起Khởi 信Tín 論Luận 疏Sớ ( 選Tuyển 錄Lục 科Khoa 文Văn )

宋Tống 子Tử 璿 脩Tu 定Định

第đệ 1# 卷quyển 。

起khởi 信tín 論luận 疏sớ/sơ 科khoa

長trường/trưởng 水thủy 沙Sa 門Môn 子tử 璿# 脩tu 定định

-# 文văn 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 論luận 疏sớ/sơ 題đề 目mục (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 疏sớ/sơ 題đề 目mục (# 大đại )#

-# 二nhị 述thuật 注chú 人nhân 名danh (# 西tây )#

-# 二nhị 敘tự 釋thích 本bổn 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 敘tự 宗tông 旨chỉ (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 論luận 大đại 意ý (# 四tứ )#

-# 初sơ 敘tự 一nhất 心tâm 法pháp (# 夫phu 真chân )#

-# 二nhị 顯hiển 真Chân 如Như 門môn (# 非phi 生sanh )#

三Tam 明Minh 生sanh 滅diệt 門môn (# 恆hằng 以dĩ )#

-# 四tứ 二nhị 門môn 不bất 二nhị (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh 不bất 二nhị (# 雖tuy 復phục )#

-# 二nhị 釋thích 成thành 無vô 礙ngại (# 故cố 使sử )#

-# 二nhị 喻dụ (# 其kỳ 猶do )#

-# 三tam 結kết (# 是thị 以dĩ )#

-# 二nhị 造tạo 論luận 因nhân 由do (# 二nhị )#

-# 初sơ 返phản 顯hiển (# 但đãn 以dĩ )#

-# 二nhị 正chánh 明minh (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 謬mậu 述thuật 迷mê (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 敘tự (# 大đại 師sư )#

-# 二nhị 別biệt 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 迷mê 理lý (# 是thị 使sử )#

-# 二nhị 迷mê 教giáo (# 加gia 界giới )#

-# 二nhị 興hưng 悲bi 造tạo 論luận (# 三tam )#

-# 初sơ 悲bi 歎thán 人nhân 法pháp (# 爰viên 有hữu )#

-# 二nhị 述thuật 造tạo 論luận 意ý (# 將tương 欲dục )#

-# 三tam 正chánh 造tạo 諸chư 論luận (# 二nhị )#

-# 初sơ 廣quảng 論luận (# 造tạo 廣quảng )#

-# 二nhị 略lược 論luận (# 三tam )#

-# 初sơ 出xuất 所sở 以dĩ (# 既ký 文văn )#

-# 二nhị 正chánh 造tạo 論luận (# 悉tất 末mạt )#

-# 三tam 彰chương 功công 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 能năng 含hàm 廣quảng (# 可khả 謂vị )#

-# 二nhị 巧xảo 備bị 根căn 緣duyên (# 中trung 下hạ )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 章chương 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 開khai 章chương (# 將tương 則tắc )#

-# 二nhị 隨tùy 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 懸huyền 敘tự 義nghĩa 門môn (# 六lục )#

-# 初sơ 教giáo 起khởi 因nhân 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 標tiêu (# 一nhất 辨biện )#

-# 二nhị 別biệt 列liệt (# 一nhất 依y )#

-# 二nhị 諸chư 藏tạng 所sở 攝nhiếp (# 二nhị 約ước )#

-# 三tam 教giáo 義nghĩa 分phân 齊tề (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 標tiêu 別biệt 列liệt (# 三tam 顯hiển )#

-# 二nhị 隨tùy 列liệt 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 教giáo 詮thuyên 法pháp 通thông 局cục 顯hiển 分phân 齊tề (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 敘tự 諸chư 教giáo (# 五ngũ )#

-# 初sơ 小Tiểu 乘Thừa (# 一nhất 小tiểu )#

-# 二nhị 始thỉ 教giáo (# 二nhị 大đại )#

-# 三tam 終chung 教giáo (# 三tam 終chung )#

-# 四tứ 頓đốn 教giáo (# 四tứ 頓đốn )#

-# 五ngũ 圓viên 教giáo (# 五ngũ 圓viên )#

-# 二nhị 與dữ 論luận 相tương/tướng 攝nhiếp (# 二nhị )#

-# 初sơ 定định 分phân 齊tề (# 若nhược 於ư )#

-# 二nhị 明minh 相tướng 攝nhiếp (# 若nhược 終chung )#

-# 二nhị 約ước 法pháp 生sanh 起khởi 本bổn 末mạt 顯hiển 分phân 齊tề (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 科khoa 總tổng 示thị (# 二nhị 約ước )#

-# 二nhị 隨tùy 文văn 別biệt 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh (# 五ngũ )#

-# 初sơ 唯duy 一nhất 心tâm 為vi 本bổn 源nguyên (# 五ngũ 重trọng/trùng )#

-# 二nhị 依y 一nhất 心tâm 開khai 二nhị 門môn

-# 三tam 依y 後hậu 門môn 明minh 二nhị 義nghĩa

-# 四tứ 依y 後hậu 義nghĩa 生sanh 三tam 細tế

-# 五ngũ 依y 最tối 後hậu 生sanh 六lục 麤thô

-# 二nhị 別biệt 示thị (# 若nhược 取thủ )#

-# 四tứ 教giáo 所sở 被bị 機cơ (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 明minh 所sở 被bị (# 同đồng 明minh )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 辨biện 兼kiêm 正chánh (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 三tam 聚tụ 辨biện (# 然nhiên 一nhất )#

-# 二nhị 約ước 五ngũ 性tánh 辨biện (# 準chuẩn 此thử )#

-# 三tam 別biệt 指chỉ 下hạ 文văn (# 又hựu 四tứ )#

-# 五ngũ 能năng 詮thuyên 教giáo 體thể (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 標tiêu (# 五ngũ 能năng )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 隨tùy 相tương/tướng 門môn (# 四tứ )#

-# 初sơ 名danh 句cú 文văn (# 一nhất 廣quảng )#

-# 二nhị 唯duy 音âm 聲thanh (# 或hoặc 唯duy )#

-# 三tam 通thông 四tứ 法pháp (# 或hoặc 假giả )#

-# 四tứ 遍biến 一nhất 切thiết (# 又hựu 遍biến )#

-# 二nhị 唯duy 識thức 門môn (# 二nhị 唯duy )#

三Tam 歸Quy 性tánh 門môn (# 三Tam 歸Quy )#

四tứ 無vô 礙ngại 門môn 。 (# 四tứ 無vô )#

-# 六lục 所sở 詮thuyên 宗tông 趣thú (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 章chương 釋thích 名danh (# 六lục 所sở )#

-# 二nhị 開khai 章chương 正chánh 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 開khai 章chương (# 初sơ 絕tuyệt )#

-# 二nhị 正chánh 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 辨biện 諸chư 宗tông (# 三tam )#

