Kim Cương Minh Vương Tối Thắng Ấn

Nội Phộc, kèm duỗi Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), đem hai độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) co như móc câu để ở lưng lóng đầu tiên của Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), như hình chày Kim Cương ba chấu, kèm duỗi Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa)

Mật Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la ngân-nễ, bát-la niệp bả-đá dã, sa-phộc hạ”

OṂ_ VAJRĀGNI PRADĪPTĀYA SVĀHĀ

Đem Ấn này ấn năm nơi: vầng trán, vai trái, vai phải, trái tim, cổ họng… rồi bung tán trên đỉnh đầu

Do kết Ấn này, tụng Mật Ngôn, tác ý… liền thành giáp trụ Kim Cương, thân đồng với uy quang hách dịch của Kim Cương Minh Vương (Vajra-vidya-rāja). Tất cả chướng nạn với hữu tình không có tâm tốt lành không thể xâm hại được. Bên trên ở hư không giới cho đến bờ mé của Phong Luân ở bên dưới, hết thảy nhóm loài Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) Không Hành, Địa Cư đều khởi Tâm hiền lành, chẳng thể gây chướng ngại, tu Mật Ngôn, thực hành Bồ Tát