Kim Cương Hỏa Viện Mật Phúng Ấn

Đem tay trái đè lên lưng tay phải, dựng 2 ngón cái.

Tụng Chân ngôn 3 biến. Xoay quanh bên phải thân 3 vòng tưởng bên ngoài bức tường Kim Cương có 2 lớp lửa bùng cháy vây quanh. Chân ngôn là:

“Án A tam mãng ngân-nhĩ Hồng phát tra”