KIM CƯƠNG BỘ TÂM ẤN

Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật la địa lực ca, sa-phộc hạ”