金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 經Kinh 挾Hiệp 註Chú


金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 經Kinh 挾Hiệp 註Chú

見kiến 諸chư 相tướng 非phi 相tướng 。 即tức 見kiến 如Như 來Lai 。 如Như 來Lai 法pháp 空không )# □# □# □# □# □# □# (# 離ly 相tương/tướng 而nhi 見kiến 矣hĩ 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 □# □# □# □# □# □# □# 句cú 。 生sanh 實thật 信tín 不phủ 凡phàm 夫phu 心tâm 。 信tín 因nhân 取thủ 相tương 生sanh 恐khủng 聞văn 是thị 理lý 無vô 處xứ 寄ký 。 心tâm )# □# □# □# □# □# □# 作tác 是thị 說thuyết 般Bát 若Nhã 深thâm 宗tông 。 為vi 最Tối 上Thượng 乘Thừa 者giả 。 說thuyết 聞văn □# 即tức 悟ngộ 不bất 應ưng 不bất 信tín 故cố 。 莫mạc 作tác 此thử 問vấn 也dã )# □# □# □# □# □# 戒giới 修tu 福phước 者giả 。 於ư 此thử 章chương 句cú 。 能năng 生sanh 信tín □# □# □# □# □# □# (# 況huống 今kim 正Chánh 法Pháp 流lưu 通thông 。 而nhi 無vô 信tín 耶da 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 不bất 於ư 一nhất 佛Phật 。 二nhị 佛Phật □# □# □# 無vô 量lượng 。 千thiên 萬vạn 佛Phật 所sở 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 能năng 之chi )# □# □# □# □# □# □# 章chương 句cú 。 乃nãi 至chí 一nhất 念niệm 。 生sanh 淨tịnh 信tín 者giả 。 不bất 見kiến 能năng 生sanh )# □# □# □# □# □# □# 來lai 。 悉tất 知tri 悉tất 見kiến 。 是thị 諸chư 眾chúng 生sanh 。 得đắc □# □# □# □# □# □# □# (# 具cụ 佛Phật 法Pháp 眼nhãn 故cố 。 能năng 悉tất 見kiến 知tri 見kiến 。 是thị 淨tịnh 信tín 眾chúng 生sanh 。 得đắc 如như 是thị 無vô 量lượng 福phước 德đức 何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 諸chư □# □# □# 生sanh 相tương/tướng 壽thọ 者giả 相tương/tướng 。 無vô 法pháp 相tướng 。 亦diệc 無vô 非phi □# □# □# □# □# □# (# 一nhất 念niệm 淨tịnh 。 三tam 空không 頓đốn 解giải 。 若nhược 計kế 諸chư 相tướng 。 則tắc 不bất 名danh 淨tịnh 信tín 。 能năng 信tín 般Bát 若Nhã 。 知tri 達đạt 法pháp 空không 。 故cố 知tri 。 是thị 眾chúng 生sanh 無vô 復phục 諸chư 相tướng □# □# □# 則tắc 為vi 著trước 我ngã 。 人nhân 眾chúng 生sanh 壽thọ 者giả (# 何hà 以dĩ 相tương/tướng 即tức )# □# □# □# □# □# □# □# (# 生sanh 淨tịnh 信tín 也dã 。 若nhược 取thủ 法pháp 相tướng 。 即tức 著trước 我ngã 人nhân 眾chúng 生sanh 。 □# □# □# □# □# □# 以dĩ 故cố 。 若nhược 取thủ 非phi 法pháp 相tướng 。 即tức 著trước 我ngã 人nhân 眾chúng □# □# □# □# □# 法pháp 不bất 應ưng 取thủ 非phi 法pháp 。 不bất 取thủ 法pháp 相tướng 。 以dĩ 空không 破phá 有hữu 。 若nhược 滯trệ 空không 不bất 空không 。 還hoàn 著trước 有hữu 相tương/tướng )# □# □# □# □# 。 如Như 來Lai 常thường 說thuyết 。 汝nhữ 等đẳng 比Bỉ 丘Khâu 。 知tri 我ngã 說thuyết □# □# □# □# □# □# 況huống 非phi 法pháp (# 以dĩ 是thị 不bất 取thủ 於ư 相tướng 故cố 。 如Như 來Lai 常thường 說thuyết 。 說thuyết 無vô 法pháp 本bổn 破phá 於ư 有hữu 。 若nhược 知tri 有hữu 不bất 有hữu 。 遂toại 悟ngộ )# □# □# □# □# (# 岸ngạn 筌thuyên 。 以dĩ 取thủ 魚ngư 得đắc 魚ngư 忘vong 筌thuyên 。 到đáo 岸ngạn 捨xả 筏phiệt 故cố 。 大đại 聖thánh 諸chư 見kiến 。 諸chư 見kiến 既ký 除trừ 。 空không 法pháp 亦diệc 盡tận 。 況huống 非phi 空không 法pháp 其kỳ 可khả )# □# □# □# □# 何hà 如Như 來Lai 。 得đắc 阿a 耨nậu 多đa 羅la 。 三tam 藐miệu 三tam □# □# □# □# □# □# 耶da (# 前tiền 令linh 捨xả 法pháp 遣khiển 彼bỉ 兩lưỡng 偏thiên 。 則tắc 佛Phật 於ư 菩Bồ 提Đề 。 如như 何hà 獨độc 得đắc 。 而nhi 為vì 人nhân 說thuyết 。 法pháp 耶da )# 須tu 菩bồ □# □# □# □# □# 。 無vô 有hữu 定định 法pháp 。 名danh 阿a 耨nậu 多đa 羅la 。 三tam □# □# □# □# □# □# □# 如Như 來Lai 可khả 說thuyết 。 無vô 上thượng 正Chánh 道Đạo 。 寂tịch 然nhiên 無vô 體thể 。 無vô 相tướng 悟ngộ 。 佛Phật 得đắc 菩Bồ 提Đề 已dĩ 。 悟ngộ 則tắc 無vô 佛Phật )# □# □# □# □# □# 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 法Pháp 。 皆giai 不bất 可khả 取thủ 。 不bất □# □# □# □# □# (# 眾chúng 生sanh 離ly 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 取thủ 。 離ly 言ngôn 故cố 不bất 可khả 說thuyết 。 而nhi 妙diệu 不bất 有hữu 。 非phi 非phi 則tắc 不bất 無vô 。 不bất 有hữu 不bất 無vô 。 離ly 諸chư 言ngôn 相tương/tướng 故cố )# □# □# □# □# 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 所sở 以dĩ 佛Phật 當đương 說thuyết 法Pháp 。 而nhi 無vô 定định 法pháp 可khả 說thuyết 者giả 何hà 。 一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh 。 皆giai 以dĩ 無vô 為vi 法Pháp 。 而nhi 有hữu 差sai 別biệt 。 無vô 為vi 法Pháp 中trung 。 本bổn 無vô 差sai 別biệt 。 三tam 乘thừa 賢hiền 聖thánh 。 根căn 識thức 不bất 同đồng 。 一nhất 音âm 演diễn 說thuyết 。 淺thiển 深thâm 隨tùy □# □# 未vị 悟ngộ 則tắc 量lượng 病bệnh 授thọ 藥dược 。 故cố 常thường 說thuyết 法Pháp 。 已dĩ 悟ngộ 則tắc 藥dược 病bệnh 皆giai 除trừ 。 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 。 □# □# 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 若nhược 人nhân 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 七thất 寶bảo 。 以dĩ 用dụng 布bố 施thí 。 □# □# □# □# □# □# □# 若nhược 人nhân 財tài 寶bảo 之chi 施thí 。 以dĩ 明minh 章chương 句cú 。 理lý 實thật 非phi 虛hư 。 是thị 人nhân 所sở 得đắc 福phước 德đức 。 寧ninh 為vi 多đa 不phủ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 甚thậm 多đa 世Thế 尊Tôn 七thất 寶bảo 珍trân 異dị 。 三tam 千thiên 皆giai 滿mãn 。 無vô 性tánh 之chi 福phước 施thí 。 廣quảng 增tăng 多đa )# 何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 福phước 德đức 。 即tức 非phi 福phước 德đức 性tánh 。 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 說thuyết 福phước 德đức 多đa 。 所sở 以dĩ 施thí 廣quảng 而nhi 福phước 多đa 。 由do 非phi 福phước 德đức 性tánh 故cố 。 若nhược 是thị 福phước 德đức 性tánh 。 則tắc 不bất 應ưng 寶bảo □# 而nhi 福phước 多đa 。 只chỉ 由do 無vô 性tánh 之chi 福phước 假giả 外ngoại 緣duyên 。 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 說thuyết 福phước 德đức 也dã 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 於ư 此thử 經Kinh 中trung 。 受thọ 持trì 乃nãi 至chí 。 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ 。 財tài 施thí 之chi 福phước 。 非phi 福phước 德đức 性tánh 。 福phước 雖tuy 因nhân 施thí 。 不bất 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 持trì 經Kinh 之chi 功công 。 句cú 偈kệ 雖tuy 少thiểu 。 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 。 除trừ 煩phiền 惱não 障chướng 。 是thị 真chân 福phước 德đức 。 故cố 勝thắng 於ư 彼bỉ )# 何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 佛Phật 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 法Pháp 。 皆giai 從tùng 此thử 經Kinh 出xuất 。 般Bát 若Nhã 正chánh 智trí 。 圓viên 照chiếu 無vô 礙ngại 。 無vô 上thượng 正Chánh 道Đạo 。 因nhân 是thị 發phát 明minh 。 諸chư 佛Phật 始thỉ 則tắc 自tự 修tu 。 終chung 以dĩ 化hóa 物vật 。 利lợi 濟tế 弘hoằng 遠viễn 。 何hà 莫mạc 由do 斯tư 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 所sở 謂vị 佛Phật 法Pháp 。 即tức 非phi 佛Phật 法Pháp 。 法pháp 無vô 自tự 性tánh 。 證chứng 則tắc 彌di 同đồng 。 因nhân 教giáo 悟ngộ 空không 故cố 稱xưng 佛Phật 。 法pháp 由do 教giáo 立lập 。 悟ngộ 不bất 滯trệ 空không 。 直trực 論luận 無vô 法pháp 可khả 非phi 。 豈khởi 但đãn 即tức 非phi 佛Phật 法Pháp 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 能năng 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 不phủ 。 修tu 習tập 無vô 漏lậu 。 證chứng 無vô 漏lậu 果quả 。 悟ngộ 無vô 所sở 得đắc 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 借tá 小Tiểu 乘Thừa 之chi 無vô 我ngã 。 明minh 般Bát 若Nhã 之chi 忘vong 相tương/tướng 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 是thị 人nhân 不bất 起khởi 得đắc 果quả 之chi 念niệm )# 何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 名danh 為vi 入Nhập 流Lưu 。 而nhi 無vô 所sở 入nhập 。 不bất 入nhập 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 是thị 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 習tập 無vô 漏lậu 果quả 。 則tắc 名danh 入nhập 道đạo 流lưu 。 不bất 取thủ 果quả 相tương/tướng 。 故cố 無vô 流lưu 可khả 入nhập 。 豈khởi 以dĩ 忘vong 相tương/tướng 。 而nhi 無vô 道đạo 流lưu 可khả 入nhập 。 復phục 於ư 有hữu 我ngã 。 而nhi 入nhập 聲thanh 色sắc 六lục 塵trần 耶da 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 能năng 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 不phủ 。 斷đoạn 欲dục 界giới 思tư 惟duy 。 得đắc 人nhân 我ngã 空không 相tướng 。 證chứng 果Quả 之chi 時thời 。 有hữu 斯tư 念niệm 不phủ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 是thị 人nhân 不bất 起khởi 得đắc 果quả 之chi 念niệm )# 何hà 以dĩ 故cố 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 名danh 一nhất 往vãng 來lai 。 而nhi 實thật 無vô 往vãng 來lai 。 是thị 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 盡tận 天thiên 人nhân 趣thú 。 獲hoạch 往vãng 來lai 生sanh 一nhất 。 斯tư 往vãng 來lai 則tắc 明minh 所sở 得đắc 果quả 。 不bất 取thủ 果quả 相tương/tướng 。 故cố 實thật 無vô 往vãng 來lai 。 若nhược 見kiến 一nhất 往vãng 來lai 果quả 。 是thị 生sanh 我ngã 慢mạn 。 則tắc 非phi 斯Tư 陀Đà 含Hàm 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 阿A 那Na 含Hàm 能năng 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 不phủ 。 