KINH DƯỢC SƯ
Giọng tụng: Thích Pháp Chơn

 

Print Friendly, PDF & Email