KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
Dịch Âm – Diễn Nghĩa – Yếu Giải
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Ngọc San, Thùy Anh