斷đoạn 欲dục 界giới 思tư 盡tận 。 更cánh 不bất 復phục 來lai 。 證chứng 果Quả 之chi 時thời 。 有hữu 斯tư 念niệm 不phủ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 是thị 人nhân 不bất 起khởi 得đắc 果quả 之chi 念niệm )# 何hà 以dĩ 故cố 。 阿A 那Na 含Hàm 名danh 為vi 不Bất 來Lai 。 而nhi 實thật 無vô 來lai 。 是thị 故cố 名danh 阿A 那Na 含Hàm 。 達đạt 無vô 人nhân 我ngã 。 不bất 復phục 還hoàn 來lai 。 故cố 名danh 不bất 來lai 人nhân 法pháp 二nhị 空không 。 無vô 取thủ 住trụ 相tương/tướng 。 故cố 實thật 無vô 來lai 。 即tức 阿A 那Na 含Hàm 。 而nhi 具cụ 斯tư 義nghĩa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 阿A 羅La 漢Hán 能năng 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 不phủ 。 修tu 習tập 智trí 慧tuệ 。 斷đoạn 除trừ 煩phiền 惱não 。 證chứng 果Quả 之chi 時thời 。 有hữu 是thị 念niệm 不phủ 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 是thị 人nhân 不bất 起khởi 得đắc 果quả 之chi 念niệm )# 何hà 以dĩ 故cố 。 實thật 無vô 有hữu 法Pháp 。 名danh 阿A 羅La 漢Hán 。 以dĩ 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 名danh 阿A 羅La 漢Hán 。 煩phiền 惱não 性tánh 空không 。 斷đoạn 無vô 所sở 斷đoạn 。 悟ngộ 無vô 所sở 斷đoạn 。 豈khởi 復phục 別biệt 有hữu 阿A 羅La 漢Hán 。 耶da 世Thế 尊Tôn 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 。 即tức 為vi 著trước 我ngã 。 人nhân 眾chúng 生sanh 壽thọ 者giả (# 若nhược 取thủ 果quả 相tương/tướng 。 即tức 計kế 有hữu 我ngã 。 於ư 我ngã 不bất 忘vong 諸chư 相tướng 。 咸hàm 著trước 相tương/tướng 受thọ 報báo 。 眾chúng 惱não 皆giai 生sanh 。 取thủ 相tương/tướng 受thọ 生sanh 。 豈khởi 名danh 羅La 漢Hán 世Thế 尊Tôn 。 佛Phật 說thuyết 我ngã 得đắc 無Vô 諍Tranh 三Tam 昧Muội 。 人nhân 中trung 最tối 為vi 第đệ 一nhất 。 是thị 第đệ 一nhất 離ly 欲dục 阿A 羅La 漢Hán 。 善thiện 吉cát 樂nhạo/nhạc/lạc 阿a 蘭lan 行hành 。 得đắc 三tam 昧muội 定định 。 深thâm 入nhập 觀quán 不bất 相tương 違vi 諍tranh 。 凡phàm 諸chư 人nhân 中trung 。 最tối 為vi 超siêu 勝thắng 。 故cố 云vân 第đệ 一nhất 。 三tam 界giới 煩phiền 惱não 。 逐trục 境cảnh 愛ái 累lũy/lụy/luy 。 是thị 名danh 為vi 欲dục 。 如như 是thị 悉tất 離ly 。 故cố 亦diệc 云vân 第đệ 一nhất 。 我ngã 不bất 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 是thị 離ly 欲dục 阿A 羅La 漢Hán 。 我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời 。 曾tằng 不bất 起khởi 念niệm 云vân 。 有hữu 欲dục 可khả 離ly 。 有hữu 果quả 可khả 得đắc 世Thế 尊Tôn 。 我ngã 若nhược 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 。 世Thế 尊Tôn 則tắc 不bất 說thuyết 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 是thị 樂nhạo 阿a 蘭lan 那na 行hạnh 者giả 。 我ngã 若nhược 起khởi 念niệm 。 計kế 有hữu 得đắc 果quả 。 獲hoạch 離ly 欲dục 道đạo 。 即tức 成thành 著trước 我ngã 。 違vi 無vô 諍tranh 行hành 。 則tắc 世Thế 尊Tôn 。 不bất 應ưng 說thuyết 我ngã 是thị 樂nhạo/nhạc/lạc 阿a 蘭lan 那na 也dã )# 以dĩ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 實thật 無vô 所sở 行hành 。 而nhi 名danh 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 是thị 樂nhạo 阿a 蘭lan 那na 行hạnh 。 於ư 行hành 無vô 行hành 。 是thị 了liễu 空không 相tướng 佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 昔tích 在tại 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 於ư 法Pháp 有hữu 所sở 得đắc 不phủ 。 將tương 明minh 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 悟ngộ 於ư 空không 。 故cố 卻khước 問vấn 。 我ngã 昔tích 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 受thọ 記ký 菩Bồ 提Đề 。 當đương 爾nhĩ 之chi 時thời 。 見kiến 有hữu 菩Bồ 提Đề 。 法pháp 可khả 得đắc 不bất 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 昔tích 在tại 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 於ư 法Pháp 實thật 無vô 所sở 得đắc 。 悟ngộ 法pháp 性tánh 空không 。 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 勤cần 行hành 般Bát 若Nhã 。 勝thắng 果quả 則tắc 曰viết 菩Bồ 提Đề 。 深thâm 入nhập 正chánh 觀quán 。 諸chư 佛Phật 由do 之chi 授thọ 記ký 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 菩Bồ 薩Tát 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 不phủ 。 菩Bồ 薩Tát 修tu 持trì 。 淨tịnh 土độ 行hành 業nghiệp 。 見kiến 有hữu 淨tịnh 土độ 可khả 莊trang 嚴nghiêm 不bất )# 不phủ 。 也dã 世Thế 尊Tôn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 者giả 。 即tức 非phi 莊trang 嚴nghiêm 。 是thị 名danh 莊trang 嚴nghiêm 。 萬vạn 行hạnh 不bất 常thường 。 畢tất 竟cánh 空không 寂tịch 。 亦diệc 有hữu 修tu 習tập 。 假giả 名danh 莊trang 嚴nghiêm 。 國quốc 土độ 本bổn 空không 。 無vô 莊trang 嚴nghiêm 相tương/tướng 。 能năng 了liễu 無vô 相tướng 。 即tức 以dĩ 是thị 莊trang 嚴nghiêm 故cố 。 是thị 名danh 莊trang 嚴nghiêm 。 也dã 是thị 故cố 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 如như 是thị 生sanh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 不bất 應ưng 住trụ 色sắc 生sanh 心tâm 。 不bất 應ưng 住trụ 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 生sanh 心tâm 。 是thị 以dĩ 修tu 習tập 者giả 故cố 。 不bất 取thủ 莊trang 嚴nghiêm 之chi 相tướng 。 應ưng 如như 是thị 生sanh 畢tất 境cảnh 空không 寂tịch 心tâm 。 是thị 心tâm 清thanh 淨tịnh 故cố 。 不bất 住trụ 於ư 色sắc 。 及cập 聲thanh 香hương 等đẳng 。 若nhược 於ư 是thị 法pháp 。 而nhi 生sanh 心tâm 者giả 。 即tức 非phi 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 所sở 證chứng 之chi 果Quả 。 非phi 畢tất 境cảnh 果quả 故cố 。 不bất 應ưng 如như 是thị 。 也dã 應ưng 無vô 所sở 住trụ 。 而nhi 生sanh 其kỳ 心tâm 。 知tri 色sắc 相tướng 空không 。 心tâm 無vô 所sở 住trụ 故cố 。 於ư 無vô 所sở 住trụ 。 生sanh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 雖tuy 假giả 生sanh 心tâm 之chi 名danh 。 而nhi 無vô 住trụ 心tâm 之chi 相tướng 。 無vô 住trụ 正chánh 觀quán 。 慧tuệ 照chiếu 湛trạm 然nhiên 。 是thị 則tắc 以dĩ 不bất 住trụ 法pháp 。 住trụ 般Bát 若Nhã 中trung 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 身thân 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 是thị 身thân 為vi 大đại 不phủ 身thân 相tướng 空không 。 假giả 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 雖tuy 有hữu 大đại 名danh 。 皆giai 非phi 實thật 體thể 。 不bất 應ưng 起khởi 心tâm 取thủ 相tương/tướng 。 以dĩ 為vi 大đại 身thân 。 破phá 前tiền 取thủ 色sắc 之chi 心tâm 。 故cố 起khởi 大đại 身thân 之chi 問vấn 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 甚thậm 大đại 世Thế 尊Tôn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 佛Phật 說thuyết 非phi 身thân 。 是thị 名danh 大đại 身thân 。 (# 觀quán 乎hồ 泰thái 山sơn 。 木mộc 石thạch 同đồng 壇đàn 。 和hòa 合hợp 眾chúng 材tài 。 假giả 名danh 為vi 大đại 。 本bổn 無vô 自tự 性tánh 。 何hà 定định 大đại 耶da 。 所sở 以dĩ 佛Phật 說thuyết 非phi 身thân 。 是thị 名danh 大đại 身thân 。 不bất 應ưng 生sanh 心tâm 。 以dĩ 取thủ 身thân 相tướng 。 如như 色sắc 聲thanh 等đẳng 不bất 可khả 取thủ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如như 恆Hằng 河Hà 中trung 。 所sở 有hữu 沙sa 數số 。 如như 是thị 沙sa 等đẳng 恆Hằng 河Hà 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 是thị 諸chư 恆Hằng 河Hà 沙sa 。 寧ninh 為vi 多đa 不phủ 。 以dĩ 一nhất 恆Hằng 河Hà 沙sa 。 而nhi 數số 。 於ư 河hà 河hà 中trung 之chi 沙sa 。 亦diệc 復phục 如như 彼bỉ 。 如như 此thử 之chi 數số 。 為vi 多đa 不phủ 耶da 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 甚thậm 多đa 世Thế 尊Tôn 。 但đãn 諸chư 恆Hằng 河Hà 。 尚thượng 多đa 無vô 數số 。 何hà 況huống 其kỳ 沙sa 。 以dĩ 沙sa 數số 河hà 河hà 尚thượng 無vô 數số 。 況huống 復phục 於ư 沙sa 。 實thật 為vi 甚thậm 多đa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 我ngã 今kim 實thật 言ngôn 告cáo 汝nhữ 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 以dĩ 七thất 寶bảo 滿mãn 。 爾nhĩ 所sở 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 以dĩ 用dụng 布bố 施thí 。 得đắc 福phước 多đa 不phủ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 甚thậm 多đa 世Thế 尊Tôn 無vô 性tánh 之chi 福phước 。 施thí 廣quảng 福phước 多đa 。 沙sa 河hà 大Đại 千Thiên 。 其kỳ 數số 無vô 量lượng 。 故cố 知tri 。 所sở 得đắc 福phước 。 至chí 於ư 甚thậm 多đa 。 佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 於ư 此thử 經Kinh 中trung 。 乃nãi 至chí 受thọ 持trì 。 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 而nhi 此thử 福phước 德đức 。 勝thắng 前tiền 福phước 德đức 。 財tài 施thí 雖tuy 多đa 。 無vô 益ích 慧tuệ 解giải 。 章chương 句cú 雖tuy 少thiểu 。 必tất 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 此thử 校giảo 量lượng 。 故cố 無vô 等đẳng 級cấp 。 復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 隨tùy 說thuyết 是thị 經Kinh 。 乃nãi 至chí 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng 。 當đương 知tri 。 此thử 處xứ 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 天thiên 人nhân 阿a 修tu 羅la 。 皆giai 應ưng 供cúng 養dường 。 如như 佛Phật 塔tháp 廟miếu 。 更cánh 標tiêu 勝thắng 義nghĩa 。 以dĩ 勸khuyến 修tu 行hành 。 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu 。 有hữu 塔tháp 廟miếu 遺di 像tượng 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 隨tùy 說thuyết 是thị 經Kinh 。 兼kiêm 持trì 句cú 偈kệ 。 