Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành

Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

Kinh Thiện Ác Nhân Quả – Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành
Diễn đọc: Tâm Từ

 

 

Bài Viết Liên Quan

Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Người Chăn Bò Nanda

Người Chăn Bò Nanda   Khi còn tại gia tôn giả Nanda là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày, Nanda dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ sông Hằng thuộc địa phận xứ Kosambi. Lúc ấy gặp dịp đức Thế tôn trú tại...
Đọc Kinh, Pháp âm

Kinh Tiểu Bộ (Audio)

KINH TIỂU BỘ (Trọn bộ 10 tập) Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Thùy Anh , Ngọc Mỹ   
Niệm Phật Cảm Ứng-ml, Pháp âm

Đặt Lại Đài Sen (Audio)

Đặt Lại Đài Sen Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Anh Thơ   Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn. Javascript is disabledJavascript...
Đọc Sách, Pháp âm

Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc (Audio)

TRANG TÔN KINH HUYỀN HOẶC Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT   Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc Tập 1 - 01Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc Tập 1 - 01Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc...
Pháp âm, Tụng Kinh

Kinh Từ Bi Thủy Sám (Thích Trí Thoát tụng)

Kinh Từ Bi Thủy Sám ĐĐ Thích Linh Như chuyển thể Sám Thi Giọng tụng: Thích Trí Thoát