-# 初sơ 列liệt 五ngũ 宗tông (# 一nhất 隨tùy )#

-# 二nhị 指chỉ 此thử 論luận (# 今kim 比tỉ )#

-# 三tam 會hội 五ngũ 教giáo (# 然nhiên 北bắc )#

-# 二nhị 唯duy 明minh 此thử 論luận (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng (# 受thọ 唯duy )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 釋thích (# 別biệt 音âm )#

-# 二nhị 結kết 示thị (# 此thử 五ngũ )#

-# 二nhị 隨tùy 文văn 注chú 解giải ○#

-# ○# 二nhị 隨tùy 文văn 注chú 解giải (# 二nhị )#

-# 初sơ 解giải 名danh 題đề (# 三tam )#

-# 初sơ 論luận 題đề 目mục (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 解giải 四tứ 字tự (# 四tứ )#

-# 初sơ 總tổng 釋thích 四tứ 字tự (# 大đại 者giả )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 大Đại 乘Thừa (# 又hựu 大đại )#

-# 三tam 別biệt 釋thích 大đại 字tự (# 又hựu 依y )#

-# 四tứ 別biệt 釋thích 起khởi 信tín (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh (# 起khởi 謂vị )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 何hà 故cố )#

-# 二nhị 解giải 論luận 字tự (# 論luận 者giả )#

-# 二nhị 造tạo 論luận 主chủ (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 馬mã 鳴minh (# 名danh 馬mã )#

-# 二nhị 釋thích 菩Bồ 薩Tát (# 言ngôn 菩bồ )#

-# 三tam 釋thích 造tạo 字tự (# 造tạo 者giả )#

-# 三tam 譯dịch 論luận 人nhân (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 敘tự 真Chân 諦Đế (# 絕tuyệt 有hữu )#

-# 二nhị 明minh 喜hỷ 學học (# 二nhị 千thiên )#

-# 三tam 示thị 今kim 解giải (# 今kim 解giải )#

-# 二nhị 解giải 文văn 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 歸quy 敬kính 述thuật 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 歸quy 依y 三Tam 寶Bảo 。 (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 意ý (# 歸quy 三tam )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 三tam )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 能năng 歸quy 至chí 誠thành (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 相tướng 釋thích (# 顯hiển 能năng )#

-# 二nhị 觀quán 行hành 釋thích (# 又hựu 歸quy )#

-# 二nhị 出xuất 體thể (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 約ước 三tam 業nghiệp (# 然nhiên 能năng )#

-# 二nhị 結kết 屬thuộc 意ý 業nghiệp (# 今kim 云vân )#

-# 二nhị 所sở 歸quy 分phân 齊tề (# 二nhị )#

-# 初sơ 處xứ 所sở 分phân 齊tề (# 所sở 歸quy )#

-# 二nhị 三Tam 寶Bảo 分phân 齊tề (# 然nhiên 三tam )#

-# 三tam 所sở 歸quy 三Tam 寶Bảo (# 三tam )#

-# 初sơ 佛Phật (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 配phối (# 佛Phật 寶bảo )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 釋thích 佛Phật 意ý 業nghiệp (# 遍biến 知tri )#

-# 二nhị 釋thích 佛Phật 身thân 業nghiệp (# 色sắc 無vô )#

-# 三tam 釋thích 佛Phật 口khẩu 業nghiệp (# 三tam )#

-# 初sơ 所sở 救cứu (# 世thế 者giả )#

-# 二nhị 能năng 救cứu (# 大đại 悉tất )#

-# 三tam 通thông 妨phương (# 然nhiên 慧tuệ )#

-# 四tứ 結kết 德đức 屬thuộc 人nhân (# 者giả 者giả )#

-# 二nhị 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 出xuất 體thể (# 法Pháp 寶bảo )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 解giải 標tiêu 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 單đơn 解giải 及cập 字tự (# 智trí 起khởi )#

-# 二nhị 通thông 釋thích 此thử 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 文văn (# 此thử 中trung )#

-# 二nhị 通thông 伏phục 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 通thông (# 以dĩ 用dụng )#

-# 二nhị 轉chuyển 釋thích (# 以dĩ 彼bỉ )#

-# 二nhị 解giải 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 體thể 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 體thể 大đại (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 法pháp 性tánh (# 次thứ 二nhị )#

-# 二nhị 釋thích 真Chân 如Như (# 言ngôn 真chân )#

-# 三tam 釋thích 海hải 字tự (# 海hải 者giả )#

-# 二nhị 相tương/tướng 大đại (# 下hạ 句cú )#

-# 二nhị 卻khước 收thu 教giáo 行hành (# 或hoặc 此thử )#

-# 三tam 重trọng/trùng 釋thích 海hải 喻dụ (# 又hựu 海hải )#

-# 三tam 僧Tăng (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 相tương/tướng 揀giản 辨biện (# 僧Tăng 寶bảo )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích 當đương 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 本bổn 論luận (# 謂vị 證chứng )#

-# 二nhị 依y 寶bảo 性tánh (# 又hựu 依y )#

-# 三tam 兼kiêm 取thủ 上thượng 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 又hựu 解giải )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 然nhiên 菩bồ )#

-# 三tam 引dẫn 例lệ (# 亦diệc 如như )#

-# 二nhị 述thuật 造tạo 論luận 意ý (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 意ý (# 述thuật 造tạo )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 釋thích 此thử 偈kệ (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 初sơ 一nhất 句cú 明minh 所sở 為vi 機cơ (# 初sơ 句cú )#

-# 二nhị 釋thích 中trung 二nhị 句cú 明minh 所sở 成thành 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 解giải 前tiền 句cú 明minh 離ly 過quá (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 解giải 此thử 句cú (# 次thứ 二nhị )#

-# 二nhị 通thông 對đối 下hạ 文văn (# 故cố 廣quảng )#

-# 二nhị 解giải 後hậu 句cú 明minh 成thành 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 大Đại 乘Thừa (# 既ký 於ư )#

-# 二nhị 釋thích 正chánh 信tín (# 未vị 知tri )#

-# 三tam 釋thích 後hậu 一nhất 句cú 明minh 成thành 益ích 意ý (# 後hậu 一nhất )#

-# 二nhị 別biệt 解giải 除trừ 疑nghi (# 又hựu 解giải )#

-# 二nhị 正chánh 述thuật 論luận 文văn ○#

-# 三tam 總tổng 結kết 迴hồi 向hướng ○#

-# ○# 二nhị 正chánh 述thuật 論luận 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 益ích 起khởi 說thuyết (# 論luận 因nhân )#

-# 二nhị 正chánh 陳trần 所sở 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 列liệt (# 說thuyết 有hữu )#

-# 二nhị 牒điệp 釋thích (# 五ngũ )#

-# 初sơ 因nhân 緣duyên 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 問vấn 舉cử 數số (# 初sơ 說thuyết )#

