KINH LỤC THÚ LUÂN HỒI

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật Xứng, Bồ-tát Mã Minh sưu tập
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Kính lạy Phật ba đời
Lời Bậc Chánh Giác dạy
Thường hành hạnh lợi tha
Tích tụ các công đức
Ai với thân, khẩu, ý
Tạo ra nghiệp thiện, ác
Quả báo quyết không sai
Không ai thế cho mình.
Bậc Đạo Sư tối thắng
Hiện chứng ban lòng Từ
Vì các loài hữu tình
Nói theo nghiệp hưởng quả
Đây hợp với chánh lý
Nghe rồi nên vâng giữ
Tạo nghiệp đều do tâm
Làm nhân vào sáu cõi.
Bị ba độc dẫn dắt
Mua bán các thú vật
Nuôi lớn rồi đem giết
Sẽ đọa ngục Đẳng hoạt
Trải qua trăm ngàn năm
Bị ba gậy đánh đập
Chết rồi sống trở lại
Chịu khổ báo như vậy.
Với cha mẹ thân quyến
Mà sinh lòng tổn hại
Dối gạt và lừa đảo
Sẽ đọa ngục Hắc tuyến
Dây đen riết thân thể
Như thế gian xẻ cây
Cưa xẻ lửa phát ra
Chịu tội báo như vậy.
Lấy lửa đốt núi sông
Rừng cây và đồng nội
Thiêu hại các hữu tình
Sẽ đọa ngục Viêm nhiệt
Ngọn lửa lan cháy khắp
Tiếng kêu khổ không ngừng
Đôi mắt bị đui mù
Chịu khổ báo như vậy.
Chánh pháp nói phi pháp
Phỉ báng không bằng cớ
Khiến người kia đau buồn
Đọa ngục Cực viêm nhiệt
Các chúng sinh tội này
Bị lửa dữ tấn công
Thiêu đốt không tạm ngừng
Chịu khổ báo như vậy.
Loài heo, dê, cáo, thỏ
Và các thú vật khác
Giết hại chúng vô hạn
Sẽ đọa ngục Chúng hợp
Sinh vào ngục kia rồi
Chịu đủ các khổ sở
Tra khảo chết sống lại
Chịu khổ báo như vậy.
Thân, khẩu, ý làm ác
Gièm pha ly gián nhau
Chúng sinh tội như vậy
Sẽ đọa ngục Hào khiếu
Ngọn lửa hừng hực kia
Thiêu đốt không ngừng nghỉ
Thường kêu gào dữ dội
Chịu khổ báo như vậy.
Đối với Phật, Pháp, Tăng
Và các người đói khổ
Xén cướp tài vật họ
Đọa ngục Đại hào khiếu
Bị lửa dữ thiêu nướng
Đau đớn vô cùng tận
Kêu gào rất dữ tợn
Chịu khổ báo như vậy.
Với cha mẹ, sư trưởng
Và các bậc Hiền đức
Sát hại các bậc ấy
Quyết đọa ngục Vô gián
Bị lửa dữ cháy rực
Đốt thấu tận xương tủy
Luôn luôn bị cực khổ
Không bao giờ có vui.
Thù địch gây tranh giành
Chém giết tàn hại nhau
Chết đọa ngục Đồng trảo
Móng đồng rất bén nhọn
Đua nhau mà xé cào
Hoặc biến thành dao gậy
Tranh giành chặt thân thể
Chịu khổ báo như vậy.
Cường bạo, đoạt vợ người
Sau đọa ngục Thiết thích
Giáo dài một thước sáu
Đâm thủng qua thịt xương
Có quỷ nữ bằng sắt
Răng lửa rất đáng sợ
Ăn từ đỉnh đến gót
Chịu khổ báo như vậy.
Ai âm mưu hại người
Đọa vào rừng đao kiếm
Bị vượn chó, cú vọ
Đua chạy đến giành ăn
Cướp đoạt tài sản người
Sẽ bị cực khổ ấy
Thường nuốt hòn sắt nóng
Lấy nước đồng rưới lên.
Giết chúng sinh vô tội
Sẽ đọa ngục Thiết ưng
Bị móng bén chụp lấy
Luôn luôn chịu khổ não
Nếu ai thích giết hại
Sinh mạng loài thủy tộc
Sau đọa sông nước đồng
Bị lửa nghiệp thiêu đốt.
Tham muốn mình thịnh vượng
Che lấp thiện của người
Đọa vào ngục Thiết ma
Kêu gào không thể cứu
Ai gây hại cho người
Sẽ chịu nhiều loại thân
Hai núi kẹp thân thể
Giãy giụa lại ép nghẹt.
Ai nói lời phi pháp
Phá hoại các cầu cống
Trên con đường dao nhọn
Bị đuổi chạy qua lại
Dùng móng giết rận chí
Bị rơi giữa hai núi
Đè ép chết sống lại
Lần lượt chịu các khổ.
Nương dựa đạo giải thoát
Mà không giữ cấm giới
Đọa trong ngục Đường ổi
Thân thể đều tan nát
Dối trá hiện oai nghi
Nuôi sống bằng tà mạng
Đọa trong ngục Thi phẩn
Bị sâu giòi rúc rỉa.
Thấy sâu trong ngũ cốc
Không lượm lại đem xay
Đọa vào ngục Thiết xác
Thường bị cối kia xay
Thấy người khổ sinh vui
Nịnh hót, gây nghi ngờ
Thường ôm lòng giận ghét
Sẽ làm lính Diệm-ma
Các hạt giống quả khổ
Phân biệt sơ lược qua
Thân, khẩu, ý thanh tịnh
Rốt ráo thường viễn ly.

