Kim Phượng

Kim Phượng
Tác Giả

KIM PHƯỢNG

 

Bài Viết Liên Quan

Tác Giả

Kỳ Đa Mật

KỲ ĐA MẬT   Kinh Bảo Như Lai Tam Muội
Tác Giả

Thích Nữ Nguyên Chủng

TỲ KHEO NI THÍCH NỮ NGUYÊN CHỦNG 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà   
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

01. Phẩm Tựa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Tựa Thông thường ở mỗi bộ kinh, phần đầu là tựa. Phẩm Tựa nói lên ý nghĩa tổng quát toàn bộ kinh. Các kinh mở đầu đều có Lục chủng chứng...
Tác Giả

Bát Nhã

BÁT NHÃ   Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Hoa Vô Ưu (ttt)

33. Đạo Phật Nói Thẳng Lẽ Thật

HOA VÔ ƯU Tập 4 Hòa Thượng Thích Thanh Từ   ĐẠO PHẬT NÓI THẲNG LẼ THẬT Thiền viện Trúc Lâm - 08 - 2000 Thể theo yêu cầu của quí Phật tử, nhóm bác sĩ khám bệnh cho Tăng, Ni nên có buổi nói...
Phật Pháp Tại Thế Gian

2.07 Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP II Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Chùa Quan Âm Hoa Kỳ - 1994 Hôm nay đủ duyên chúng ta hội ngộ tại đây, trước hết tôi có lời thăm...