KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Hán dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
 Diễn đọc: Giác Nhã (Út Bạch Lan), Thường Nhàn (Phương Hồng Thủy)