Kim Cương Diệm Hỏa Giới Ấn

Đem Định Tuệ (2 bàn tay) cùng dính cạnh bàn tay, dựng thẳng Thiền Trí (2 ngón cái) cách nhau ba thốn, xoay chuyển theo bên phải trên đỉnh đầu, tưởng cái lưới bức tường (Tường Võng).

Tụng Mật Ngôn là:

“Án_ A tam mang nghĩ-nễ, hồng phán tra”

Giới này thành xong, Ma La (Māra:loài Ma) trong 6 cõi Dục với tất cả Tỳ Na  Dạ Ca (Vināyaka) sợ hãi chạy trốn, không có chỗ dung thân