Lá Thư Tịnh Độ (DPA Đọc)

Lá Thư Tịnh Độ (DPA Đọc)
Close-Up Of Bunch, Red Daisies With Yellow Centers
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

LÁ THƯ TỊNH ĐỘ
Ấn QUang Đại Sư
 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thanh Thuyết, Kim Phượng

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Sách, Pháp âm

Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất

BẢY NGÀY KHAI THỊ PHẬT THẤT Hòa thượng Thích Diệu Liên  Việt dịch: Thích Tâm An Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Đức Phật Bậc Thầy Vĩ Đại Của Nhân Loại (Audio)

Đức Phật Bậc Thầy Vĩ Đại Của Nhân Loại Tỳ kheo: Thích Đạt Ma Phổ Giác Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ   
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng (Audio)

Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng Diễn đọc: Thiện Quang   Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng
Những Lá Thư Tịnh Độ

167- Thư Trả Lời Cư Sĩ Vạn Lương

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Cư Sĩ Vạn Lương Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương (thư thứ nhất) Quang là một ông Tăng chỉ biết cơm...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Chướng Ngại Và Chướng Nạn (PH070)

Chướng Ngại Và Chướng NạnThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa    
Đọc Kinh, Pháp âm

Phổ Môn Phẩm Giảng Lục (Audio)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA  PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN GIẢNG LỤC Pháp sư Bảo Tịnh Giảng Thuật  Việt dịch: Hòa Thượng  Thích Trí Nghiêm Giọng đọc: Diệu Hoa   Phổ Môn Giảng Lục -1Phổ Môn Giảng Lục -2Phổ Môn Giảng Lục -3Phổ Môn Giảng...