Khúc Ruột Miền Trung
Mặc Giang

 

Ngẫm về khúc ruột Miền Trung
Vùng đất kỳ lạ của cùng quê hương
Dân tình sống thật dễ thương
Tài ba cũng lắm, tai ương cũng nhiều
Địa linh nhân kiệt tuyệt siêu
Anh hùng liệt nữ mực điều viết son
Gương cao vắt đỉnh Trường Sơn
Thâm sâu in bóng rợn hồn Biển Đông
Nhưng sao nghiệt ngã chất chồng
Dân sinh thống khổ gánh gồng nhiễu nhương
Nắng thời, đất nẻ ra mương
Mưa thời, lũ lụt vô phương chịu trời
Nước dâng ăm ắp núi đồi
Đâu đâu cũng nước mưa nhồi biển dâng
Phố phường nước xoáy cao tầng
Miền quê ngập mái phong trần đảo điên
Nhà trôi cây đổ ngửa nghiêng
Mùa màng cuốn sạch gạo tiền ra tro
Nghèo trơ túi mốc ra mo
Đói trơ túi mốc tóc tơ ra mành
Khổ đau, thấu tận trời xanh
Tang thương, thấu tận đoạn đành tâm can
Nắng thời, đổ lửa chói chan
Mưa thời, lũ lụt ngập tràn thế ni
Miền Trung ơi hỡi còn gì
Mỗi năm như thế, răn ri chi hè
Nắng thời, khô héo tiếng ve
Mưa thời, dai đẳng dầm dề đổ mưa
Bão giông nước cuốn gió lùa
Núi sa, đất lở, nát bừa nhiêu khê
Miền Trung khúc ruột thắt se
Câu ca não nuột, câu vè thê lương
Miền Trung khúc ruột quê hương
Ai nghe cơ cảm, ai thương cơ cùng
Núi cao đồi thẳm chập chùng
Đèo heo hút gió lạnh lùng lao lung
Thương thay Khúc Ruột Miền Trung!!!

 Tháng 11 – 2010
 TNTMặc Giang