則tắc 天thiên 人nhân 等đẳng 輩bối 。 皆giai 當đương 供cúng 養dường 。 如như 彼bỉ 塔tháp 廟miếu 。 何hà 況huống 有hữu 人nhân 。 盡tận 能năng 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 第đệ 一nhất 。 希hy 有hữu 之chi 法Pháp 。 般Bát 若Nhã 正chánh 智trí 。 能năng 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 人nhân 受thọ 持trì 。 必tất 生sanh 信tín 解giải 。 即tức 知tri 是thị 人nhân 。 能năng 成thành 就tựu 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 故cố 云vân 最tối 上thượng 第đệ 一nhất 。 希hy 有hữu 之chi 法Pháp 。 也dã 若nhược 是thị 經Kinh 典điển 。 所sở 在tại 之chi 處xứ 。 則tắc 為vi 有hữu 佛Phật 。 若nhược 尊tôn 重trọng 弟đệ 子tử 。 此thử 云vân 經Kinh 典điển 所sở 在tại 之chi 處xứ 。 則tắc 上thượng 成thành 就tựu 希hy 有hữu 之chi 人nhân 。 勝thắng 法Pháp 在tại 人nhân 。 則tắc 為vi 有hữu 佛Phật 。 少thiểu 有hữu 差sai 降giáng/hàng 。 猶do 如như 尊tôn 重trọng 弟đệ 子tử 。 爾nhĩ 時thời 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 當đương 何hà 名danh 此thử 經Kinh 。 我ngã 等đẳng 云vân 何hà 奉phụng 持trì 。 前tiền 來lai 所sở 明minh 。 皆giai 無vô 定định 法pháp 。 法pháp 雖tuy 無vô 定định 。 教giáo 必tất 有hữu 宗tông 。 欲dục 宣tuyên 是thị 義nghĩa 。 故cố 起khởi 斯tư 問vấn 佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 此thử 經Kinh 名danh 為vi 。 金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 是thị 名danh 字tự 。 汝nhữ 當đương 奉phụng 持trì 。 般Bát 若Nhã 正chánh 智trí 。 喻dụ 如như 金kim 剛cang 。 破phá 煩phiền 惱não 障chướng 。 了liễu 出xuất 中trung 道đạo 。 渡độ 貪tham 愛ái 流lưu 。 超siêu 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 故cố 。 以dĩ 是thị 名danh 字tự 。 無vô 量lượng 勝thắng 義nghĩa 。 汝nhữ 當đương 循tuần 名danh 責trách 實thật 。 依y 是thị 奉phụng 持trì 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 佛Phật 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 則tắc 非phi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 說thuyết 般Bát 若Nhã 法pháp 。 差sai 煩phiền 惱não 病bệnh 。 煩phiền 惱não 是thị 妄vọng 。 由do 執chấp 見kiến 生sanh 。 妄vọng 病bệnh 既ký 除trừ 。 真chân 法pháp 應ưng 捨xả 。 若nhược 執chấp 持trì 般Bát 若Nhã 。 不bất 解giải 空không 義nghĩa 。 惟duy 此thử 般Bát 若Nhã 。 亦diệc 成thành 煩phiền 惱não 故cố 。 佛Phật 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 則tắc 無vô 定định 法pháp 名danh 般Bát 若Nhã 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp 不phủ 。 前tiền 云vân 則tắc 非phi 般Bát 若Nhã 。 未vị 明minh 所sở 以dĩ 。 則tắc 非phi 。 故cố 卻khước 質chất 此thử 疑nghi 。 以dĩ 通thông 前tiền 義nghĩa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 無vô 所sở 說thuyết 。 於ư 言ngôn 無vô 滯trệ 。 終chung 身thân 言ngôn 而nhi 未vị 嘗thường 言ngôn 。 於ư 法pháp 無vô 取thủ 。 終chung 身thân 說thuyết 而nhi 未vị 嘗thường 說thuyết 。 如như 我ngã 所sở 說thuyết 。 則tắc 法Pháp 尚thượng 應ưng 捨xả 。 昧muội 於ư 斯tư 道đạo 。 則tắc 言ngôn 者giả 不bất 知tri 故cố 。 於ư 此thử 二nhị 夜dạ □# 。 我ngã 都đô 無vô 所sở 說thuyết 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 所sở 有hữu 微vi 塵trần 。 是thị 為vi 多đa 不phủ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 甚thậm 多đa 世Thế 尊Tôn 前tiền 明minh 理lý 教giáo 無vô 取thủ 。 此thử 明minh 境cảnh 界giới 亦diệc 空không 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 諸chư 微vi 塵trần 。 如Như 來Lai 說thuyết 非phi 微vi 塵trần 。 是thị 名danh 微vi 塵trần 。 如Như 來Lai 說thuyết 世thế 界giới 。 非phi 世thế 界giới 是thị 名danh 世thế 界giới 。 散tán 彼bỉ 世thế 界giới 。 以dĩ 為vi 微vi 塵trần 。 於ư 彼bỉ 塵trần 中trung 。 本bổn 無vô 自tự 性tánh 。 積tích 彼bỉ 微vi 塵trần 。 以dĩ 成thành 世thế 界giới 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 豈khởi 有hữu 性tánh 耶da 。 本bổn 無vô 自tự 性tánh 。 故cố 非phi 微vi 塵trần 。 為vi 是thị 假giả 緣duyên 。 是thị 名danh 世thế 界giới 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 可khả 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 見kiến 如Như 來Lai 不phủ 。

不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 法pháp 本bổn 無vô 言ngôn 。 因nhân 言ngôn 立lập 教giáo 。 身thân 本bổn 非phi 相tướng 。 因nhân 相tương 見kiến 身thân 。 因nhân 言ngôn 立lập 教giáo 。 既ký 不bất 可khả 執chấp 言ngôn 。 而nhi 求cầu 理lý 。 因nhân 相tương 見kiến 身thân 。 故cố 不bất 可khả 取thủ 相tương/tướng 而nhi 見kiến 佛Phật 何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 說thuyết 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 即tức 是thị 非phi 相tướng 。 是thị 名danh 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 假giả 立lập 身thân 相tướng 。 以dĩ 表biểu 法Pháp 王Vương 。 諸chư 法pháp 本bổn 空không 。 身thân 相tướng 非phi 有hữu 。 能năng 知tri 諸chư 相tướng 。 非phi 相tướng 。 色sắc 相tướng 皆giai 空không 。 即tức 此thử 妙diệu 身thân 。 是thị 名danh 三tam 十thập 二nhị 相tướng 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 以dĩ 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 。 身thân 命mạng 布bố 施thí 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 於ư 此thử 經Kinh 中trung 。 乃nãi 至chí 受thọ 持trì 。 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 其kỳ 福phước 甚thậm 多đa 。 多đa 以dĩ 身thân 命mạng 布bố 施thí 。 勝thắng 報báo 尚thượng 有hữu 輪luân 迴hồi 。 少thiểu 能năng 受thọ 持trì 是thị 經Kinh 。 累lũy/lụy/luy 盡tận 自tự 無vô 生sanh 滅diệt 。 校giảo 量lượng 其kỳ 福phước 。 持trì 經Kinh 甚thậm 多đa 爾nhĩ 時thời 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 聞văn 說thuyết 是thị 經Kinh 。 深thâm 解giải 義nghĩa 趣thú 。 涕thế 淚lệ 悲bi 泣khấp 。 而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 希hy 有hữu 世Thế 尊Tôn 。 佛Phật 說thuyết 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 從tùng 昔tích 來lai 。 所sở 得đắc 慧tuệ 眼nhãn 。 未vị 曾tằng 得đắc 聞văn 。 如như 是thị 之chi 經Kinh 。 昔tích 得đắc 慧tuệ 眼nhãn 。 於ư 有hữu 見kiến 空không 。 今kim 聞văn 是thị 經Kinh 。 於ư 空không 亦diệc 遣khiển 。 是thị 名danh 中Trung 道Đạo 。 故cố 未vị 曾tằng 聞văn 。 善thiện 吉cát 解giải 空không 。 久cửu 得đắc 深thâm 趣thú 。 將tương 欲dục 起khởi 教giáo 。 以dĩ 示thị 未vị 來lai 故cố 。 涕thế 淚lệ 悲bi 泣khấp 。 歎thán 其kỳ 希hy 有hữu 世Thế 尊Tôn 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 得đắc 聞văn 是thị 經Kinh 。 信tín 心tâm 清thanh 淨tịnh 則tắc 。 生sanh 實thật 相tướng 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 成thành 就tựu 第đệ 一nhất 。 希hy 有hữu 功công 德đức 。 信tín 不bất 著trước 相tương/tướng 。 是thị 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 得đắc 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 則tắc 能năng 照chiếu 般Bát 若Nhã 。 真chân 實thật 之chi 相tướng 。 得đắc 茲tư 實thật 相tướng 。 必tất 趣thú 菩Bồ 提Đề 菩Bồ 提Đề 果quả 成thành 。 即tức 名danh 第đệ 一nhất 希hy 有hữu 。 功công 德đức 世Thế 尊Tôn 。 是thị 實thật 相tướng 者giả 。 則tắc 是thị 非phi 相tướng 。 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 說thuyết 名danh 實thật 相tướng 。 以dĩ 般Bát 若Nhã 智trí 。 趣thú 真chân 實thật 相tướng 。 夫phu 實thật 相tướng 者giả 。 豈khởi 有hữu 相tương/tướng 哉tai 。 則tắc 妙diệu 色sắc 法Pháp 身thân 。 真chân 空không 無vô 礙ngại 。 非phi 假giả 有hữu 相tương/tướng 。 離ly 空không 無vô 相tướng 。 即tức 此thử 之chi 相tướng 。 非phi 實thật 相tướng 耶da 也dã 世Thế 尊Tôn 。 我ngã 今kim 得đắc 聞văn 。 如như 是thị 經Kinh 典điển 。 信tín 解giải 受thọ 持trì 。 不bất 足túc 為vi 難nan 。 親thân 承thừa 受thọ 記ký 。 久cửu 誤ngộ 空không 法pháp 。 今kim 復phục 聞văn 說thuyết 。 信tín 解giải 非phi 難nạn/nan 。 若nhược 當đương 來lai 世thế 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 其kỳ 有hữu 眾chúng 生sanh 。 得đắc 聞văn 是thị 經Kinh 。 信tín 解giải 受thọ 持trì 。 是thị 人nhân 則tắc 為vi 。 第đệ 一nhất 希hy 有hữu 。 像Tượng 法Pháp 之chi 中trung 。 去khứ 聖thánh 逾du 遠viễn 。 但đãn 聞văn 遺di 教giáo 。 便tiện 解giải 奉phụng 持trì 。 則tắc 知tri 是thị 人nhân 。 了liễu 甚thậm 深thâm 義nghĩa 。 無vô 出xuất 其kỳ 右hữu 。 故cố 云vân 第đệ 一nhất )# 何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 人nhân 無vô 我ngã 相tướng 人nhân 相tương/tướng 。 眾chúng 生sanh 相tương/tướng 壽thọ 者giả 相tương/tướng (# 何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 人nhân 得đắc 名danh 第đệ 一nhất 希hy 有hữu 者giả 。 為vi 不bất 著trước 如như 是thị 等đẳng 相tướng 故cố 。 能năng 信tín 解giải 是thị 經Kinh 。 得đắc 為vi 第đệ 一nhất 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 我ngã 相tướng 即tức 是thị 非phi 相tướng 。 人nhân 相tương/tướng 眾chúng 生sanh 相tương/tướng 壽thọ 者giả 相tương/tướng 。 即tức 是thị 非phi 相tướng 。 於ư 我ngã 無vô 相tướng 。 妄vọng 計kế 有hữu 我ngã 。 了liễu 我ngã 了liễu 我ngã 相tương/tướng 非phi 相tướng 。 即tức 不bất 著trước 人nhân 眾chúng 生sanh 壽thọ 者giả 矣hĩ )# 何hà 以dĩ 故cố 。 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng 。 則tắc 名danh 諸chư 佛Phật 何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 人nhân 無vô 我ngã 。 則tắc 為vi 希hy 有hữu 者giả 。 能năng 離ly 諸chư 相tướng 。 即tức 是thị 菩Bồ 提Đề 。 