KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Giọng tụng: Thích Huệ Duyên