KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

ĐOÀN TRUNG CÒN, NGUYỄN MINH TIẾN dịch và chú giải
NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính
Giọng đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Thiện Quang, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Tuấn Khôi, Kim Phượng, Hùng Thanh, Quốc Tín, Nguyễn Phú, Nam Trung, Trần Vũ, Thanh Hồng, Hồng Sơn, Thủy Tiên, Minh Chuyên