故cố 為vi 希hy 有hữu 。 佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 如như 是thị 。 印ấn 可khả 其kỳ 說thuyết 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 得đắc 聞văn 是thị 經Kinh 。 不bất 驚kinh 不bất 怖bố 不bất 畏úy 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 甚thậm 為vi 希hy 有hữu 。 於ư 無vô 為vi 法pháp 。 而nhi 有hữu 差sai 別biệt 。 如như 是thị 賢hiền 聖thánh 。 優ưu 劣liệt 不bất 同đồng 。 也dã 小tiểu 二Nhị 乘Thừa 係hệ 執chấp 因nhân 果quả 。 福phước 德đức 報báo 應ứng 。 聞văn 是thị 深thâm 義nghĩa 。 必tất 當đương 驚kinh 怖bố 。 能năng 不bất 怖bố 畏úy 。 已dĩ 是thị 希hy 有hữu 。 況huống 能năng 信tín 解giải 。 而nhi 受thọ 持trì 耶da 也dã )# 何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 說thuyết 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 。 非phi 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 。 諸chư 法pháp 莫mạc 二nhị 。 故cố 云vân 第đệ 一nhất 。 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 者giả 。 為vi 對đối 此thử 流lưu 。 此thử 流lưu 已dĩ 盡tận 。 彼bỉ 岸ngạn 何hà 有hữu 。 是thị 知tri 諸chư 法pháp 。 但đãn 亦diệc 假giả 名danh 。 累lũy/lụy/luy 盡tận 名danh 去khứ 。 故cố 非phi 第đệ 一nhất 。 於ư 斯tư 了liễu 義nghĩa 。 能năng 入nhập 深thâm 門môn 。 故cố 是thị 名danh 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 忍Nhẫn 辱Nhục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 如Như 來Lai 說thuyết 非phi 忍Nhẫn 辱Nhục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 忍nhẫn 辱nhục 者giả 明minh 無vô 我ngã 也dã 。 人nhân 辱nhục 我ngã 忍nhẫn 。 以dĩ 為vi 勝thắng 行hành 。 本bổn 無vô 人nhân 我ngã 。 誰thùy 辱nhục 忍nhẫn 耶da )# 何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如như 我ngã 昔tích 為vị 歌Ca 利Lợi 王Vương 。 割cát 截tiệt 身thân 體thể 。 我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời 。 無vô 我ngã 相tương/tướng 。 無vô 人nhân 相tương/tướng 。 無vô 眾chúng 生sanh 相tướng 。 無vô 壽thọ 者giả 相tướng 。 無vô 我ngã 無vô 人nhân 。 誰thùy 忍nhẫn 誰thùy 辱nhục )# 何hà 以dĩ 故cố 。 我ngã 於ư 往vãng 昔tích 。 節tiết 節tiết 支chi 解giải 時thời 。 若nhược 有hữu 我ngã 相tướng 人nhân 相tương/tướng 。 眾chúng 生sanh 相tương/tướng 壽thọ 者giả 相tương/tướng 。 應ưng 生sanh 嗔sân 恨hận (# 前tiền 舉cử 割cát 截tiệt 無vô 我ngã 。 以dĩ 明minh 無vô 忍nhẫn 。 今kim 舉cử 不bất 生sanh 嗔sân 恨hận 。 復phục 明minh 無vô 我ngã 。 小Tiểu 乘Thừa 計kế 執chấp 我ngã 相tương/tướng 。 則tắc 多đa 起khởi 貪tham 嗔sân 今kim 隳huy 裂liệt 支chi 體thể 。 不bất 生sanh 嗔sân 恨hận 者giả 。 則tắc 復phục 何hà 外ngoại 相tướng 。 預dự 其kỳ 間gian 乎hồ 。 知tri 無vô 我ngã 矣hĩ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 又hựu 念niệm 過quá 去khứ 。 於ư 五ngũ 百bách 世thế 。 作tác 忍Nhẫn 辱Nhục 仙Tiên 人Nhân 。 於ư 爾nhĩ 所sở 世thế 。 無vô 我ngã 相tương/tướng 無vô 人nhân 相tương/tướng 。 無vô 眾chúng 生sanh 相tướng 。 無vô 壽thọ 者giả 相tướng 。 了liễu 無vô 我ngã 相tương/tướng 。 非phi 止chỉ 此thử 生sanh 。 當đương 於ư 爾nhĩ 時thời 。 已dĩ 達đạt 斯tư 趣thú 。 是thị 故cố 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 應ưng 離ly 一nhất 切thiết 相tướng 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 從tùng 前tiền 已dĩ 來lai 。 明minh 無vô 相tướng 降giáng/hàng 住trụ 之chi 義nghĩa 。 今kim 明minh 離ly 相tương/tướng 無vô 性tánh 。 乃nãi 是thị 菩Bồ 薩Tát 發phát 心tâm 。 況huống 於ư 菩Bồ 提Đề 。 且thả 無vô 定định 法pháp 。 發phát 心tâm 取thủ 相tương/tướng 。 不bất 亦diệc 難nạn 乎hồ 。 不bất 應ưng 住trụ 色sắc 生sanh 心tâm 。 不bất 應ưng 住trụ 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 生sanh 心tâm 。 菩Bồ 提Đề 無vô 定định 相tương/tướng 可khả 取thủ 。 況huống 六lục 塵trần 乎hồ 。 是thị 假giả 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 應ưng 生sanh 心tâm 。 住trụ 於ư 此thử 應ưng 生sanh 無vô 所sở 住trụ 心tâm 。 以dĩ 有hữu 所sở 住trụ 。 即tức 著trước 諸chư 相tướng 故cố 。 勸khuyến 於ư 無vô 所sở 住trụ 。 而nhi 生sanh 其kỳ 心tâm 。 斯tư 對đối 辯biện 也dã 。 夫phu 無vô 所sở 住trụ 。 豈khởi 生sanh 心tâm 哉tai 。 若nhược 於ư 無vô 所sở 住trụ 。 而nhi 生sanh 心tâm 。 是thị 未vị 免miễn 於ư 有hữu 所sở 住trụ 也dã 。 但đãn 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 住trụ 。 以dĩ 此thử 為vi 生sanh 心tâm 爾nhĩ 。 非phi 謂vị 別biệt 生sanh 無vô 所sở 住trụ 心tâm 也dã 。 故cố 下hạ 文văn 云vân 若nhược 心tâm 有hữu 住trụ 。 則tắc 為vi 非phi 住trụ 。 此thử 又hựu 遣khiển 無vô 所sở 住trụ 也dã 。 言ngôn 若nhược 心tâm 。 於ư 無vô 所sở 住trụ 有hữu 住trụ 。 則tắc 為vi 非phi 住trụ 。 無vô 所sở 住trụ 也dã 。 是thị 故cố 佛Phật 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 心tâm 。 不bất 應ưng 住trụ 色sắc 布bố 施thí 。 引dẫn 前tiền 佛Phật 說thuyết 以dĩ 證chứng 今kim 義nghĩa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 。 為vì 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 應ưng 如như 是thị 布bố 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 住trụ 相tương/tướng 布bố 施thí 。 未vị 名danh 懸huyền 解giải 眾chúng 生sanh 欲dục 求cầu 。 利lợi 益ích 不bất 亦diệc 難nạn 乎hồ 。 故cố 菩Bồ 薩Tát 用dụng 心tâm 。 應ưng 如như 是thị 不bất 住trụ 相tương/tướng 布bố 施thí 也dã 如Như 來Lai 說thuyết 。 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng 。 即tức 是thị 非phi 相tướng 。 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 福phước 德đức 因nhân 果quả 報báo 應ứng 等đẳng 。 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng 。 皆giai 因nhân 眾chúng 生sanh 妄vọng 心tâm 起khởi 念niệm 爾nhĩ 。 於ư 法pháp 性tánh 本bổn 空không 。 是thị 故cố 非phi 相tướng 又hựu 說thuyết 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 即tức 非phi 眾chúng 生sanh 。 若nhược 住trụ 相tương/tướng 布bố 施thí 。 則tắc 見kiến 有hữu 施thí 者giả 受thọ 者giả 。 今kim 不bất 住trụ 相tương/tướng 。 則tắc 無vô 我ngã 相tương/tướng 人nhân 相tương/tướng 。 生sanh 性tánh 空không 故cố 。 即tức 非phi 眾chúng 生sanh 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 是thị 真chân 語ngữ 者giả 。 實thật 語ngữ 者giả 。 如như 語ngữ 者giả 。 不bất 誑cuống 語ngữ 者giả 。 不bất 異dị 語ngữ 者giả 。 夫phu 無vô 我ngã 人nhân 相tướng 。 及cập 無vô 住trụ 布bố 施thí 。 此thử 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 。 中trung 道đạo 義nghĩa 門môn 。 恐khủng 二Nhị 乘Thừa 之chi 人nhân 。 不bất 生sanh 信tín 實thật 。 故cố 因nhân 五ngũ 語ngữ 。 以dĩ 示thị 真Chân 如Như 。 善thiện 吉cát 當đương 知tri 。 不bất 誑cuống 不bất 異dị 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 所sở 得đắc 法Pháp 。 此thử 法Pháp 無vô 實thật 無vô 虛hư 。 有hữu 虛hư 有hữu 實thật 。 約ước 教giáo 以dĩ 示thị 人nhân 。 無vô 實thật 無vô 虛hư 。 兩lưỡng 忘vong 而nhi 自tự 化hóa 。 故cố 如Như 來Lai 說thuyết 法pháp 。 寄ký 實thật 以dĩ 遣khiển 虛hư 。 虛hư 法pháp 既ký 忘vong 。 實thật 法pháp 亦diệc 盡tận 。 故cố 於ư 是thị 法pháp 。 無vô 實thật 無vô 虛hư 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 。 心tâm 住trụ 於ư 法pháp 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 如như 人nhân 入nhập 闇ám 。 則tắc 無vô 所sở 見kiến 。 存tồn 受thọ 施thí 法pháp 。 計kế 報báo 應ứng 果quả 。 則tắc 不bất 了liễu 般Bát 若Nhã 無vô 相tướng 之chi 義nghĩa 。 是thị 無vô 明minh 慧tuệ 故cố 。 如như 入nhập 暗ám 無vô 所sở 見kiến 。 也dã )# 若nhược 菩Bồ 薩Tát 。 心tâm 不bất 住trụ 法pháp 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 如như 人nhân 有hữu 目mục 。 日nhật 光quang 明minh 照chiếu 。 見kiến 種chủng 種chủng 色sắc 。 太thái 陽dương 朝triêu 昇thăng 。 有hữu 目mục 者giả 見kiến 諸chư 色sắc 象tượng 。 般Bát 若Nhã 圓viên 就tựu 無vô 住trụ 者giả 。 了liễu 諸chư 法pháp 空không 。 為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 故cố 。 行hành 不bất 捨xả 之chi 檀đàn 。 不bất 住trụ 諸chư 相tướng 。 則tắc 未vị 嘗thường 生sanh 心tâm 布bố 施thí 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 當đương 來lai 之chi 世thế 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 能năng 於ư 此thử 經Kinh 。 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 則tắc 為vi 如Như 來Lai 。 以dĩ 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 悉tất 知tri 是thị 人nhân 。 悉tất 見kiến 是thị 人nhân 。 皆giai 得đắc 成thành 就tựu 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 功công 德đức 。 印ấn 可khả 勸khuyến 修tu 如như 上thượng 深thâm 義nghĩa 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 初sơ 日nhật 分phần/phân 。 以dĩ 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 布bố 施thí 。 中trung 日nhật 分phần/phân 。 復phục 以dĩ 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 布bố 施thí 。 後hậu 日nhật 分phần/phân 。 亦diệc 以dĩ 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 布bố 施thí 。 如như 是thị 無vô 量lượng 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 劫kiếp 。 以dĩ 身thân 布bố 施thí 。 分phần/phân 日nhật 三tam 時thời 。 以dĩ 內nội 財tài 施thí 。 如như 是thị 億ức 劫kiếp 。 計kế 福phước 德đức 多đa 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 聞văn 此thử 經Kinh 典điển 。 信tín 心tâm 不bất 逆nghịch 。 其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ 。 聞văn 前tiền 不bất 住trụ 之chi 施thí 。 