-# 二nhị 徵trưng 釋thích 總tổng 結kết (# 三tam )#

-# 初sơ 徵trưng 起khởi (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 列liệt 釋thích (# 八bát )#

-# 初sơ 因nhân 緣duyên 總tổng 相tương/tướng (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 釋thích 義nghĩa 令linh 解giải (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 如Như 來Lai 根căn 本bổn (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 配phối 下hạ 文văn (# 與dữ 立lập )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 今kim 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 教giáo 法pháp 釋thích (# 以dĩ 彼bỉ )#

-# 二nhị 約ước 證chứng 法pháp 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 如Như 來Lai (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 又hựu 生sanh )#

-# 二nhị 反phản 顯hiển (# 諸chư 泉tuyền )#

-# 二nhị 結kết 根căn 本bổn (# 今kim 以dĩ )#

-# 二nhị 釋thích 正chánh 解giải 不bất 謬mậu (# 具cụ 攝nhiếp )#

-# 三tam 令linh 入nhập 不bất 退thoái (# 三tam 者giả )#

-# 四tứ 修tu 習tập 信tín 心tâm (# 四tứ 者giả )#

-# 五ngũ 離ly 障chướng 出xuất 邪tà (# 次thứ 二nhị )#

-# 初sơ 都đô 科khoa 四tứ 段đoạn (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 判phán (# 自tự 此thử )#

-# 二nhị 通thông 疑nghi (# 以dĩ 約ước )#

-# 三tam 別biệt 判phán (# 四tứ 中trung )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 此thử 文văn (# 今kim 初sơ )#

-# 六lục 對đối 治trị 凡phàm 小tiểu (# 六lục 者giả )#

-# 七thất 勸khuyến 生sanh 佛Phật 前tiền (# 七thất 者giả )#

-# 八bát 示thị 益ích 勸khuyến 修tu (# 八bát 者giả )#

-# 三tam 總tổng 結kết (# 有hữu 如như )#

-# 二nhị 通thông 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 難nạn/nan (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 通thông (# 二nhị )#

-# 初sơ 縱túng/tung 問vấn 略lược 標tiêu (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 以dĩ 義nghĩa 具cụ 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 餘dư 機cơ 不bất 假giả 此thử 論luận (# 三tam )#

-# 初sơ 勝thắng 機cơ 遇ngộ 佛Phật 悟ngộ (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 配phối 三tam 業nghiệp (# 色sắc 心tâm )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 圓viên 音âm (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 教giáo 義nghĩa 正chánh 明minh (# 二nhị )#

-# 初sơ 說thuyết 法Pháp 差sai 別biệt 顯hiển 圓viên 義nghĩa (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 隨tùy 類loại 言ngôn 音âm 顯hiển 圓viên 義nghĩa (# 二nhị 如như )#

-# 二nhị 結kết 得đắc 名danh 所sở 以dĩ (# 以dĩ 一nhất )#

-# 二nhị 顯hiển 相tương/tướng (# 四tứ )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển (# 一nhất 一nhất )#

-# 二nhị 反phản 明minh (# 若nhược 者giả )#

-# 三tam 結kết 成thành (# 令linh 不bất )#

-# 四tứ 指chỉ 歎thán (# 此thử 是thị )#

-# 二nhị 自tự 力lực 聞văn 經Kinh 悟ngộ (# 名danh 如như )#

-# 三tam 劣liệt 機cơ 因nhân 尋tầm 廣quảng 論luận 悟ngộ (# 或hoặc 有hữu )#

-# 二nhị 當đương 機cơ 須tu 造tạo 此thử 論luận (# 二nhị )#

-# 初sơ 機cơ (# 自tự 有hữu )#

-# 二nhị 結kết (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 立lập 義nghĩa 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu (# 已dĩ 說thuyết )#

-# 二nhị 正chánh 立lập 義nghĩa 宗tông (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 總tổng 開khai 別biệt (# 摩ma 訶ha )#

-# 二nhị 寄ký 問vấn 列liệt 名danh (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 法pháp (# 法pháp 若nhược )#

-# 二nhị 釋thích 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 文văn (# 義nghĩa 者giả )#

-# 二nhị 結kết 意ý (# 是thị 故cố )#

-# 三tam 彰chương 位vị (# 依y 宗tông )#

-# 三tam 依y 名danh 辨biện 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 意ý (# 起khởi 下hạ )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 法pháp 總tổng 立lập (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 出xuất 其kỳ 法pháp 體thể (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 出xuất 其kỳ )#

-# 二nhị 反phản 顯hiển (# 若nhược 在tại )#

-# 三tam 順thuận 結kết (# 今kim 就tựu )#

-# 二nhị 辨biện 法pháp 功công 能năng (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 敘tự 意ý (# 辨biện 法pháp )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 生sanh 滅diệt 門môn (# 是thị 欲dục )#

-# 二nhị 約ước 真Chân 如Như 門môn (# 若nhược 約ước )#

-# 三tam 釋thích 其kỳ 法pháp 名danh (# 遍biến 為vi )#

-# 二nhị 開khai 門môn 別biệt 立lập (# 二nhị )#

-# 初sơ 責trách 總tổng 立lập 難nạn/nan (# 貪tham 有hữu )#

-# 二nhị 開khai 別biệt 釋thích 成thành (# 疏sớ/sơ 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 總tổng 敘tự 釋thích 意ý (# 二nhị 聞văn )#

-# 二nhị 別biệt 解giải 論luận 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 真Chân 如Như 門môn (# 總tổng 舉cử )#

-# 二nhị 生sanh 滅diệt 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 前tiền 二nhị 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 釋thích 當đương 文văn (# 隨tùy 熏huân )#

-# 二nhị 通thông 前tiền 料liệu 揀giản (# 何hà 故cố )#

-# 二nhị 釋thích 後hậu 一nhất 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 本bổn 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 解giải 當đương 文văn (# 體thể 智trí )#

-# 二nhị 通thông 前tiền 料liệu 揀giản (# 何hà 故cố )#

-# 二nhị 妨phương 難nạn/nan (# 問vấn 真chân )#

-# 二nhị 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 意ý (# 反phản 下hạ )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 大đại (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 章chương 標tiêu 數số (# 所sở 言ngôn )#

-# 二nhị 徵trưng 起khởi 列liệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 體thể 大đại (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 相tương/tướng 大đại (# 二nhị 者giả )#

-# 三tam 用dụng 大đại (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 文văn (# 謂vị 隨tùy )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 何hà 故cố )#

二Nhị 乘Thừa (# 怛đát 明minh 義nghĩa 如như )#

-# 三tam 解giải 釋thích 分phần/phân ○#

-# 四tứ 修tu 行hành 信tín 心tâm 分phần/phân ○#

-# 五ngũ 勸khuyến 修tu 利lợi 益ích 分phần/phân ○#

-# ○# 三tam 解giải 釋thích 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu (# 已dĩ 說thuyết )#

二nhị 分phần 門môn 解giải 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 數số 徵trưng 列liệt (# 解giải 釋thích )#

-# 二nhị 牒điệp 名danh 辨biện 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 顯hiển 示thị 正chánh 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 釋thích 上thượng )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 法pháp 開khai 門môn (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 一nhất 心tâm 具cụ 二nhị 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu (# 謂vị 一nhất )#

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 真Chân 如Như 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 一nhất 約ước )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 泉tuyền 上thượng )#

-# 二nhị 生sanh 滅diệt 門môn (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 二nhị 隨tùy )#

-# 二nhị 結kết 指chỉ (# 長trường/trưởng 故cố )#

-# 三tam 引dẫn 證chứng (# 勝thắng 量lượng )#

-# 二nhị 攝nhiếp 二nhị 門môn 歸quy 一nhất 心tâm (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 二nhị 門môn 該cai 攝nhiếp (# 二nhị )#

-# 初sơ 立lập (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 對đối 前tiền 牒điệp 文văn (# 主chủ 立lập )#

-# 二nhị 釋thích 今kim 文văn 意ý (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 標tiêu 意ý (# 以dĩ 一nhất )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 二nhị 門môn 各các 攝nhiếp 解giải (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 以dĩ 真chân )#

-# 二nhị 結kết 成thành (# 通thông 則tắc )#

-# 二nhị 約ước 二nhị 門môn 互hỗ 攝nhiếp 解giải (# 又hựu 以dĩ )#

-# 三tam 結kết 歸quy 一nhất 心tâm (# 以dĩ 此thử )#

-# 二nhị 通thông 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 二nhị 門môn 示thị 義nghĩa 通thông 局cục 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 二nhị )#

-# 二nhị 答đáp (# 答đáp 真chân )#

-# 二nhị 性tánh 相tướng 存tồn 泯mẫn 不bất 齊tề 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 前tiền )#

-# 二nhị 答đáp (# 答đáp 生sanh )#

-# 二nhị 釋thích (# 此thử 義nghĩa )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa 分phần/phân 科khoa (# 釋thích 上thượng 釋thích 上thượng )#

-# 二nhị 隨tùy 義nghĩa 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 辨biện 二nhị 門môn 顯hiển 動động 靜tĩnh 不bất 一nhất (# 二nhị )#

-# 初sơ 真Chân 如Như 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 體thể 離ly 言ngôn 以dĩ 明minh 觀quán 智trí 境cảnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 舉cử 法pháp 體thể (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 如như 體thể (# 三tam )#

-# 初sơ 就tựu 實thật 略lược 摽phiếu/phiêu (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 章chương (# 心tâm 真chân )#

-# 二nhị 示thị 法pháp (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 上thượng 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 一nhất 字tự (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 當đương 體thể 釋thích (# 身thân 異dị )#

-# 二nhị 約ước 對đối 二nhị 釋thích (# 又hựu 對đối )#

-# 二nhị 釋thích 法Pháp 界Giới (# 依y 愛ái )#

-# 二nhị 釋thích 下hạ 句cú (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 大đại 總tổng 相tương/tướng (# 二nhị 門môn )#

-# 二nhị 釋thích 體thể 字tự (# 此thử 一nhất )#

-# 三tam 釋thích 法Pháp 門môn (# 能năng 生sanh )#

-# 三tam 釋thích 成thành (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 會hội 妄vọng 顯hiển 真chân (# 二nhị )#

-# 初sơ 會hội 妄vọng (# 一nhất 切thiết )#

-# 二nhị 顯hiển 真chân (# 若nhược 離ly )#

-# 三tam 結kết 真chân 離ly 妄vọng (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 舉cử 能năng 離ly (# 是thị 欲dục )#

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 所sở 離ly (# 二nhị )#

-# 初sơ 離ly 妄vọng 相tương/tướng 以dĩ 顯hiển 真chân (# 離ly 言ngôn )#

-# 二nhị 離ly 異dị 相tướng 以dĩ 顯hiển 如như (# 畢tất 竟cánh )#

-# 三tam 結kết 體thể 立lập 名danh (# 唯duy 生sanh )#

-# 二nhị 會hội 執chấp 釋thích 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 會hội 謂vị 執chấp (# 名danh 一nhất )#

-# 二nhị 結kết 名danh 釋thích 疑nghi (# 謂vị 言ngôn )#

-# 三tam 約ước 相tương/tướng 釋thích 遣khiển (# 此thử 真chân )#

-# 二nhị 結kết (# 當đương 知tri )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 斷đoạn 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 疑nghi 真chân 絕tuyệt 修tu 問vấn (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 舉cử 真chân 勸khuyến 修tu 答đáp (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 依y 言ngôn 辨biện 德đức 以dĩ 明minh 生sanh 信tín 境cảnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 釋thích 上thượng )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 舉cử 數số 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 開khai 章chương 略lược 辨biện (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 依y 章chương 廣quảng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 空không (# 三tam )#

-# 初sơ 略lược 明minh (# 所sở 言ngôn )#

-# 二nhị 廣quảng 釋thích (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 有hữu 無vô 四tứ 句cú (# 明minh 真chân )#

-# 二nhị 一nhất 異dị 四tứ 句cú (# 半bán 前tiền )#

-# 三tam 總tổng 結kết (# 乃nãi 至chí )#

-# 二nhị 不bất 空không (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 所sở 言ngôn )#

-# 二nhị 釋thích 疑nghi (# 亦diệc 無vô )#

-# 二nhị 生sanh 滅diệt 門môn ○#

-# 二nhị 會hội 相tương/tướng 入nhập 實thật 顯hiển 動động 靜tĩnh 不bất 二nhị ○#

-# 二nhị 對đối 治trị 邪tà 執chấp ○#

-# 三tam 分phân 別biệt 發phát 趣thú 道đạo 相tương/tướng ○#

-# ○# 二nhị 生sanh 滅diệt 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 生sanh 滅diệt 心tâm 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 染nhiễm 淨tịnh 生sanh 滅diệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 就tựu 體thể 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 體thể (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 標tiêu 體thể )#

-# 二nhị 揀giản 濫lạm (# 此thử 顯hiển )#

-# 二nhị 辨biện 相tương/tướng (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 和hòa 合hợp 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 略lược 指chỉ (# 不bất 生sanh )#

-# 二nhị 廣quảng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 心tâm 之chi )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 三tam )#

-# 初sơ 引dẫn 文văn (# 故cố 下hạ )#

-# 二nhị 釋thích 意ý (# 此thử 中trung )#

-# 三tam 法pháp 合hợp (# 心tâm 亦diệc )#

-# 三tam 揀giản 濫lạm (# 此thử 是thị )#

-# 二nhị 釋thích 非phi 一nhất 異dị 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 法pháp 略lược 明minh (# 真Chân 如Như )#

-# 二Nhị 按Án 經Kinh 出Xuất 體Thể (# 依Y 楞Lăng )#

-# 三tam 據cứ 義nghĩa 廣quảng 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 離ly 釋thích 二nhị 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 非phi 異dị (# 三tam )#

-# 初sơ 以dĩ 本bổn 從tùng 末mạt 釋thích (# 非phi 異dị )#

-# 二nhị 攝nhiếp 末mạt 歸quy 本bổn 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 今kim 義nghĩa (# 二nhị 攝nhiếp )#

-# 二nhị 對đối 前tiền 重trọng/trùng 辨biện (# 又hựu 前tiền )#

-# 三tam 本bổn 末mạt 平bình 等đẳng 釋thích (# 三tam 本bổn )#

-# 二nhị 釋thích 非phi 一nhất (# 四tứ )#

-# 初sơ 躡niếp 前tiền 正chánh 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 不bất 一nhất )#

-# 二nhị 引dẫn 文văn (# 依y 是thị )#

-# 三tam 釋thích 意ý (# 解giải 云vân )#

-# 四tứ 通thông 妨phương (# 此thử 約ước )#

-# 二nhị 反phản 藉tạ 非phi 異dị (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu (# 此thử 中trung )#

-# 二nhị 釋thích (# 何hà 以dĩ )#

-# 三tam 舉cử 體thể 相tướng 攝nhiếp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 辨biện (# 又hựu 此thử )#

-# 二nhị 釋thích 疑nghi (# 此thử 中trung )#

-# 四tứ 問vấn 答đáp 通thông 妨phương (# 二nhị )#

-# 初sơ 第đệ 一nhất 重trọng/trùng (# 問vấn 觀quán )#

-# 二nhị 第đệ 二nhị 重trọng/trùng (# 問vấn 宗tông )#

-# 二nhị 合hợp 釋thích 二nhị 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 遮già 一nhất 異dị (# 又hựu 若nhược )#

-# 二nhị 顯hiển 和hòa 合hợp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 又hựu 若nhược )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 三tam )#

-# 初sơ 雙song 摽phiếu/phiêu 二nhị 喻dụ (# 如như 顯hiển )#

-# 二nhị 單đơn 釋thích 塵trần 泥nê (# 若nhược 滋tư )#

-# 三tam 總tổng 以dĩ 法pháp 合hợp (# 如như 是thị )#

-# 三tam 釋thích 意ý (# 解giải 云vân )#

-# 三tam 總tổng 結kết 成thành (# 今kim 此thử )#

-# 三tam 立lập 名danh (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 論luận 意ý (# 此thử 生sanh )#

-# 二nhị 廣quảng 辨biện 名danh 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 對đối 二nhị 師sư 以dĩ 辨biện 名danh (# 並tịnh 云vân )#

-# 二nhị 約ước 三tam 藏tạng 以dĩ 釋thích 義nghĩa (# 所sở 攝nhiếp )#

-# 二nhị 依y 義nghĩa 別biệt 解giải (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 上thượng 生sanh 滅diệt 心tâm (# 三tam )#

-# 初sơ 開khai 數số 辨biện 德đức (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 開khai 數số (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 舉cử 釋thích 意ý (# 此thử 義nghĩa )#

-# 二nhị 依y 義nghĩa 具cụ 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 真chân 妄vọng 開khai 合hợp 以dĩ 釋thích 義nghĩa (# 七thất )#

-# 初sơ 開khai 真chân 妄vọng 成thành 四tứ 義nghĩa (# 何hà 者giả )#

-# 二nhị 東đông 四tứ 義nghĩa 成thành 兩lưỡng 門môn (# 此thử 真chân )#

-# 三tam 開khai 生sanh 滅diệt 成thành 四tứ 義nghĩa (# 此thử 隨tùy )#

-# 四tứ 開khai 四tứ 義nghĩa 成thành 八bát 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 示thị 八bát 義nghĩa (# 無vô 明minh )#

-# 二nhị 合hợp 對đối 四tứ 覺giác (# 此thử 上thượng )#

-# 三tam 結kết 指chỉ 廣quảng 略lược (# 此thử 生sanh )#

-# 五ngũ 東đông 八bát 義nghĩa 成thành 四tứ 門môn (# 若nhược 約ước )#

-# 六lục 東đông 四tứ 門môn 成thành 二nhị 義nghĩa (# 若nhược 本bổn )#

-# 七thất 合hợp 二nhị 義nghĩa 成thành 一nhất 門môn (# 若nhược 蝕thực )#

-# 二nhị 約ước 諸chư 識thức 分phân 齊tề 以dĩ 結kết 成thành (# 又hựu 若nhược )#

-# 三tam 約ước 問vấn 答đáp 通thông 妨phương 以dĩ 辨biện 異dị (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 異dị 二nhị 義nghĩa (# 問vấn 此thử )#

-# 二nhị 辨biện 異dị 二nhị 真chân (# 問vấn 此thử )#

-# 二nhị 釋thích 辨biện 德đức (# 三tam )#

-# 初sơ 對đối 前tiền 門môn 以dĩ 通thông 各các 義nghĩa (# 上thượng 二nhị )#

-# 二nhị 簡giản 前tiền 文văn 以dĩ 釋thích 生sanh 義nghĩa (# 又hựu 上thượng )#

-# 三tam 躡niếp 下hạ 句cú 以dĩ 辨biện 攝nhiếp 義nghĩa (# 非phi 直trực )#

-# 二nhị 寄ký 問vấn 列liệt 名danh (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 依y 名danh 辨biện 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 覺giác 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa 分phần/phân 科khoa (# 約ước 淨tịnh )#

-# 二nhị 依y 義nghĩa 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 辨biện 二nhị 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 本bổn 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 本bổn 覺giác 體thể (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 覺giác 體thể (# 所sở 言ngôn )#

-# 二nhị 會hội 體thể 立lập 名danh (# 即tức 是thị )#

-# 二nhị 釋thích 本bổn 覺giác 名danh (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 文văn 別biệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貴quý 立lập 名danh (# 有hữu 其kỳ )#

-# 二nhị 答đáp 初sơ 意ý (# 以dĩ 計kế )#

-# 三tam 答đáp 後hậu 意ý (# 以dĩ 五ngũ )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 違vi 妨phương (# 問vấn 若nhược )#

-# 二nhị 始thỉ 覺giác (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 別biệt 解giải 文văn (# 明minh 起khởi )#

-# 二nhị 通thông 辨biện 意ý (# 此thử 文văn )#

-# 三tam 總tổng 結kết 示thị (# 此thử 故cố )#

-# 二nhị 廣quảng 明minh 二nhị 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 始thỉ 覺giác (# 五ngũ )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu 因nhân 果quả 二nhị 覺giác (# 又hựu 以dĩ )#

-# 二nhị 廣quảng 寄ký 四tứ 相tương/tướng 釋thích 成thành (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 寄ký 四tứ 相tương/tướng 顯hiển 其kỳ 四tứ 位vị (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 示thị 二nhị 覺giác (# 前tiền 三tam )#

-# 二nhị 總tổng 敘tự 意ý (# 七thất )#

-# 初sơ 略lược 摽phiếu/phiêu 大đại 意ý (# 一nhất 正chánh )#

-# 二nhị 料liệu 揀giản 四tứ 相tương/tướng (# 然nhiên 此thử )#

-# 三tam 正chánh 釋thích 本bổn 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 列liệt (# 今kim 以dĩ )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 敘tự 起khởi 妄vọng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 敘tự (# 絕tuyệt 若nhược )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 經Kinh 云vân )#

-# 二nhị 總tổng 配phối 四tứ 相tương/tướng (# 今kim 統thống )#

-# 三tam 引dẫn 論luận 釋thích 成thành (# 故cố 佛Phật )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 配phối (# 二nhị 別biệt )#

-# 二nhị 廣quảng 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 生sanh 相tương/tướng (# 生sanh 相tương/tướng )#

-# 二nhị 住trụ 相tương/tướng (# 住trụ 相tương/tướng )#

-# 三tam 異dị 相tướng (# 言ngôn 異dị )#

-# 四tứ 滅diệt 相tương/tướng (# 言ngôn 滅diệt )#

-# 四tứ 總tổng 結kết 前tiền 說thuyết (# 是thị 故cố )#

-# 五ngũ 據cứ 理lý 融dung 攝nhiếp (# 雖tuy 復phục )#

-# 六lục 決quyết 通thông 伏phục 難nạn/nan (# 然nhiên 未vị )#

-# 七thất 結kết 成thành 始thỉ 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 順thuận 流lưu 釋thích 所sở 覺giác (# 設thiết 因nhân )#

-# 二nhị 反phản 流lưu 釋thích 能năng 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 覺giác 起khởi 因nhân 緣duyên (# 今kim 因nhân )#

-# 二nhị 顯hiển 覺giác 起khởi 功công 用dụng (# 以dĩ 體thể )#

-# 三tam 別biệt 釋thích 文văn (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 文văn (# 次thứ 正chánh )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích (# 論luận 四tứ )#

-# 初sơ 滅diệt 相tương/tướng (# 四tứ )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 能năng 觀quán 人nhân

-# 二nhị 所sở 觀quán 相tương/tướng

-# 三tam 辨biện 利lợi 益ích

-# 四tứ 結kết 分phân 齊tề

-# 二nhị 異dị 相tướng (# 四tứ )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 能năng 觀quán 人nhân

-# 二nhị 所sở 觀quán 相tương/tướng

-# 三tam 辨biện 利lợi 益ích

-# 四tứ 結kết 分phân 齊tề

-# 三tam 住trụ 相tương/tướng (# 四tứ )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 能năng 觀quán 人nhân

-# 二nhị 所sở 觀quán 相tương/tướng

-# 三tam 辨biện 利lợi 益ích

-# 四tứ 結kết 分phân 齊tề

-# 四tứ 生sanh 相tương/tướng (# 四tứ )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 能năng 觀quán 人nhân

-# 二nhị 所sở 觀quán 相tương/tướng

-# 三tam 辨biện 利lợi 益ích

-# 四tứ 結kết 分phân 齊tề

-# 二Nhị 引Dẫn 經Kinh 釋Thích 成Thành 心Tâm 源Nguyên 無Vô 念Niệm (# 四Tứ )#

-# 初Sơ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng 成Thành (# 是Thị 故Cố )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 釋thích 前tiền 文văn (# 又hựu 心tâm )#

-# 三tam 舉cử 不bất 覺giác 之chi 失thất (# 是thị 故cố )#

-# 四tứ 顯hiển 覺giác 者giả 之chi 得đắc (# 若nhược 得đắc )#

三Tam 明Minh 始thỉ 不bất 異dị 本bổn (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 立lập (# 而nhi 實thật )#

-# 二nhị 釋thích 成thành (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 本bổn 文văn (# 釋thích 成thành )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 通thông 妨phương (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 問vấn 答đáp (# 問vấn 四tứ )#

-# 二nhị 引dẫn 文văn 證chứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 引dẫn 攝nhiếp 論luận (# 故cố 攝nhiếp )#

-# 二nhị 引dẫn 楞lăng 伽già (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 引dẫn (# 楞lăng 伽già )#

-# 二nhị 解giải 文văn (# 解giải 云vân )#

-# 三tam 重trọng/trùng 證chứng (# 又hựu 弗phất )#

-# 三tam 總tổng 結kết 大đại 意ý (# 此thử 等đẳng )#

-# 二nhị 本bổn 覺giác ○#

-# 二nhị 不bất 覺giác 義nghĩa ○#

-# 三tam 雙song 辨biện 同đồng 異dị ○#

-# 二nhị 釋thích 上thượng 生sanh 滅diệt 因nhân 緣duyên ○#

-# 三tam 釋thích 上thượng 生sanh 滅diệt 之chi 相tướng ○#

-# 二nhị 染nhiễm 淨tịnh 相tương/tướng 資tư ○#

-# 二nhị 辨biện 所sở 示thị 之chi 義nghĩa ○#

-# ○# 二nhị 本bổn 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 隨tùy 染nhiễm 本bổn 覺giác (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 標tiêu (# 生sanh 次thứ )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 辨biện 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 智trí 淨tịnh 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 直trực 明minh 淨tịnh 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 因nhân (# 智trí 淨tịnh )#

-# 二nhị 果quả (# 破phá 和hòa )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 釋thích 成thành (# 二nhị )#

-# 初sơ 執chấp 真chân 同đồng 妄vọng 問vấn (# 此thử 義nghĩa )#

-# 二nhị 簡giản 法pháp 異dị 真chân 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 正chánh 難nạn/nan (# 以dĩ 一nhất )#

-# 二nhị 釋thích 轉chuyển 難nạn/nan (# 無vô 明minh )#

-# 三tam 雙song 結kết 成thành (# 非phi 可khả )#

-# 二nhị 喻dụ (# 如như 大đại )#

-# 三tam 合hợp (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 不bất 思tư 議nghị 業nghiệp 。 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 體thể 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 不bất 思tư )#

-# 二nhị 約ước 用dụng 別biệt 辨biện (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 釋thích 上thượng 文văn (# 一nhất 橫hoạnh/hoành )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 釋thích 妨phương (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 始thỉ )#

-# 二nhị 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 一nhất 佛Phật 釋thích (# 答đáp 以dĩ )#

-# 二nhị 等đẳng 諸chư 佛Phật 釋thích (# 以dĩ 一nhất )#

-# 三tam 同đồng 眾chúng 生sanh 釋thích (# 此thử 本bổn )#

-# 二nhị 明minh 性tánh 淨tịnh 本bổn 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 雙song 摽phiếu/phiêu 空không 鏡kính 二nhị 喻dụ (# 以dĩ 空không )#

-# 二nhị 單đơn 釋thích 鏡kính 中trung 四tứ 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 配phối (# 一nhất 空không )#

-# 二nhị 料liệu 揀giản (# 四tứ 中trung )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 如như 實thật 空không 鏡kính (# 三tam )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 名danh

-# 二nhị 辨biện 相tương/tướng

-# 三tam 結kết 所sở 以dĩ (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 妄vọng 無vô 真chân 照chiếu (# 有hữu 二nhị )#

-# 二nhị 約ước 真chân 無vô 妄vọng 覺giác (# 二nhị 以dĩ )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 此thử 約ước )#

-# 二nhị 因nhân 熏huân 習tập 鏡kính (# 二nhị )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 名danh 出xuất 體thể (# 二nhị 者giả )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 二nhị 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 現hiện 法pháp 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 辨biện (# 一nhất 切thiết )#

-# 二nhị 釋thích 成thành (# 以dĩ 一nhất )#

-# 二nhị 熏huân 習tập 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 體thể 離ly 染nhiễm (# 又hựu 一nhất )#

-# 二nhị 釋thích 成thành 因nhân 義nghĩa (# 智trí 體thể )#

-# 三tam 法pháp 出xuất 離ly 鏡kính (# 二nhị )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 名danh 出xuất 體thể (# 三tam 者giả )#

-# 二nhị 正chánh 辨biện 其kỳ 相tương/tướng (# 出xuất 煩phiền )#

-# 四tứ 緣duyên 熏huân 習tập 鏡kính (# 二nhị )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 名danh 顯hiển 體thể (# 四tứ 者giả )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích 其kỳ 相tương/tướng (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 釋thích 上thượng 文văn (# 即tức 使sử )#

-# 二nhị 料liệu 揀giản 前tiền 後hậu (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 異dị 二nhị 義nghĩa (# 問vấn 前tiền )#

-# 二nhị 結kết 同đồng 一nhất 體thể (# 然nhiên 法pháp )#

-# ○# 二nhị 不bất 覺giác 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 明minh 根căn 本bổn 不bất 覺giác (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 覺giác 成thành 迷mê (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 所sở 言ngôn )#

-# 二nhị 喻dụ (# 猶do 如như )#

-# 三tam 合hợp (# 眾chúng 生sanh )#

-# 二nhị 依y 迷mê 顯hiển 覺giác (# 以dĩ 有hữu )#

-# 二nhị 明minh 枝chi 末mạt 不bất 覺giác (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt (# 明minh )#

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 喻dụ 說thuyết 意ý (# 初sơ 者giả )#

-# 二nhị 就tựu 識thức 釋thích 文văn (# 論luận 二nhị )#

-# 初sơ 無vô 明minh 為vi 因nhân 。 生sanh 三tam 細tế (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 別biệt 解giải (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 業nghiệp 相tương/tướng (# 三tam )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 名danh (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 所sở 依y (# 以dĩ 依y )#

-# 三tam 正chánh 釋thích (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 解giải 論luận 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 動động 作tác 義nghĩa (# 一nhất 動động )#

-# 二nhị 為vi 因nhân 義nghĩa (# 二nhị 為vi )#

-# 二nhị 通thông 釋thích 行hành 相tương/tướng (# 此thử 雖tuy )#

-# 二nhị 轉chuyển 相tương/tướng (# 二nhị 者giả )#

-# 三tam 現hiện 相tướng (# 三tam 者giả )#

-# 二nhị 境cảnh 界giới 為vi 緣duyên 生sanh 六lục 麤thô (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初Sơ 引Dẫn 經Kinh 料Liệu 揀Giản (# 二Nhị )#

-# 初sơ 指chỉ 配phối 論luận 文văn (# 二nhị 境cảnh )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 釋thích 妨phương (# 三tam )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 三tam )#

-# 二nhị 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 六lục 八bát 相tương 從tùng 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 能năng 執chấp 從tùng 所sở 執chấp 故cố 不bất 說thuyết (# 答đáp 有hữu )#

-# 二nhị 約ước 所sở 依y 從tùng 能năng 依y 故cố 不bất 說thuyết (# 又hựu 由do )#

-# 二nhị 以dĩ 義nghĩa 不bất 便tiện 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 無vô 和hòa 合hợp 義nghĩa 故cố 不bất 說thuyết (# 二nhị 以dĩ )#

-# 二nhị 無vô 緣duyên 外ngoại 義nghĩa 故cố 不bất 說thuyết (# 又hựu 由do )#

-# 三tam 約ước 計kế 內nội 外ngoại 答đáp (# 亦diệc 可khả )#

-# 三tam 證chứng (# 二nhị )#

-# 初Sơ 引Dẫn 經Kinh (# 楞Lăng 伽Già )#

-# 二Nhị 釋Thích 義Nghĩa (# 經Kinh 中Trung )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích 論luận 文văn (# 論luận 二nhị )#

-# 初sơ 躡niếp 前tiền 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 以dĩ 有hữu )#

-# 二nhị 立lập 名danh 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 釋thích (# 六lục )#

-# 初sơ 起khởi 計kế (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 生sanh 受thọ (# 二nhị 者giả )#

-# 三tam 取thủ 著trước (# 三tam 者giả )#

-# 四tứ 立lập 名danh (# 四tứ 者giả )#

-# 五ngũ 造tạo 業nghiệp (# 五ngũ 者giả )#

-# 六lục 受thọ 報báo (# 六lục 者giả )#

-# 三tam 結kết 末mạt 歸quy 本bổn (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 當đương 細tế )#

-# 二nhị 轉chuyển 釋thích (# 以dĩ 一nhất )#

-# ○# 三tam 雙song 辨biện 同đồng 異dị (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 列liệt (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 解giải 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 同đồng (# 三tam )#

-# 初sơ 喻dụ (# 同đồng 相tương/tướng )#

-# 二nhị 合hợp (# 如như 是thị )#

-# 三tam 證chứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 引dẫn (# 是thị 故cố )#

-# 二nhị 釋thích 疑nghi (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 疑nghi (# 疑nghi 云vân )#

-# 二nhị 隨tùy 釋thích (# 論luận 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 疑nghi (# 亦diệc 無vô )#

-# 二nhị 釋thích 轉chuyển 難nạn/nan (# 而nhi 有hữu )#

-# 二nhị 異dị (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ (# 異dị 相tướng )#

-# 二nhị 合hợp (# 如như 是thị )#

-# ○# 二nhị 釋thích 上thượng 生sanh 滅diệt 因nhân 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 生sanh 滅diệt 因nhân 緣duyên 。 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 解giải 牒điệp 文văn (# 牒điệp 文văn )#

-# 二nhị 解giải 摽phiếu/phiêu 文văn (# 諸chư 義nghĩa )#

-# 二nhị 總tổng 問vấn (# 此thử 義nghĩa )#

-# 三tam 別biệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 所sở 依y 心tâm (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 文văn (# 次thứ 耶da )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 斷đoạn 上thượng )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 迷mê 真chân 執chấp 似tự 釋thích (# 答đáp 此thử )#

