Chân Hiếu

Phật Lực, Tín Nguyện

PHẬT LỰC, TÍN NGUYỆN Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Chân Hiếu