即tức 順thuận 無vô 相tướng 之chi 心tâm 。 唯duy 此thử 信tín 心tâm 。 可khả 名danh 達đạt 解giải 。 則tắc 達đạt 解giải 之chi 福phước 。 勝thắng 彼bỉ 施thí 身thân 何hà 況huống 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì □# □# 誦tụng 。 為vì 人nhân 解giải 說thuyết 。 信tín 心tâm 不bất 逆nghịch 。 其kỳ 福phước 已dĩ 多đa 。 況huống 能năng 書thư 誦tụng 。 而nhi 為vì 人nhân 解giải 說thuyết 。 弘hoằng 益ích 之chi 利lợi 。 其kỳ 可khả 量lượng 乎hồ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ □# □# □# □# 是thị 經Kinh 。 有hữu 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 。 無vô 邊biên 功công 德đức 。 以dĩ 要yếu □# □# □# □# □# □# 大đại □# □# □# □# □# □# □# 與dữ 真Chân 如Như 等đẳng 故cố 。 非phi 思tư 議nghị 得đắc 其kỳ 淺thiển 深thâm 。 稱xưng 量lượng 。 得đắc 其kỳ 輕khinh 重trọng 。 如như 是thị 功công 德đức 。 豈khởi 有hữu 邊biên 際tế 耶da 如Như 來Lai 為vi 。 發phát 大Đại 乘Thừa 者giả 。 □# □# □# □# 最Tối 上Thượng 乘Thừa 者giả 說thuyết (# 上thượng 品phẩm 利lợi 根căn 。 了liễu 真chân 實thật 相tướng 。 是thị 名danh 大Đại 乘Thừa 。 得đắc 無vô 生sanh 觀quán 。 深thâm 入nhập 祕bí 藏tạng 。 加gia 最tối 上thượng 之chi 號hiệu 。 非phi 如Như 來Lai 聊liêu 簡giản 二Nhị 乘Thừa 。 而nhi 不bất 為vi 說thuyết 。 但đãn 二Nhị 乘Thừa 之chi 人nhân 。 來lai 能năng 解giải 了liễu 爾nhĩ )# 若nhược 有hữu 人nhân 。 能năng 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết 。 如Như 來Lai 悉tất 知tri 是thị 人nhân 。 悉tất 見kiến 是thị 人nhân 。 皆giai 得đắc 成thành 就tựu 。 不bất 可khả 量lượng 不bất 可khả 稱xưng 無vô 有hữu 邊biên 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 大Đại 乘Thừa 最tối 上thượng 之chi 人nhân 。 能năng 以dĩ 般Bát 若Nhã 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 者giả 。 佛Phật 心tâm 悉tất 知tri 。 佛Phật 眼nhãn 悉tất 見kiến 。 皆giai 知tri 是thị 人nhân 成thành 就tựu 無vô 相tướng 勝thắng 義nghĩa 。 是thị 法pháp 離ly 一nhất 切thiết 相tướng 。 無vô 斷đoạn 常thường 邊biên 故cố 。 其kỳ 功công 德đức 。 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 。 思tư 議nghị 知tri 也dã 。 如như 是thị 人nhân 等đẳng 。 則tắc 為vi 荷hà 擔đảm 如Như 來Lai 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 人nhân 深thâm 達đạt 般Bát 若Nhã 。 廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết 。 即tức 是thị 荷hà 負phụ 正Chánh 法Pháp 。 擔đảm 運vận 勝thắng 義nghĩa 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 成thành 就tựu 功công 德đức 何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 樂nhạo 小tiểu 法Pháp 者giả 。 著trước 我ngã 見kiến 人nhân 見kiến 。 眾chúng 生sanh 見kiến 壽thọ 者giả 見kiến 。 則tắc 於ư 此thử 經Kinh 。 不bất 能năng 聽thính 受thọ 讀đọc 誦tụng 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 小Tiểu 乘Thừa 著trước 相tương/tướng 。 於ư 此thử 深thâm 義nghĩa 。 不bất 能năng 信tín 奉phụng 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 在tại 在tại 處xứ 處xứ 。 若nhược 有hữu 此thử 經Kinh 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 天thiên 人nhân 阿a 修tu 羅la 。 所sở 應ưng 供cúng 養dường 。 當đương 知tri 此thử 處xứ 。 則tắc 為vi 是thị 塔tháp 。 皆giai 應ưng 恭cung 敬kính 。 作tác 禮lễ 圍vi 繞nhiễu 。 以dĩ 諸chư 華hoa 香hương 。 而nhi 散tán 其kỳ 處xứ 。 此thử 經Kinh 出xuất 人nhân 諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 正chánh 遍biến 知tri 道đạo 。 塔tháp 者giả 。 諸chư 佛Phật 遺di 像tượng 之chi 所sở 在tại 也dã 。 了liễu 義nghĩa 當đương 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 聞văn 經Kinh 即tức 如như 見kiến 佛Phật 。 故cố 是thị 經Kinh 所sở 在tại 之chi 處xứ 。 同đồng 於ư 塔tháp 廟miếu 遺di 像tượng 。 故cố 天thiên 人nhân 修tu 羅la 。 所sở 應ưng 供cúng 養dường 。 作tác 禮lễ 圍vi 繞nhiễu 。 示thị 尊tôn 敬kính 之chi 意ý 。 華hoa 香hương 散tán 灑sái 。 表biểu 清thanh 淨tịnh 信tín 之chi 心tâm 。 非phi 謂vị 求cầu 悟ngộ 於ư 香hương 華hoa 。 解giải 空không 於ư 罄khánh 折chiết 也dã 。 復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 此thử 經Kinh 。 若nhược 為vị 人nhân 輕khinh 賤tiện 。 是thị 人nhân 先tiên 世thế 罪tội 業nghiệp 。 應ưng 墮đọa 惡ác 道đạo 。 以dĩ 今kim 世thế 人nhân 輕khinh 賤tiện 故cố 。 先tiên 世thế 罪tội 業nghiệp 。 則tắc 為vi 消tiêu 滅diệt 。 當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 此thử 敦đôn 勸khuyến 持trì 經Kinh 之chi 人nhân 爾nhĩ 。 夫phu 業nghiệp 若nhược 先tiên 定định 。 應ưng 墮đọa 惡ác 道đạo 。 即tức 鈍độn 根căn 聞văn 必tất 驚kinh 怖bố 。 安an 能năng 信tín 奉phụng 。 而nhi 讀đọc 誦tụng 此thử 經Kinh 耶da 。 若nhược 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 聞văn 是thị 章chương 句cú 。 能năng 生sanh 信tín 心tâm 者giả 。 此thử 人nhân 已dĩ 於ư 。 千thiên 萬vạn 佛Phật 所sở 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 復phục 若nhược 為vị 人nhân 輕khinh 賤tiện 乎hồ 。 況huống 此thử 經Kinh 。 佛Phật 為vi 大Đại 乘Thừa 最Tối 上Thượng 乘Thừa 者giả 說thuyết 。 皆giai 真chân 實thật 不bất 誑cuống 不bất 應ưng 苟cẩu 勸khuyến 愚ngu 人nhân 。 崇sùng 信tín 而nhi 發phát 菩Bồ 提Đề 。 取thủ 相tương/tướng 之chi 言ngôn 。 將tương 如Như 來Lai 別biệt 有hữu 深thâm 意ý 乎hồ 。 為vi 譯dịch 經kinh 之chi 人nhân 失thất 其kỳ 旨chỉ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 我ngã 念niệm 過quá 去khứ 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 前tiền 。 得đắc 值trị 八bát 百bách 四tứ 千thiên 萬vạn 億ức 。 那na 由do 他tha 諸chư 佛Phật 。 悉tất 皆giai 供cúng 養dường 承thừa 事sự 。 無vô 空không 過quá 者giả 。 明minh 我ngã 今kim 月nguyệt 所sở 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 由do 昔tích 來lai 功công 德đức 所sở 到đáo 也dã 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 於ư 後hậu 末mạt 世thế 。 能năng 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 此thử 經Kinh 。 所sở 德đức 功công 德đức 。 於ư 我ngã 所sở 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 功công 德đức 。 百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất 。 千thiên 萬vạn 億ức 分phần 。 乃nãi 至chí 算toán 數số 譬thí 喻dụ 。 所sở 不bất 能năng 及cập 。 末mạt 世thế 人nhân 訛ngoa 。 勝thắng 心tâm 難nạn/nan 發phát 故cố 。 於ư 此thử 時thời 能năng 持trì 經Kinh 者giả 。 功công 德đức 甚thậm 多đa 。 以dĩ 我ngã 昔tích 供cúng 養dường 校giảo 量lượng 。 百bách 分phần 不bất 及cập 其kỳ 一nhất 。 乃nãi 至chí 千thiên 萬vạn 億ức 。 分phần/phân 功công 歷lịch 不phủ 。 知tri 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 於ư 後hậu 末mạt 世thế 。 有hữu 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 此thử 經Kinh 。 所sở 得đắc 功công 德đức 。 我ngã 若nhược 具cụ 說thuyết 者giả 。 或hoặc 有hữu 人nhân 聞văn 。 心tâm 則tắc 狂cuồng 亂loạn 。 狐hồ 疑nghi 不bất 信tín 。 報báo 施thí 之chi 福phước 人nhân 皆giai 取thủ 相tương/tướng 章chương 句cú 。 功công 德đức 所sở 趣thú 無vô 為vi 。 菩Bồ 提Đề 勝thắng 因nhân 是thị 而nhi 悟ngộ 。 悟ngộ 則tắc 獲hoạch 證chứng 。 卒tuất 難nan 詳tường 說thuyết 。 小Tiểu 乘Thừa 執chấp 滯trệ 謂vị 無vô 。 是thị 以dĩ 狂cuồng 亂loạn 狐hồ 疑nghi 。 不bất 能năng 實thật 信tín 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 當đương 知tri 。 是thị 經Kinh 義nghĩa 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 果quả 報báo 亦diệc 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 深thâm 奧áo 祕bí 歲tuế 。 歸quy 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 供cúng 養dường 百bách 千thiên 萬vạn 佛Phật 。 猶do 不bất 若nhược 持trì 經Kinh 功công 德đức 故cố 。 無vô 相tướng 勝thắng 義nghĩa 非phi 思tư 議nghị 。 及cập 至chí 於ư 果quả 報báo 。 亦diệc 復phục 如như 之chi 。 爾nhĩ 時thời 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 云vân 何hà 應ưng 住trụ 。 云vân 何hà 降hàng 伏phục 其kỳ 心tâm 。 首thủ 章chương 此thử 問vấn 。 以dĩ 明minh 發phát 心tâm 降giáng/hàng 住trụ 之chi 義nghĩa 。 今kim 恐khủng 菩Bồ 薩Tát 。 存tồn 我ngã 發phát 心tâm 。 能năng 作tác 如như 是thị 降giáng/hàng 住trụ 。 則tắc 障chướng 解giải 空không 不bất 住trụ 之chi 道đạo 。 故cố 於ư 此thử 重trọng/trùng 破phá 實thật 無vô 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 心tâm 來lai 問vấn 雖tuy 同đồng 。 往vãng 明minh 則tắc 異dị 。 佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả 。 當đương 生sanh 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 應ưng 滅diệt 度độ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 因nhân 緣duyên 生sanh 。 本bổn 非phi 有hữu 法pháp 。 妄vọng 心tâm 執chấp 著trước 。 起khởi 眾chúng 生sanh 相tướng 。 今kim 悟ngộ 性tánh 空không 則tắc 眾chúng 緣duyên 自tự 滅diệt 。 菩Bồ 提Đề 中trung 道đạo 。 應ưng 發phát 是thị 心tâm 也dã 。 滅diệt 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 已dĩ 。 而nhi 無vô 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh 。 實thật 滅diệt 度độ 者giả 。 但đãn 滅diệt 妄vọng 想tưởng 爾nhĩ 。 若nhược 計kế 滅diệt 此thử 妄vọng 。 未vị 離ly 妄vọng 心tâm 。 今kim 有hữu 妄vọng 既ký 滅diệt 。 無vô 空không 亦diệc 捨xả 。 反phản 照chiếu 於ư 性tánh 。 不bất 住trụ 於ư 常thường 。 及cập 吾ngô 無vô 身thân 。 誰thùy 受thọ 滅diệt 度độ )# 何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 我ngã 相tương/tướng 人nhân 相tương/tướng 。 