Kinh Đại Bát Nê Hoàn

Kinh Đại Bát Nê Hoàn
376-ls, Bộ Niết Bàn, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

SỐ 376
KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN
Hán dịch: Đời Đông Tấn, sa-môn Pháp Hiển, người Bình Dương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bài Viết Liên Quan

1916

Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Quyển 03

THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN SỐ 1916 QUYỂN 03 Đời Tùy Đại sư Thiên Thai Trí Giả giảng Đệ tử: Pháp Thận ghi chép, Chương An Quán Đảnh sửa lại. PHẦN 1 CHƯƠNG VI: PHÂN BIỆT TIỀN PHƯƠNG TIỆN CỦA THIỀN...
2016

Tông Kính Lục Quyển 065

TÔNG KÍNH LỤC Thời Bắc Tống, Thiền sư Trí Giác - Diên Thọ viện chủ chùa Tuệ Nhật, Vĩnh Minh tại Ngô Việt soạn tập. Kinh số: 2016   QUYỂN 65 Hỏi: Thấy của năng sở thì tâm cảnh rõ ràng, Thánh nhân thấy biết,...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Du Già Sư Địa Luận Lược Toản - Quyển 15

瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận 略Lược 纂Toản Quyển 15 唐Đường 窺Khuy 基Cơ 撰Soạn 瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận 略Lược 纂Toản 卷quyển 第đệ 十thập 五ngũ (# 論luận 本bổn 第đệ 五ngũ 十thập 六lục 七thất 八bát 九cửu 六lục 十thập )# 基cơ 撰soạn 論luận 解giải 得đắc 中trung 三tam 種chủng...
Luận Tạng - TQ, Phật Giáo Tuệ Quang Việt Tạng

1569-Bách Luận

SỐ 1569/2 BÁCH LUẬN Tác giả: Bồ tát Đề Bà tạo luận, Bồ tát Bà Tẩu giải thích Hán dịch: Đời Diêu Tần, Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN THƯỢNG Phẩm thứ 1: XẢ TỘI...
1821

Câu Xá Luận Ký Quyển 19

CÂU XÁ LUẬN KÝ Soạn Giả: Sa Môn Thích Phổ Quang Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 19 Phẩm 5: PHÂN BIỆT TÙY MIÊN (PHẦN 1) 1. Giải thích tùy...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận - Quyển 7

大Đại 乘Thừa 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 論Luận Quyển 7 無Vô 著Trước 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 乘Thừa 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 無vô 著trước 菩Bồ 薩Tát 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch...