Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Hán dịch: Pháp sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang