PHẬT NÓI CHÚ TIỂU NHI KINH

Hán dịch: Nước Đại Đường_, Chùa Tổng Trì, Sa môn THÍCH TRÍ THÔNG
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

La na đa la, ma la đề ly, đam ba la đề lợi, hống lâu thọ, vô lâu thọ, văn xà, liễn xoa liễn sái

LANA-DALA _ MALA-DHILI _ DAMBHALA-DHILI _HUHUKSU ULUKSU _MUNCA-NIKSANITHA

Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam mô Tỳ Khưu Tăng
Nam mô bảy vị Phật đời quá khứ
Nam mô đệ tử của chư Phật

Khiến cho Chú của con liền theo như nguyện

Nếu trẻ con bị đau đầu, đau bụng. Nên nói 7 lần, sau đó liền khỏi

 

PHẬT NÓI CHÚ TIỂU NHI KINH (Hết)

Hiệu chỉnh xong vào ngày 14/12/2008

Print Friendly, PDF & Email