KỶ NIỆM PHẬT ĐẢN
(Bài hát theo điệu tân nhạc)

Khắp chốn cùng nơi người con Phật năm châu,
Hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh nhiệm mầu,
Hình bóng Từ Tôn trong tha thiết niềm tin,
Trải lòng vị tha nguyền cứu vớt chúng sinh.

Chốn trần gian quán trọ tạm dừng chân,
Kiếp phù sinh đắng cay đoạn trường,
Lỡ vào đây trong bể khổ trầm luân,
Biết về đâu, ôi! Bờ giác mờ xa,
May nhờ Phật Tổ Thích Ca
Đạo vàng soi sáng lối ra.

Trước Đài Sen trang nghiêm,
Hương trầm bay chập chờn,
Biết bao tâm hồn,
Thiết tha chân thành,
Nguyện cầu chư Phật chứng minh.

Kỷ niệm người xưa còn vang tiếng chuông ngân,
Khắc ghi nơi lòng lời giác ngộ huy hoàng,
Chúng con cùng nhau xin góp nhặt tình thương,
Tô bồi tương lai cho cuộc sống ngát hương.

Hải Ngạn Tịnh Thất, ngày 22.2.1998
Thắng Hoan