Lạc Bước Sông Trăng
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phổ nhạc: Nhạc sĩ Minh Huy
Tiếng hát: Chi Huệ

 

***