眾chúng 生sanh 相tương/tướng 壽thọ 者giả 相tương/tướng 。 即tức 非phi 菩Bồ 薩Tát 。 離ly 彼bỉ 四tứ 相tương/tướng 。 是thị 名danh 無vô 我ngã 。 於ư 我ngã 無vô 矣hĩ 。 誰thùy 當đương 滅diệt 耶da 也dã 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 實thật 無vô 有hữu 法Pháp 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 菩Bồ 提Đề 無vô 定định 法pháp 。 法pháp 空không 也dã 。 實thật 無vô 發phát 心tâm 者giả 。 生sanh 空không 也dã 。 法pháp 空không 無vô 所sở 住trụ 。 生sanh 空không 無vô 降hàng 伏phục 。 正chánh 觀quán 如như 此thử 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 豈khởi 復phục 別biệt 有hữu 一nhất 我ngã 。 云vân 度độ 眾chúng 生sanh 我ngã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 。 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 有hữu 法Pháp 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 不phủ 。 若nhược 前tiền 云vân 無vô 法pháp 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 則tắc 不bất 應ưng 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 受thọ 菩Bồ 提Đề 記ký 。 欲dục 斷đoạn 此thử 疑nghi 。 故cố 卻khước 問vấn 善thiện 吉cát 云vân 。 於ư 汝nhữ 意ý 以dĩ 為vi 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 於ư 昔tích 時thời 。 有hữu 方phương 法pháp 得đắc 菩Bồ 提Đề 不phủ 。 不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 如như 我ngã 解giải 佛Phật 所sở 說thuyết 義nghĩa 。 佛Phật 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 無vô 有hữu 法Pháp 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 推thôi 解giải 於ư 佛Phật 以dĩ 明minh 勝thắng 義nghĩa 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 故cố 。 故cố 受thọ 菩Bồ 提Đề 記ký 。 豈khởi 有hữu 發phát 心tâm 者giả 。 而nhi 得đắc 菩Bồ 提Đề 耶da 。 欲dục 明minh 不bất 發phát 得đắc 法Pháp 心tâm 。 乃nãi 真chân 發phát 心tâm 爾nhĩ )# 佛Phật 言ngôn 。 如như 是thị 如như 是thị 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 實thật 無vô 有hữu 法Pháp 如Như 來Lai 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 許hứa 善thiện 吉cát 之chi 言ngôn 。 是thị 成thành 前tiền 問vấn 之chi 。 無vô 得đắc 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 有hữu 法Pháp 如Như 來Lai 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 然nhiên 燈đăng 佛Phật 。 則tắc 不bất 與dữ 我ngã 授thọ 記ký 。 汝nhữ 於ư 來lai 世thế 。 當đương 得đắc 作tác 佛Phật 。 號hiệu 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 於ư 菩Bồ 提Đề 中trung 。 為vi 有hữu 法pháp 可khả 得đắc 。 發phát 如như 是thị 心tâm 。 則tắc 不bất 證chứng 斯tư 果quả 。 定định 光quang 不bất 應ưng 授thọ 記ký 以dĩ 實thật 無vô 有hữu 法Pháp 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 故cố 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 。 與dữ 我ngã 授thọ 記ký 。 作tác 是thị 言ngôn 。 汝nhữ 於ư 來lai 世thế 。 當đương 得đắc 作tác 佛Phật 。 號hiệu 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 以dĩ 般Bát 若Nhã 智trí 。 了liễu 諸chư 法pháp 如như 。 悟ngộ 生sanh 法pháp 空không 。 離ly 斷đoạn 常thường 見kiến 。 豈khởi 別biệt 有hữu 法pháp 得đắc 菩Bồ 提Đề 耶da 。 以dĩ 是thị 無vô 得đắc 之chi 故cố 。 故cố 然nhiên 燈đăng 佛Phật 。 知tri 我ngã 修tu 行hành 。 與dữ 我ngã 授thọ 記ký 。 爾nhĩ 也dã )# 何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 者giả 。 即tức 諸chư 法pháp 如như 義nghĩa 。 如như 者giả 法pháp 性tánh 也dã 。 是thị 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 無vô 有hữu 定định 相tướng 。 遂toại 通thông 於ư 感cảm 物vật 得đắc 皆giai 如như 。 既ký 如như 陰ấm 如như 陽dương 。 亦diệc 不bất 噭# 不bất 昧muội 。 悟ngộ 斯tư 如như 義nghĩa 。 來lai 成thành 佛Phật 果quả 。 了liễu 此thử 空không 相tướng 。 寂tịch 然nhiên 無vô 體thể 。 豈khởi 於ư 有hữu 法pháp 而nhi 得đắc 是thị 耶da 。 若nhược 有hữu 人nhân 言ngôn 。 如Như 來Lai 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 有hữu 此thử 言ngôn 。 即tức 非phi 如như 義nghĩa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 實thật 無vô 有hữu 法Pháp 。 佛Phật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 約ước 諸chư 法pháp 如như 義nghĩa 。 則tắc 如Như 來Lai 必tất 不bất 於ư 有hữu 得đắc 法Pháp 中trung 。 得đắc 菩Bồ 提Đề 也dã 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 所sở 得đắc 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 於ư 是thị 中trung 無vô 實thật 無vô 虛hư 。 此thử 又hựu 雙song 遺di 也dã 。 前tiền 云vân 以dĩ 有hữu 法pháp 得đắc 者giả 。 虛hư 妄vọng 也dã 。 以dĩ 無vô 法pháp 證chứng 者giả 。 真chân 實thật 也dã 。 此thử 乃nãi 寄ký 無vô 以dĩ 遣khiển 有hữu 。 假giả 實thật 以dĩ 明minh 虛hư 。 虛hư 有hữu 之chi 妄vọng 。 既ký 除trừ 。 實thật 無vô 之chi 法pháp 亦diệc 無vô 。 但đãn 約ước 邊biên 以dĩ 趣thú 中trung 道đạo 爾nhĩ 。 於ư 是thị 中trung 。 豈khởi 有hữu 虛hư 實thật 耶da 。 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 是thị 佛Phật 法Pháp 切thiết 法pháp 中trung 。 皆giai 有hữu 中trung 義nghĩa 。 能năng 超siêu 中trung 道đạo 。 即tức 會hội 於ư 如như 故cố 。 諸chư 法pháp 得đắc 中trung 皆giai 佛Phật 法Pháp 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 所sở 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 即tức 非phi 一nhất 切thiết 法pháp 。 是thị 故cố 名danh 一nhất 切thiết 法pháp 。 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 。 本bổn 無vô 自tự 性tánh 。 無vô 性tánh 非phi 有hữu 故cố 。 即tức 非phi 一nhất 切thiết 法pháp 也dã 。 為vì 因nhân 緣duyên 故cố 。 有hữu 假giả 名danh 生sanh 。 假giả 名danh 非phi 無vô 。 是thị 故cố 名danh 一nhất 切thiết 法pháp 。 也dã 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 譬thí 如như 人nhân 身thân 長trường 大đại 。 一nhất 切thiết 法pháp 假giả 因nhân 緣duyên 生sanh 。 如như 人nhân 身thân 長trường 大đại 。 亦diệc 資tư 百bách 骸hài 九cửu 竅khiếu 。 以dĩ 賅# 而nhi 存tồn 爾nhĩ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 說thuyết 人nhân 身thân 長trường 大đại 。 則tắc 為vi 非phi 大đại 身thân 。 是thị 名danh 大đại 身thân 。 人nhân 身thân 長trường 大đại 。 假giả 合hợp 眾chúng 緣duyên 。 分phần 分phần 不bất 同đồng 。 則tắc 為vi 非phi 大đại 。 而nhi 身thân 相tướng 具cụ 足túc 。 是thị 名danh 大đại 身thân 。 則tắc 知tri 不bất 離ly 假giả 合hợp 之chi 身thân 。 而nhi 有hữu 大đại 身thân 。 不bất 離ly 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 。 而nhi 有hữu 佛Phật 法Pháp 。 煩phiền 惱não 之chi 外ngoại 。 豈khởi 復phục 別biệt 有hữu 涅Niết 槃Bàn 耶da 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 如như 是thị 勸khuyến 菩Bồ 薩Tát 。 亦diệc 當đương 作tác 如như 是thị 。 解giải 行hành 於ư 中Trung 道Đạo 。 若nhược 作tác 是thị 言ngôn 。 我ngã 當đương 滅diệt 度độ 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 則tắc 不bất 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 計kế 有hữu 眾chúng 生sanh 故cố 。 則tắc 著trước 於ư 相tương/tướng 。 不bất 取thủ 中trung 道đạo 故cố 。 不bất 得đắc 名danh 道Đạo 心tâm 眾chúng 生sanh )# 何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 實thật 無vô 有hữu 法Pháp 。 名danh 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 五ngũ 聚tụ 蔭ấm 中trung 。 實thật 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 名danh 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 故cố 佛Phật 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 無vô 人nhân 。 無vô 眾chúng 生sanh 無vô 壽thọ 者giả 。 (# 以dĩ 結kết 前tiền 無vô 有hữu 法pháp 。 名danh 菩Bồ 薩Tát 故cố 。 不bất 著trước 此thử 四tứ 相tương/tướng 。 無vô 是thị 等đẳng 相tương/tướng 。 則tắc 不bất 應ưng 別biệt 有hữu 菩Bồ 薩Tát 度độ 眾chúng 生sanh 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 。 作tác 是thị 言ngôn 。 我ngã 當đương 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。 是thị 不bất 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 內nội 無vô 相tướng 。 不bất 應ưng 言ngôn 我ngã 度độ 眾chúng 生sanh 。 於ư 外ngoại 無vô 相tướng 。 不bất 應ưng 莊trang 嚴nghiêm 於ư 佛Phật 土độ 何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 說thuyết 。 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 者giả 。 即tức 非phi 莊trang 嚴nghiêm 。 是thị 名danh 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。 即tức 非phi 有hữu 相tương/tướng 莊trang 嚴nghiêm 之chi 法pháp 。 能năng 了liễu 無vô 相tướng 。 是thị 名danh 莊trang 嚴nghiêm 。 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 應ưng 計kế 我ngã 能năng 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。 也dã 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 達đạt 無vô 我ngã 法pháp 者giả 。 如Như 來Lai 說thuyết 。 言ngôn 真chân 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 人nhân 無vô 我ngã 。 於ư 法pháp 無vô 我ngã 。 忘vong 於ư 四tứ 相tương/tướng 。 不bất 取thủ 六lục 塵trần 。 能năng 如như 此thử 者giả 。 則tắc 不bất 應ưng 計kế 有hữu 眾chúng 生sanh 。 可khả 滅diệt 度độ 。 有hữu 淨tịnh 度độ 。 可khả 莊trang 嚴nghiêm 。 通thông 達đạt 若nhược 斯tư 。 是thị 真chân 道Đạo 心tâm 眾chúng 生sanh 矣hĩ 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 有hữu 肉nhục 眼nhãn 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 有hữu 肉nhục 眼nhãn 。 