(Hết Cảnh Giới Địa Ngục)

***

Mình không thích bố thí
Lại trộm thức ăn người
Đọa làm quỷ Đại anh
Thường ăn các phân nhơ.
Ai cản người bố thí
Của mình thì keo kiệt
Đọa trong quỷ miệng kim
Bụng lớn luôn đói khát.
Không con cháu, tiếc của
Không cho, lại không dùng
Đọa làm quỷ thiếu thốn
Hưởng đồ vứt của người.
Mong muốn người ban cho
Cho ít lại hối tiếc
Đọa trong quỷ Hạ liệt
Thường ăn thứ ói mửa.
Ưa thích nghe lỗi người
Thêm lời xấu rao truyền
Đọa trong quỷ Diệm khẩu
Chịu khổ não vô cùng.
Ai thích tranh cãi nhau
Không có chút tâm từ
Đọa trong quỷ Bì cực
Ăn các loài sâu bọ.
Khống chế lấy vật người
Được rồi lại cho ít
Đọa vào quỷ Cực xú
Sợ sệt hưởng cúng ít.
Người nào thích bày tiệc
Giết hại nhiều sinh mạng
Mình ăn, lại cho người
Sau đọa quỷ La-sát.
Với hương hoa cúng dường
Ngửi trước hoặc lấy riêng
Do chút tâm tham ấy
Sau làm quỷ Tầm hương.
Với người tôn kính mình
Vì mong cầu cho mình
Mà nổi giận đoạt lấy
Sau làm quỷ Mãnh ác.
Đối với việc hôn nhân
Ưa thích làm môi giới
Sau ghét làm xa nhau
Chết làm quỷ Bộ-đa.
Nếu người ưa uống rượu
Quá lượng nên điên khùng
Hoặc đem khuyên người uống
Sau làm quỷ Dạ-xoa.
Với cha mẹ, sư trưởng
Mà muốn làm phản nghịch
Sau sinh cung Dược-xoa
Mạnh mẽ, nhiều hung bạo.
Tội lỗi tham, keo, kia
Thường sinh trong ngạ quỷ
Khổ vui thuộc vào nhân
Cho nên chớ tạo ác.

(Hết Cảnh Giới Ngạ Quỷ)

***
Trời, người, ba đường ác
Chỉ tự mình cứu khỏi
Giong ruổi trong sáu đường
Như cảnh mộng hòa hợp
Thấy quyến thuộc của mình
Thương nhớ nào lâu dài
Như đám con hát kia
Luôn thay đổi hình dạng.
Bị khổ địa ngục rồi
Lại sinh vào cõi trời
Phước hết lại trầm luân
Đọa vào súc sinh kia
Thọ hình thể khác nhau
Sau sinh vào nhân gian
Rất nghèo cùng khốn khổ
Như bánh xe quay tròn.

(Hết Cảnh Giới Súc Sinh)

