Kim Cương Đại Tuệ Ấn

 

Dùng 2 tay Định Tuệ, hướng năm Luân ( 5 ngón tay ) ra ngoài nắm quyền, dựng đứng Hỏa Luân ( Ngón giữa ) duỗi hai Phong Luân ( 2 ngón trỏ ) co lại như hình móc câu để bên cạnh Hỏa Luân ( ngón giữa) . Hư Không Địa Luân (ngón cái và ngón út ) chỉ thẳng lên, Thủy Luân giao hợp như Bạt Chiết La (Vajra_ chày Kim Cương ).

 

Chân Ngôn là :

Nam ma tam mạn đa phạt chiết-la noản. Hồng

* ) NAMAH SAMANTA VAJRANÀM _HÙM