KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Giọng tụng: Thích Nữ Nguyên Chủng