Kinh Đại Lâu Thán

Kinh Đại Lâu Thán
Bộ A Hàm, Đại Tạng Kinh, Kinh Thanh Văn, Tạng Kinh

KINH ĐẠI LÂU THÁN
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp Lập và Pháp Cự
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

Bài Viết Liên Quan

279

13. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh Thứ Mười Ba

SỐ 279 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH Hán dịch: Đại Đường, Vu Điền, Tam tạng Pháp sư Thật-xoa-nan-đà Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh   13. PHẨM THĂNG TU DI SƠN ÐẢNH THỨ MƯỜI BA (Hán Bộ ở Ðầu Quyển 16) Lúc...
Soạn Tập Kinh Một Trăm Truyện Nhân Duyên

Phẩm 05: Ngạ Quỷ

SỐ 200 SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 5 Phẩm 5: NGẠ QUỶ 41- Truyện Bà Phú-Na-Kỳ Bị Đọa Vào Ngạ Quỷ Một...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Khánh Sơn Mục Đình Phác Phu Chuyết Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 0002

磬Khánh 山Sơn 牧Mục 亭Đình 樸Phác 夫Phu 拙Chuyết 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 0002 清Thanh 拙Chuyết 說Thuyết 光Quang 模Mô 等Đẳng 編Biên 磬khánh 山sơn 牧mục 亭đình 樸phác 夫phu 拙chuyết 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 卷quyển 之chi 二nhị 住trụ 霸# 陵lăng 白bạch 鷺lộ 渡độ 西tây 汀# 寺tự 語ngữ 錄lục...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận - Quyển 10

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận Quyển 10 婆Bà 藪Tẩu 盤Bàn 豆Đậu 造Tạo 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 婆bà 藪tẩu 盤bàn 豆đậu 造tạo 陳trần 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 真Chân 諦Đế 譯dịch 中Trung 分Phân...
Bộ Tỳ Đàm, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

Luận Tạp A Tỳ Đà Tâm

LUẬN TẠP A TỲ ĐÀ TÂM Tác giả: Tôn giả Pháp Cứu Hán dịch: Tam Tạng Tăng già Bạt Ma, người Thiên Trúc, Đời Lưu Tống Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản...
1545

01. Phẩm Luận Về Học Chi

LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA Năm trăm Đại A-la-hán cùng tạo luận Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch Phạn sáng Hán Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   CHƯƠNG III: TRÍ UẨN Phẩm Thứ Nhất: LUẬN VỀ HỌC...