***

Tuổi thọ ở cõi người
Phần lượng vốn lâu dài
Vì tạo nhân sát sinh
Do đó mà giảm bớt
Các bệnh khổ bao vây
Như bệnh hủi, ôn dịch…
Bị ma quỷ dựa vào
Và luật pháp trừng trị
Ai đối với tài lợi
Lao khổ mong muốn nhiều
Không chút lòng ban cho
Sau làm quỷ Thủ tài.
Nếu trộm tài sản người
Dùng xong hoặc đem cho
Sau đọa trong loài quỷ
Được đó thì mất đó.
Ai với tài sản mình
Tùy sức mà bố thí
Sẻ được nhiều giàu có
Không bị người chiếm đoạt.
Nếu ai dùng tịnh tài
Bỏ tham, thích bố thí
Được thức ăn hảo hạng
Muốn gì đều như ý.
Nếu ai dọn đồ ngon
Tịnh tâm mà dâng cho
Người ấy được phước báo
Đẹp, khỏe, thọ an vui.
Ai đem áo bố thí
Cho người kia vui vẻ
Thì được đẹp đoan trang
Đủ y phục hổ thẹn.
Ai xây phòng chúng Tăng
Vui vẻ mà cúng dường
Được cung điện lộng lẫy
Đầy đủ cả năm dục.
Nếu ai xây cầu cống
Xe cộ để bố thí
Được an ổn tối thượng
Xe cộ bằng trân báu.
Ai ở nơi đồng vắng
Bố thí giếng, ao, suối
Người ấy sinh nơi nào
Không lo buồn, đói khát.
Nếu ai đem vợ yêu
Trang sức rồi đem cho
Người ấy được phước báo
Sang giàu đủ năm dục.
Nếu ai đem kinh sách
Và văn pháp thế tục
Đưa cho mọi người đọc
Được học rộng, đại trí.
Nếu ai đem thuốc thang
Cho người để hết sợ
Người ấy được phước báo
An vui không sợ hãi.
Ai bố thí đèn sáng
Mắt họ luôn sáng suốt
Ai bố thí âm nhạc
Được lời nói hòa nhã.
Đem ngọa cụ bố thí
Được an ổn vui vẻ
Ai bố thí đầy tớ
Được kẻ hầu người hạ
Thí vật từ sữa bò
Được đẹp khỏe sống lâu.
Nếu bố thí ruộng tốt
Được kho lẫm tràn đầy.
Những người kia cầu chi
Đều được như ý muốn
Hoa quả và suối mát
Ái ngữ khéo an ủi.
Lại có người bố thí
Sai người, mà cho ít
Bố thí vì sợ hãi
Mong muốn người khen ngợi.
Muốn hiện tài giàu có
Sinh Thiên hưởng khoái lạc
Ai bố thí như vậy
Được phước rất là ít.
Ai thích làm lợi người
Không tiếc đến thân mạng
Thường mong lòng Từ bi
Quả Thánh thật để được.
Nếu có người đến xin
Tuỳ thời mà cấp cho
Khiến họ sinh vui vẻ
Hưởng quả như ý muốn.
Giúp người lúc khó khăn
Phước báo cũng như vậy
Dành dụm để cho người
Là pháp vui tối thượng.
Bố thí là gốc vui
Trồng nhân được hưởng quả
Thương người đến cầu xin
Cho họ, chớ về không.
Không được đọa vợ người
Xem họ như con mình
Giả sử với vợ mình
Tâm động nên dừng lại.
Ai đối với cảnh dục
Có tâm ham thích thú
Sau sinh vào nhân gian
Chắc chắn làm thân nữ.
Nếu ai chán thân nữ
Bỏ dục, giữ tịnh giới
Phát tâm thật kiên cố
Sẽ chuyển thành thân nam.
Nếu ai tư phạm hạnh
Sẽ không có khổ não
Đủ phước đức oai thần
Trời, người thường cung kính.
Nếu ai không uống rượu
An trú trong chánh niệm
Thường nói lời chân thật
Hiện tại được an ổn.
Thấy người phản nghịch nhau
Khuyến khích họ vui hòa
Được dòng họ rất đông
Không có khổ biệt ly.
Sư trưởng có dạy bảo
Luôn vui vẻ nghe lời
Lợi hại phải tính toán
Thì đủ trí thiện xảo.
Người nghèo túng làm việc
Làm tốt bị đánh đập
Gây khổ người vô tội
Đã khổ càng khổ thêm.
Ai thân thể đẹp đẽ
Ỷ đó mà ngã mạn
Trêu cợt với mọi người
Mắc quả báo khuyết tật.
Nếu ai tính hèn mọn
Không nghe lời hư thật
Người ấy rất ngu si
Sẽ mắc tội câm điếc.
Làm thiện có nhiều vui
Chứa ác chịu khổ não
Các nhân kia hoàn tất
Tùy nghiệp quyết phải nhận.

(Hết Cảnh Giới Loài Người)

***

Ai thường nịnh nói dối
Thích sân hận, tranh giành
Nhưng nhờ xưa bố thí
Nên làm chủ Tu-la.

(Hết Cảnh Giới Tu-la)

***

Thích tu nhân mười thiện
Không làm tổn hại người
Chư Thiên thường ủng hộ
Được sinh Tứ Thiên vương.
Với cha mẹ, Tam bảo
Tùy khả năng cúng dâng
Đủ nhẫn nhục nhu hòa
Được sinh trời Đao-lợi.
Mình chẳng thích giận, tranh
Khiến kẻ khác hòa thuận
Tu nhân định thuần thiện
Được sinh trời Diệm-ma.
Ai thích nghe chánh pháp
Chuyên tu tuệ giải thoát
Thích khen công đức người
Được sinh cõi Đâu-suất.
Hành bố thí, trì giới
Tự tánh thường yêu thích
Có tinh tấn dũng mãnh
Được sinh trời Biến hóa.
Là hữu tình tối thượng
Đủ phạm hạnh Sa-môn
Tăng trưởng nhân giải thoát
Được sinh trời Tha hóa.
Xong ước bằng giới, định
Nương nhờ vào nguyện lực
Sinh vào cõi trời, người
Đạt Chân như, Thật tế.
Như vậy báo thiện, ác
Đã phân minh rõ ràng
Làm thiện sinh trời, người
Tạo ác khổ vây bủa.
Già, bệnh, chết chưa tới
Gắng xét, cầu Chánh pháp
Một khi quả báo đến
Yêu thương đều biệt ly.
Lỗi của các pháp tham…
Rất đáng sinh nhàm chán
Người trí khéo suy nghĩ
Cho nên phải rời xa.
Ai thường làm lợi người
Thì không có khổ chướng
Tội quyết định không sai
Nói sơ nên nghĩ kỹ.

 

Print Friendly, PDF & Email