Kinh Trung A Hàm (Phần I)

Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương

 

 

Kinh Trung A Hàm (Phần II)

Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương, Thủy Tiên

 

Print Friendly, PDF & Email