Kim Cương Dược Xoa Minh Vương Ấn

Định Tuệ (2 bàn tay) tác Kim Cương Nội Phộc, hai đầu ngón trỏ cùng trụ nhau, khoảng giữa như con mắt, đem hai ngón cái đều vịn bên cạnh hai ngón trỏ, đừng cho dính nhau, đều co lóng đầu như răng nanh, đều duỗi hai ngón út hơi cong lóng đầu như hai răng nanh hướng vào nhau.

Tụng Chân Ngôn gia trì: vầng trán, hai vai, trái tim, cổ họng. Lại liền mở năm con mắt, ấy là dùng An lau chùi lông mày phải, lông mày trái, con mắt phải, con mắt trái, tam tinh. Đem Ấn bung tán trên đỉnh đầu.

Chân Ngôn là:

“Án (1) ma ha dược khất-xoa (2) phộc nhật-la tát đỏa-phộc (3) nhạ, hồng, tông, hộc (4) bà la phệ giả gia (5) hồng (6) phát tra (7)”

Kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, nên làm hình kẻ gây chướng ngại, dùng các thuốc độc hướng đến hình tượng ấy rồi dùng xoa bôi. Do trị như vậy, cho nên sáu tình căn của kẻ ấy giống như lửa thiêu đốt, tức thời lui tan.