Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

MỤC LỤC

Quyển Thượng

Phần 1    Tập 01. Nhân duyên giảng kinh, giới thiệu Ðề kinh

  1. DUYÊN KHỞI
  2. GIỚI THIỆU ÐỀ KINH:
  3. Biệt đề:

Tập 02. Giới thiệu Nhân đề, Chánh thích kinh văn

  1. Thông đề:
  2. Nhân Ðề
  3. CHÁNH THÍCH KINH VĂN:

Phẩm 1: Thần thông trên cung trời Ðao Lợi.

Phần 2    Tập 03. Phẩm 1: Thần thông trên cung trời Ðao Lợi.

Tập 04. Phẩm 1: Thần thông trên cung trời Ðao Lợi.

Phần 3    Tập 05. Phẩm 1: Thần thông trên cung trời Ðao Lợi.

Tập 06. Phẩm 1: Thần thông trên cung trời Ðao Lợi.

Phần 4    Tập 07. Phẩm 1: Thần thông trên cung trời Ðao Lợi.

Phẩm 2: Phân thân tập hội.

Tập 08. Phẩm 2: Phân thân tập hội.

Phẩm 3: Quán nghiệp duyên chúng sanh.

Phần 5    Tập 09. Phẩm 3: Quán nghiệp duyên chúng sanh.

Tập 10. Phẩm 4: Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù.

Phần 6    Tập 11. Phẩm 4: Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù.

Tập 12. Phẩm 4: Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù.

Phần 7    Tập 13. Phẩm 4: Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù.

Tập 14. Phẩm 4: Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù.

Phần 8    Tập 15. Phẩm 5: Danh hiệu của địa ngục.

Tập 16. Phẩm 5: Danh hiệu của địa ngục.

Phần 9    Tập 17. Phẩm 5: Danh hiệu của địa ngục.

Tập 18. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Phần 10  Tập 19. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Tập 20. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Phần 11  Tập 21. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Tập 22. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Phần 12   Tập 23. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Tập 24. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

Phần 13  Tập 25. Phẩm 6: Như Lai tán thán.

 

Quyển hạ

Tập 26. Phẩm 7: Lợi ích cho kẻ còn người mất.

Phần 14  Tập 27. Phẩm 7: Lợi ích cho kẻ còn người mất.

Tập 28. Phẩm 8: Các vua Diêm La và Quyến thuộc tán thán

Phần 15  Tập 29. Phẩm 8: Các vua Diêm La và Quyến thuộc tán thán

Tập 30. Phẩm 8: Các vua Diêm La và Quyến thuộc tán thán

Phần 16  Tập 31. Phẩm 8: Các vua Diêm La và Quyến thuộc tán thán

Tập 32. Phẩm 8: Các vua Diêm La và Quyến thuộc tán thán

Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật.

Phần 17  Tập 33. Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật.

Tập 34. Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật.

Phần 18  Tập 35. Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật.

Tập 36. Phẩm 10: Nhân Duyên và So Sánh Công đức Bố thí.

Phần 19  Tập 37. Phẩm 10: Nhân Duyên và So Sánh Công đức Bố thí.

Tập 38. Phẩm 10: Nhân Duyên và So Sánh Công đức Bố thí.

Phần 20  Tập 39. Phẩm 10: Nhân Duyên và So Sánh Công đức Bố thí.

Phẩm 11: Ðịa Thần Hộ Pháp.

Tập 40. Phẩm 11: Ðịa Thần Hộ Pháp.

Phần 21  Tập 41. Phẩm 11: Ðịa Thần Hộ Pháp.

Tập 42. Phẩm 11: Ðịa Thần Hộ Pháp.

Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Phần 22   Tập 43. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Tập 44. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Phần 23  Tập 45. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Tập 46. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Phần 24  Tập 47. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Tập 48. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Phần 25  Tập 49. Phẩm 12: Thấy Nghe được Lợi Ích.

Tập 50. Phẩm 13: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhân Thiên.

Tập 51. Phẩm 13: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhân Thiên.


Nguồn: Di Đà Nguyện Hải

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.