Kinh Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp

Kinh Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp
Bộ Niết Bàn, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

SỐ 391
KINH BÁT NÊ HOÀN HẬU QUÁN LẠP
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ Đà – Cấp Cô Độc thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo Tăng, chư Thiên, nhân loại, hội họp thuyết giảng kinh.

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đến trước chỗ Phật quỳ gối chấp tay, bạch:

–Bạch Thế Tôn! Con có việc muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn giảng cho. Sau khi Phật Niết-bàn, bốn chúng đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheoni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào ngày tám tháng tư và rằm tháng bảy nên làm lễ Tắm Phật như thế nào?

Phật bảo Tôn giả A-nan:

–Người thực hiện việc Tắm Phật là muốn được phước báo giải thoát nên tự trích lấy tiền của, xén bớt tài vật ưa thích của mình để mong cầu phước báo xuất thế, nên cúng vào chùa đèn thắp, đốt hương, chép kinh, tạo tượng, hoặc cúng dường chúng Tăng, giúp đỡ người nghèo khổ, nên tổ chức bố thí. Không được hứa mà sau đó không thực hiện. Nếu không thực hiện thì hiện đời nếu trái với lời Phật dạy, với hành động của tâm, miệng ấy sẽ mắc tội vọng ngữ. Vì sao? Vì sắm sửa lễ vật cúng Phật, dùng năm loại nước thơm tự tay tắm Phật, ở trước chư Tăng phát nguyện bố thí, chú nguyện cầu phước. Ngay khi ấy, các chúng trời, rồng, quỷ thần đều chứng giám. Người này bỏ ra của cải tạm bợ, lấy bớt phần của vợ con để mong cầu phước lợi, nhưng ngược lại nếu không thực hiện sẽ mắc năm tội đọa vào ba đường ác.

Năm tội đó là:

  1. Của cải ngày càng hao tổn.
  2. Thường bị nhầm lẫn, sai sót.
  3. Làm ăn, kinh doanh thất bại (theo hướng không có lợi).
  4. Đọa vào địa ngục Thái sơn, bị tra khảo thống khổ khó nói hết.
  5. Đời sau thọ sinh hoặc làm nô tỳ, trâu, ngựa, la, lừa, lạc đà, hoặc làm heo, dê.

Lại còn bị đọa vào ba đường ác:

  1. Đọa làm ngạ quỷ.
  2. Đọa làm súc sinh.
  3. Đọa vào mười tám tầng địa ngục, tội không kể xiết.

Ngày rằm tháng bảy, hướng về bảy đời cha mẹ, năm loại thân thuộc đang chịu khổ dữ nơi các đường ác, nhờ làm lễ Phật, cầu phước mong cho họ thoát khỏi khổ đau nên gọi là Tắm Phật.

Phật là đấng Vô thượng, là vua trong ba cõi, không thọ thức ăn của người thế gian, những vật ấy đều phân chia cho chúng Tăng không nên lấy dùng riêng, sẽ mắc tội rất nặng. Nếu không có chúng Tăng để phân chia thì nên bố thí cho người nghèo khổ, đơn độc, già yếu, đó là gieo trồng thiện căn.

Các đệ tử nghe kinh này rồi đều hoan hỷ lễ Phật và lui ra.

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 129

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 129 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 二nhị 十thập 九cửu 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 校giảo 量lượng 功công...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Tứ Niệm Xứ - Quyển 1

四Tứ 念Niệm 處Xứ Quyển 1 隋Tùy 智Trí 顗 說Thuyết 四Tứ 念Niệm 處Xứ 卷quyển 第đệ 一nhất 隋tùy 天thiên 台thai 山sơn 修tu 禪thiền 寺tự 智trí 者giả 大đại 師sư 說thuyết 門môn 人nhân 章chương 安an 灌quán 頂đảnh 記ký 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 不bất 可khả 思tư 議nghị 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Ma Ha Tăng Kỳ Luật - Quyển 16

摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 律Luật Quyển 16 東Đông 晉Tấn 佛Phật 陀Đà 跋Bạt 陀Đà 羅La 共Cộng 法Pháp 顯Hiển 譯Dịch 摩Ma 訶Ha 僧Tăng 祇Kỳ 律Luật 卷quyển 第đệ 十thập 六lục 東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 陀Đà 跋bạt 陀đà 羅la 共cộng 法pháp 顯hiển 譯dịch 明minh 單đơn 提đề...
Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Phẩm 49: Nhân Duyên Xá-Lợi-Phật Và Mục-Kiền-Liên

SỐ 190 KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Pháp sư Xà-na-quật-đa, người Ấn độ Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.   QUYỂN 47-48 Phẩm 49: NHÂN DUYÊN XÁ-LỢI-PHẤT VÀ MỤC-KIỀN-LIÊN Vào một thuở nọ, vùng Ma-ha-đà cách thành...
2034

Lịch Đại Tam Bảo Ký Quyển 12

LỊCH ĐẠI TAM BẢO KÝ Soạn giả: Phí Trường Phòng Đời Tùy Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 12 KINH DỊCH Ở NHÀ ĐẠI TÙY Sách ghi chép về nhà Đại Tùy rằng: Hoàng đế ta nhận lệnh trời Tứ thiên...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông, Nghi Qũy

Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hạnh Niệm Tụng Nghi Quỹ

TU TẬP BÁT NHÃ BA LA MẬT BỒ TÁT QUÁN HẠNH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Quy mệnh Bát Nhã Mẫu Thân Diệu...