色sắc 相tướng 同đồng 眾chúng 生sanh 。 即tức 肉nhục 為vi 眼nhãn 。 故cố 云vân 肉nhục 眼nhãn 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 有hữu 天thiên 眼nhãn 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 有hữu 天thiên 眼nhãn 。 於ư 眼nhãn 淨tịnh 根căn 。 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 故cố 云vân 天thiên 眼nhãn 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 有hữu 慧tuệ 眼nhãn 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 有hữu 慧tuệ 眼nhãn 。 依y 定định 發phát 慧tuệ 。 了liễu 一nhất 切thiết 相tương/tướng 。 故cố 云vân 慧tuệ 眼nhãn 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 有hữu 法Pháp 眼nhãn 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 有hữu 法Pháp 眼nhãn 。 了liễu 一nhất 切thiết 法pháp 。 於ư 法pháp 無vô 滯trệ 。 故cố 云vân 法Pháp 眼nhãn 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 有hữu 佛Phật 眼nhãn 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 有hữu 佛Phật 眼nhãn 。 然nhiên 彼bỉ 眾chúng 相tướng 。 成thành 我ngã 妙diệu 身thân 。 圓viên 對đối 無vô 礙ngại 。 故cố 云vân 佛Phật 眼nhãn 。 是thị 五ngũ 眼nhãn 者giả 。 約ước 事sự 為vi 名danh 。 以dĩ 所sở 觀quán 之chi 境cảnh 因nhân 能năng 觀quán 之chi 用dụng 。 如như 彼bỉ 摸mạc 象tượng 生sanh 異dị 號hiệu 。 於ư 我ngã 佛Phật 身thân 。 故cố 為vi 同đồng 體thể 。 若nhược 別biệt 為vi 階giai 級cấp 次thứ 第đệ 。 或hoặc 云vân 修tu 證chứng 不bất 同đồng 。 此thử 則tắc 以dĩ 色sắc 見kiến 如Như 來Lai 。 非phi 謂vị 通thông 於ư 無vô 相tướng 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如như 恆Hằng 河Hà 中trung 所sở 有hữu 沙sa 。 佛Phật 說thuyết 是thị 沙sa 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 說thuyết 是thị 沙sa 。 如Như 來Lai 說thuyết 法Pháp 。 常thường 以dĩ 河hà 沙sa 為ví 喻dụ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如như 一nhất 恆Hằng 河Hà 中trung 所sở 有hữu 沙sa 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 。 恆Hằng 河Hà 。 是thị 諸chư 恆Hằng 河Hà 。 所sở 有hữu 沙sa 數số 。 佛Phật 世thế 界giới 如như 是thị 。 寧ninh 為vi 多đa 不phủ 。 甚thậm 多đa 世Thế 尊Tôn 一nhất 河hà 之chi 沙sa 數số 等đẳng 諸chư 河hà 。 諸chư 河hà 之chi 沙sa 。 有hữu 如như 世thế 界giới 。 如như 此thử 世thế 界giới 。 實thật 為vi 甚thậm 多đa 。 佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 爾nhĩ 所sở 國quốc 土độ 中trung 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 若nhược 干can 種chủng 心tâm 。 如Như 來Lai 悉tất 知tri 。 世thế 界giới 已dĩ 多đa 。 是thị 中trung 眾chúng 生sanh 。 心tâm 心tâm 攀phàn 緣duyên 。 數số 不bất 能năng 舉cử 。 如như 是thị 心tâm 等đẳng 。 如Như 來Lai 悉tất 知tri 何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 說thuyết 。 諸chư 心tâm 皆giai 為vi 非phi 心tâm 。 是thị 名danh 為vi 心tâm 何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 悉tất 知tri 。 謂vị 此thử 諸chư 心tâm 。 皆giai 由do 妄vọng 起khởi 。 與dữ 物vật 相tương/tướng 力lực 。 逐trục 境cảnh 交giao 馳trì 。 如như 是thị 等đẳng 是thị 生sanh 。 知tri 見kiến 妄vọng 法pháp 。 非phi 有hữu 。 異dị 境cảnh 皆giai 空không 。 唯duy 淨tịnh 信tín 心tâm 。 如như 所sở 教giáo 住trụ 。 證chứng 達đạt 本bổn 末mạt 。 是thị 名danh 為vi 心tâm 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 過quá 去khứ 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 見kiến 在tại 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 未vị 來lai 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 以dĩ 三tam 世thế 法pháp 。 求cầu 生sanh 知tri 心tâm 。 是thị 心tâm 無vô 常thường 。 求cầu 不bất 可khả 得đắc 。 前tiền 云vân 非phi 心tâm 名danh 心tâm 。 借tá 常thường 心tâm 以dĩ 破phá 妄vọng 。 此thử 云vân 求cầu 不bất 可khả 得đắc 。 又hựu 遣khiển 破phá 妄vọng 之chi 常thường 。 然nhiên 不bất 將tương 不bất 迎nghênh 。 應ưng 而nhi 無vô 主chủ 。 萬vạn 境cảnh 咸hàm 入nhập 。 我ngã 用dụng 不bất 疲bì 。 千thiên 相tương/tướng 取thủ 容dung 。 其kỳ 求cầu 皆giai 給cấp 。 不bất 唯duy 般Bát 若Nhã 之chi 蘊uẩn 乎hồ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 若nhược 人nhân 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 七thất 寶bảo 。 以dĩ 用dụng 布bố 施thí 。 是thị 人nhân 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 得đắc 福phước 多đa 不phủ 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 。 此thử 人nhân 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 得đắc 福phước 甚thậm 多đa 。 施thí 寶bảo 求cầu 福phước 。 以dĩ 果quả 酬thù 因nhân 。 故cố 知tri 。 福phước 德đức 甚thậm 多đa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 福phước 德đức 有hữu 實thật 。 如Như 來Lai 不bất 說thuyết 得đắc 福phước 德đức 多đa 。 以dĩ 福phước 德đức 無vô 故cố 。 如Như 來Lai 說thuyết 得đắc 福phước 德đức 多đa 。 寶bảo 施thí 求cầu 福phước 。 非phi 福phước 德đức 性tánh 。 未vị 絕tuyệt 因Nhân 地Địa 故cố 。 說thuyết 果quả 多đa 。 七thất 寶bảo 既ký 盡tận 。 假giả 名danh 所sở 獲hoạch 。 亦diệc 非phi 有hữu 實thật 。 非phi 有hữu 實thật 故cố 。 故cố 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 是thị 以dĩ 如Như 來Lai 。 應ưng 緣duyên 而nhi 說thuyết 。 云vân 得đắc 福phước 多đa 。 若nhược 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 。 歸quy 趣thú 中trung 道đạo 。 罪tội 既ký 不bất 至chí 。 福phước 亦diệc 不bất 來lai 。 心tâm 如như 教giáo 住trụ 。 法Pháp 尚thượng 應ưng 捨xả 。 有hữu 何hà 福phước 德đức 。 於ư 其kỳ 間gian 哉tai 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 佛Phật 可khả 以dĩ 具cụ 足túc 色sắc 身thân 見kiến 不phủ 。

不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 不bất 應ưng 。 以dĩ 具cụ 足túc 色sắc 身thân 見kiến 。 色sắc 為vi 有hữu 分phần/phân 。 身thân 假giả 緣duyên 成thành 。 凡phàm 是thị 色sắc 身thân 。 皆giai 非phi 妙diệu 相tướng 故cố 。 不bất 應ưng 以dĩ 此thử 。 見kiến 如Như 來Lai 也dã 何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 說thuyết 具cụ 足túc 色sắc 身thân 。 即tức 非phi 具cụ 足túc 色sắc 身thân 。 具cụ 足túc 色sắc 身thân 。 分phần 分phần 假giả 合hợp 故cố 。 即tức 非phi 具cụ 足túc 色sắc 身thân 。 離ly 假giả 合hợp 身thân 。 別biệt 無vô 真chân 身thân 。 故cố 是thị 名danh 具cụ 足túc 色sắc 身thân 。 當đương 試thí 論luận 之chi 。 夫phu 無vô 色sắc 之chi 色sắc 。 見kiến 一nhất 切thiết 色sắc 。 非phi 身thân 之chi 身thân 。 見kiến 一nhất 切thiết 身thân 。 若nhược 以dĩ 色sắc 色sắc 空không 。 縱túng/tung 妙diệu 身thân 而nhi 有hữu 我ngã 。 以dĩ 空không 空không 色sắc 。 雖tuy 色sắc 身thân 而nhi 見kiến 佛Phật 。 豈khởi 復phục 捨xả 此thử 。 而nhi 別biệt 有hữu 色sắc 身thân 妙diệu 身thân 耶da 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 可khả 以dĩ 具cụ 足túc 諸chư 相tướng 見kiến 不phủ 。

不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 不bất 應ưng 。 以dĩ 具cụ 足túc 諸chư 相tướng 見kiến 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如Như 來Lai 說thuyết 諸chư 相tướng 具cụ 足túc 。 即tức 非phi 具cụ 足túc 。 是thị 名danh 諸chư 相tướng 具cụ 足túc 。 以dĩ 一nhất 色sắc 身thân 。 不bất 應ưng 見kiến 佛Phật 。 今kim 就tựu 諸chư 相tướng 得đắc 見kiến 不phủ 耶da 。 則tắc 一nhất 一nhất 相tướng 中trung 。 同đồng 一nhất 色sắc 相tướng 故cố 。 不bất 應ưng 以dĩ 此thử 。 得đắc 見kiến 如Như 來Lai 。 也dã 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 汝nhữ 勿vật 謂vị 如Như 來Lai 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp 。 莫mạc 作tác 是thị 念niệm 。 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 。 如như 彼bỉ 筏phiệt 喻dụ 故cố 。 如Như 來Lai 無vô 說thuyết 之chi 念niệm 。 汝nhữ 不bất 應ưng 作tác 是thị 思tư 惟duy 何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 人nhân 言ngôn 。 如Như 來Lai 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp 。 即tức 為vi 謗báng 佛Phật 。 不bất 能năng 解giải 我ngã 所sở 說thuyết 故cố 。 法pháp 無vô 定định 法pháp 。 說thuyết 豈khởi 說thuyết 耶da 。 若nhược 人nhân 以dĩ 我ngã 有hữu 法pháp 可khả 說thuyết 。 是thị 人nhân 不bất 解giải 。 般Bát 若Nhã 空không 義nghĩa 。 與dữ 我ngã 說thuyết 法Pháp 。 之chi 謗báng 爾nhĩ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 說thuyết 法Pháp 者giả 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 。 是thị 名danh 說thuyết 法Pháp 。 言ngôn 者giả 在tại 意ý 。 得đắc 意ý 而nhi 忘vong 言ngôn 。 法pháp 者giả 辯biện 空không 。 悟ngộ 空không 而nhi 無vô 法pháp 。 空không 本bổn 無vô 法pháp 。 故cố 云vân 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 。 了liễu 是thị 義nghĩa 者giả 。 得đắc 法Pháp 甚thậm 深thâm 。 故cố 云vân 是thị 名danh 說thuyết 法Pháp 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 佛Phật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 為vi 無vô 所sở 得đắc 耶da 。 前tiền 云vân 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 。 善thiện 吉cát 啟khải 問vấn 。 欲dục 明minh 無vô 法pháp 所sở 由do 故cố 云vân 若nhược 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 者giả 。 則tắc 佛Phật 於ư 菩Bồ 提Đề 無vô 所sở 得đắc 耶da 如như 是thị 如như 是thị 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 我ngã 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 乃nãi 至chí 無vô 有hữu 。 