Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PHẬT NÓI THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT PHẠM TÁN

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Quy mệnh Phật Pháp Tăng

Đỉnh lễ Quán Tự Tại

Nay con xin xưng tán

Rừng công đức Đại Bi

1. Phạm Tán thứ nhất:

Bộ phộc nẵng đát-la dã, vãn nễ đa lộ ca ngu long_ A ma la địa ba đểdựng đốt-đổ đế , một-la hám-ma phộc lam_ Mẫu nễ la nhạ_ Lam độ-lỗ phộc tất địa ca lam_ Bát-la noa ma di, phộc lộ cát đế đa nẵng địa phộc lam.

2. Phạm Tán thứ hai:

Tô nga đa, a mật-lị đa, lỗ ba, tô lỗ ba, đà, phộc hổ, lạc xoa noa, bộ sử đa nễ hạ_ Phộc lam_ Ca noa luật nhạ , vĩ bộ sử đa _ Phộc ma ca lam, câu đê la ma la , bế-dựng nga la , mạo đa nhạ trí-giáng.

3. Phạm Tán thứ ba:

Xả thi vĩ-dựng ma di mạo, nhập-phộc la , bố la-noa, mục khiếm _ Yết ma la dã đa, lộ tả nẵng, tả lộ phộc la, tứ ma khiếm noa địa , bán noa la hiến noa bố trí-giáng mật-lý nga la nhạ _ Vĩ mạo địa đa phộc sa đát-la du hiến

4. Phạm Tán thứ tư:

Bát-la tha ma lỗ noa lam, nĩ đa la nhạ tam hàm_ A phộc lam nghĩ đa bán ca nĩ nẵng nỗ tam hàm_ Sa-phộc la nan mẫu na nga nĩ đa di già lỗ đán phộc hộ , lạc xoa noa_ Bộ sử sa phộc-dã ca lam

5. Phạm Tán thứ năm:

Đa lỗ câu ma la sa đà la ba ni đa lăng_ Mật-lý nga tả lý ma nễ, vĩ sắt-chi đa_ Phộc sa ca lam, thú bạn quân noa la mạn ni đa_ Lộ la đà lam, vĩ ma lăng ca ma lộ na la, nẵng tị đa lăng.

6. Phạm Tán thứ sáu:

Ma ni mạn ni đa, di khứ la, tứ ma phộc lam ca trí , vĩ sắt-kế đa, tức đátla_ Tô phộc tức đát-la phộc lam, nĩ nẵng nga-dã noa, ma hộ na địa ba la nga đán, phộc hộ mãng noa-dã mẫu ba, A lý-nĩ đa, la ma đà ba nan.

7. Phạm Tán thứ bảy:

Nhập-phộc la phộc dã địa ha lam_ Phộc hộ táo khứ-dã ca lam, đát-lý bà phộc_ A la-tha ca lam, sa phộc lam, vĩ vĩ đà câu la nễ lý-nĩ đa ma la phộc lăng, phộc la nỗ bố la nhiếp nễ đa ba na phộc lam

8. Phạm Tán thứ tám:

Nga nhạ mãn đa vĩ lam di đa hám sa nga đế-dựng, ba lý bố la-noa_ Ma hạ mật-lý đa la một-đà nga đế-dựng_ Phộc la sát la , ma hộ na địa phộc la-noa đà lam_ Thất-lý bố đa la ca địa nễ phộc sa ca lam

PHẬT NÓI THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT PHẠM TÁN (Hết)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.