KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Sa môn Thích Huệ Hưng
Giọng đọc: Diệu Hoa

 

Print Friendly, PDF & Email