少thiểu 法pháp 可khả 得đắc 。 是thị 名danh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 於ư 菩Bồ 提Đề 中trung 。 無vô 有hữu 少thiểu 法pháp 。 若nhược 有hữu 少thiểu 法pháp 。 不bất 名danh 菩Bồ 提Đề 。 為vi 無vô 法pháp 可khả 得đắc 。 而nhi 能năng 感cảm 而nhi 遂toại 通thông 。 故cố 名danh 菩Bồ 提Đề 也dã 。 復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 是thị 法Pháp 平bình 等đẳng 。 無vô 有hữu 高cao 下hạ 。 是thị 名danh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 於ư 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 本bổn 無vô 異dị 門môn 。 泯mẫn 彼bỉ 色sắc 空không 。 離ly 於ư 常thường 斷đoạn 。 一nhất 相tương/tướng 無vô 二nhị 。 是thị 無vô 為vi 法Pháp 。 適thích 使sử 萬vạn 殊thù 。 咸hàm 其kỳ 自tự 己kỷ 。 涅Niết 槃Bàn 煩phiền 惱não 。 究cứu 竟cánh 無vô 餘dư 。 只chỉ 於ư 是thị 中trung 。 名danh 菩Bồ 提Đề 義nghĩa )# 以dĩ 。 無vô 我ngã 無vô 人nhân 。 無vô 眾chúng 生sanh 無vô 壽thọ 者giả 。 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 則tắc 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 無vô 彼bỉ 四tứ 相tương/tướng 。 明minh 己kỷ 悟ngộ 空không 。 習tập 此thử 中trung 道đạo 。 云vân 修tu 善thiện 法Pháp 。 不bất 滯trệ 無vô 有hữu 。 名danh 得Đắc 菩Bồ 提Đề 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 所sở 言ngôn 善thiện 法Pháp 者giả 。 如Như 來Lai 說thuyết 非phi 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 善thiện 法Pháp 。 稱xưng 中trung 道đạo 者giả 。 因nhân 邊biên 獲hoạch 稱xưng 。 若nhược 存tồn 中trung 法pháp 。 不bất 異dị 於ư 邊biên 故cố 。 聖thánh 人nhân 說thuyết 空không 。 以dĩ 破phá 於ư 有hữu 云vân 。 善thiện 法Pháp 有hữu 法pháp 既ký 盡tận 亦diệc 無vô 空không 法pháp 。 故cố 非phi 善thiện 法Pháp 。 能năng 遣khiển 斯tư 遣khiển 。 深thâm 入nhập 菩Bồ 提Đề 。 是thị 名danh 善thiện 法Pháp 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 中trung 。 所sở 有hữu 諸chư 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 如như 是thị 等đẳng 七thất 寶bảo 聚tụ 。 有hữu 人nhân 持trì 用dụng 布bố 施thí 。 若nhược 有hữu 人nhân 。 以dĩ 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 。 乃nãi 至chí 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng 受thọ 持trì 。 為vì 他tha 人nhân 說thuyết 。 於ư 前tiền 福phước 德đức 。 百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất 。 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 分phần 。 乃nãi 至chí 算toán 數số 譬thí 喻dụ 。 所sở 不bất 能năng 及cập 。 如như 此thử 校giảo 量lượng 。 前tiền 來lai 已dĩ 說thuyết 。 於ư 所sở 明minh 義nghĩa 。 一nhất 一nhất 不bất 同đồng 。 前tiền 云vân 是thị 法Pháp 平bình 等đẳng 。 不bất 應ưng 經kinh 優ưu 而nhi 寶bảo 劣liệt 。 故cố 自tự 宣tuyên 此thử 義nghĩa 。 將tương 遣khiển 是thị 疑nghi 。 只chỉ 為vì 般Bát 若Nhã 平bình 等đẳng 故cố 。 勝thắng 如như 山sơn 之chi 寶bảo 爾nhĩ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 汝nhữ 等đẳng 勿vật 謂vị 。 如Như 來Lai 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 度độ 眾chúng 生sanh 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 莫mạc 作tác 是thị 念niệm 。 如Như 來Lai 無vô 是thị 念niệm 故cố 。 汝nhữ 莫mạc 作tác 是thị 思tư 惟duy 何hà 以dĩ 故cố 。 實thật 無vô 有hữu 眾chúng 生sanh 。 如Như 來Lai 度độ 者giả 。 眾chúng 生sanh 正chánh 性tánh 。 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 。 六lục 根căn 起khởi 想tưởng 。 煩phiền 惱não 病bệnh 生sanh 。 觀quán 生sanh 本bổn 空không 。 有hữu 何hà 可khả 度độ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 如Như 來Lai 度độ 者giả 。 如Như 來Lai 則tắc 有hữu 我ngã 人nhân 。 眾chúng 生sanh 壽thọ 者giả 般Bát 若Nhã 中trung 觀quán 。 離ly 諸chư 名danh 相tướng 。 若nhược 見kiến 眾chúng 生sanh 可khả 度độ 者giả 。 則tắc 於ư 法pháp 如như 中trung 。 不bất 了liễu 空không 義nghĩa 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 說thuyết 有hữu 我ngã 者giả 。 則tắc 非phi 有hữu 我ngã 。 而nhi 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 。 以dĩ 為vi 有hữu 我ngã 。 前tiền 云vân 我ngã 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở 。 則tắc 是thị 說thuyết 有hữu 我ngã 也dã 。 然nhiên 但đãn 曉hiểu 凡phàm 順thuận 俗tục 。 非phi 係hệ 有hữu 我ngã 不bất 同đồng 。 凡phàm 夫phu 執chấp 著trước 我ngã 相tương/tướng 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 凡phàm 夫phu 者giả 。 如Như 來Lai 說thuyết 即tức 非phi 凡phàm 夫phu 。 未vị 達đạt 中trung 道đạo 。 是thị 名danh 凡phàm 夫phu 。 了liễu 般Bát 若Nhã 空không 。 則tắc 證chứng 等đẳng 覺giác 故cố 。 即tức 非phi 凡phàm 夫phu 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 可khả 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 觀quán 如Như 來Lai 不phủ 。 乘thừa 如như 證chứng 覺giác 。 既ký 非phi 有hữu 我ngã 故cố 。 不bất 應ưng 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 觀quán 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。 如như 是thị 如như 是thị 。 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 觀quán 如Như 來Lai 。 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 。 以dĩ 相tương 求cầu 佛Phật )# 佛Phật 言ngôn 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 觀quán 如Như 來Lai 者giả 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 則tắc 是thị 如Như 來Lai 。 汝nhữ 若nhược 以dĩ 相tương/tướng 。 見kiến 如Như 來Lai 者giả 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 亦diệc 具cụ 是thị 相tương/tướng 。 則tắc 應ưng 是thị 如Như 來Lai 。 輪Luân 王Vương 既ký 非phi 如Như 來Lai 。 故cố 如Như 來Lai 不bất 應ưng 。 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 見kiến 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 如như 我ngã 解giải 佛Phật 所sở 說thuyết 義nghĩa 。 不bất 應ưng 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 觀quán 如Như 來Lai 。 善thiện 吉cát 深thâm 達đạt 法pháp 性tánh 故cố 。 不bất 作tác 凡phàm 夫phu 解giải 。 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 以dĩ 偈kệ 如như 頌tụng 非phi 四tứ 句cú 義nghĩa )# 。

若nhược 以dĩ 色sắc 見kiến 我ngã 。 以dĩ 音âm 聲thanh 求cầu 我ngã 。 是thị 人nhân 行hành 邪tà 道đạo 。

不bất 能năng 見kiến 如Như 來Lai 。 無vô 色sắc 見kiến 色sắc 。 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 見kiến 。 非phi 聲thanh 應ưng 聲thanh 。 不bất 可khả 以dĩ 聲thanh 求cầu 。 將tương 令linh 深thâm 趣thú 涅Niết 槃Bàn 。 必tất 依y 聲thanh 色sắc 之chi 外ngoại 故cố 。 以dĩ 色sắc 聲thanh 求cầu 佛Phật 。 是thị 人nhân 甚thậm 好hảo/hiếu 住trụ 烏ô 。 得đắc 見kiến 如Như 來Lai 。 也dã 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 汝nhữ 若nhược 作tác 是thị 念niệm 。 如Như 來Lai 不bất 以dĩ 具cụ 足túc 相tướng 故cố 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 莫mạc 作tác 是thị 念niệm 。 如Như 來Lai 不bất 以dĩ 具cụ 足túc 相tướng 故cố 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 前tiền 破phá 有hữu 相tương/tướng 。 不bất 見kiến 如Như 來Lai 。 恐khủng 眾chúng 生sanh 即tức 作tác 無vô 相tướng 求cầu 佛Phật 。 故cố 此thử 破phá 云vân 。 汝nhữ 勿vật 謂vị 無vô 相tướng 可khả 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 提Đề 非phi 有hữu 無vô 故cố 。 以dĩ 有hữu 無vô 求cầu 。 皆giai 不bất 得đắc 也dã 。 論luận 曰viết 大đại 聖thánh 說thuyết 空không 法pháp 。 為vi 破phá 諸chư 見kiến 故cố 。 若nhược 復phục 見kiến 有hữu 空không 。 諸chư 佛Phật 所sở 不bất 化hóa 。 今kim 者giả 捨xả 有hữu 而nhi 滯trệ 無vô 亦diệc 由do 避tị 溺nịch 而nhi 投đầu 火hỏa 也dã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 汝nhữ 若nhược 作tác 是thị 念niệm 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả 。 說thuyết 諸chư 法pháp 斷đoạn 滅diệt 。 莫mạc 作tác 是thị 念niệm 。 汝nhữ 若nhược 作tác 無vô 相tướng 。 而nhi 發phát 道Đạo 心tâm 者giả 。 是thị 斷đoạn 一nhất 切thiết 行hành 。 滅diệt 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 得đắc 中trung 道đạo 也dã 。 是thị 故cố 莫mạc 作tác 是thị 念niệm 。 也dã )# 何hà 以dĩ 故cố 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả 。 於ư 法pháp 不bất 說thuyết 斷đoạn 滅diệt 相tướng 。 菩Bồ 提Đề 中trung 道đạo 。 不bất 有hữu 不bất 無vô 。 若nhược 作tác 有hữu 念niệm 者giả 。 則tắc 墮đọa 於ư 諸chư 法pháp 常thường 。 諸chư 法pháp 實thật 非phi 常thường 。 若nhược 作tác 無vô 念niệm 者giả 。 則tắc 墮đọa 諸chư 法pháp 斷đoạn 。 諸chư 法pháp 實thật 非phi 斷đoạn 故cố 。 於ư 菩Bồ 提Đề 中trung 。 不bất 得đắc 生sanh 有hữu 無vô 見kiến 。 亦diệc 不bất 得đắc 作tác 常thường 斷đoạn 說thuyết 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 滿mãn 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 七thất 寶bảo 。 布bố 施thí 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 。 得đắc 成thành 於ư 忍nhẫn 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 勝thắng 前tiền 菩Bồ 薩Tát 所sở 得đắc 。 功công 德đức (# 離ly 居cư 兩lưỡng 邊biên 。 契khế 於ư 中trung 道đạo 。 悟ngộ 無vô 生sanh 。 勝thắng 福phước 甚thậm 多đa 。 財tài 校giảo 量lượng 非phi 及cập 也dã 。 □# 無vô 一nhất 我ngã 亦diệc 無vô 。 無vô 我ngã 遣khiển 之chi 有hữu 遣khiển 。 深thâm 入nhập 菩Bồ 提Đề 。 故cố 知tri 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 以dĩ 諸chư 菩bồ 。