-# 二nhị 約ước 總tổng 別biệt 義nghĩa 異dị 釋thích (# 二nhị 云vân )#

-# 三tam 約ước 未vị 起khởi 已dĩ 起khởi 釋thích (# 三tam 云vân )#

-# 二nhị 結kết 答đáp (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 釋thích 意ý 轉chuyển (# 三tam )#

-# 初sơ 略lược 明minh (# 不bất 覺giác )#

-# 二nhị 廣quảng 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 徵trưng (# 此thử 業nghiệp )#

-# 二nhị 列liệt 釋thích (# 五ngũ )#

-# 初sơ 業nghiệp 識thức (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 轉chuyển 識thức (# 二nhị 者giả )#

-# 三tam 現hiện 識thức (# 三tam 者giả )#

四Tứ 智Trí 識thức (# 四tứ 者giả )#

-# 五ngũ 相tương 續tục 識thức (# 三tam )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 直trực 明minh 本bổn 相tương/tướng (# 五ngũ 者giả )#

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 功công 能năng (# 二nhị )#

-# 初sơ 能năng 起khởi 潤nhuận 惑hoặc (# 住trụ 持trì )#

-# 二nhị 能năng 起khởi 念niệm 慮lự (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 此thử 文văn (# 顯hiển 先tiên )#

-# 二nhị 通thông 前tiền 重trọng/trùng 示thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 結kết 屬thuộc 此thử 識thức (# 此thử 上thượng )#

-# 二nhị 總tổng 通thông 前tiền 五ngũ (# 又hựu 為vi )#

-# 三tam 結kết 歸quy 一nhất 心tâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 結kết 屬thuộc 心tâm (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 順thuận 結kết 三tam 界giới (# 順thuận )#

-# 二nhị 反phản 結kết 六lục 塵trần (# 二nhị 反phản )#

-# 二nhị 釋thích 疑nghi 廣quảng 辨biện (# 三tam )#

-# 初sơ 問vấn (# 此thử 義nghĩa )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 答đáp 無vô 塵trần (# 以dĩ 一nhất )#

-# 二nhị 顯hiển 唯duy 心tâm (# 一nhất 切thiết )#

-# 三tam 結kết (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 結kết (# 當đương 知tri )#

-# 二nhị 釋thích 成thành (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 唯duy 心tâm )#

-# 二nhị 轉chuyển 釋thích (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 解giải 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 略lược 摽phiếu/phiêu 意ý (# 反phản 驗nghiệm )#

-# 二nhị 別biệt 解giải 文văn (# 此thử 中trung )#

-# 三tam 總tổng 結kết 釋thích (# 既ký 心tâm )#

-# 二nhị 釋thích 妨phương (# 問vấn 上thượng )#

-# 三tam 釋thích 意ý 識thức 轉chuyển (# 五ngũ )#

-# 初sơ 約ước 人nhân 辨biện 麤thô (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 出xuất 其kỳ 惑hoặc 體thể (# 計kế 惑hoặc )#

-# 三tam 執chấp 所sở 依y 緣duyên (# 隨tùy 導đạo )#

-# 四tứ 製chế 立lập 其kỳ 名danh (# 名danh 為vi )#

-# 五ngũ 識thức 起khởi 所sở 依y (# 此thử 微vi )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 顯hiển 所sở 依y 緣duyên 體thể ○#

-# ○# 二nhị 重trọng/trùng 顯hiển 所sở 依y 緣duyên 體thể (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 明minh 緣duyên 起khởi 甚thậm 深thâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 歎thán 甚thậm 深thâm (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 上thượng 所sở 說thuyết (# 牒điệp 上thượng )#

-# 二nhị 依y 位vị 歎thán 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 凡phàm 小tiểu 非phi 分phần/phân (# 凡phàm 小tiểu )#

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 分phần/phân 知tri (# 不bất 信tín )#

-# 三tam 唯duy 佛Phật 究cứu 盡tận (# 四tứ 有hữu )#

-# 二nhị 釋thích 深thâm 所sở 以dĩ (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng (# 何hà 以dĩ )#

-# 二nhị 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 即tức 淨tịnh 而nhi 染nhiễm (# 是thị 心tâm )#

-# 二nhị 即tức 染nhiễm 而nhi 淨tịnh (# 雖tuy 有hữu )#

-# 三tam 結kết 成thành 難nan 測trắc (# 是thị 故cố )#

-# 二nhị 廣quảng 顯hiển 緣duyên 起khởi 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 前tiền 緣duyên 起khởi 體thể 相tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 顯hiển 上thượng 不bất 變biến 之chi 義nghĩa (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 顯hiển 上thượng 無vô 明minh 緣duyên 起khởi 之chi 由do (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 (# 此thử 顯hiển )#

-# 二nhị 釋thích 忽hốt 然nhiên 念niệm 起khởi (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 今kim 義nghĩa (# 唯duy 此thử )#

-# 二Nhị 引Dẫn 經Kinh 證Chứng 成Thành (# 亦Diệc 瓔Anh )#

-# 三tam 會hội 彼bỉ 同đồng 此thử (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 會hội (# 是thị 則tắc )#

-# 二nhị 結kết 揀giản (# 此thử 約ước )#

-# 三tam 顯hiển 上thượng 緣duyên 起khởi 之chi 相tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu (# 染nhiễm 心tâm )#

-# 二nhị 徵trưng (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 釋thích (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 意ý (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 論luận 六lục )#

-# 初sơ 執chấp 取thủ 計kế 名danh 字tự 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 障chướng (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 治trị (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 三tam 賢hiền 以dĩ 明minh 行hành 位vị (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 行hành 位vị (# 十thập 解giải )#

-# 二nhị 引dẫn 論luận 證chứng 成thành (# 故cố 地địa )#

-# 二nhị 對đối 二Nhị 乘Thừa 以dĩ 顯hiển 斷đoạn 惑hoặc (# 二nhị )#

-# 初sơ 覈# 劣liệt 以dĩ 明minh 麤thô 惑hoặc (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 異dị 凡phàm 小tiểu (# 此thử 菩bồ )#

-# 二nhị 揀giản 定định 權quyền 實thật (# 此thử 約ước )#

-# 二nhị 超siêu 勝thắng 以dĩ 除trừ 細tế 執chấp (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 明minh (# 今kim 此thử )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 故cố 此thử )#

-# 三tam 結kết 意ý (# 今kim 但đãn )#

-# 二nhị 相tương 續tục 相tương/tướng (# 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 障chướng (# 二nhị 三tam )#

-# 二nhị 治trị (# 依y 答đáp )#

-# 三tam 智trí 相tương/tướng (# 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 障chướng (# 二nhị 三tam )#

-# 二nhị 治trị (# 依y 答đáp )#

-# 四tứ 境cảnh 界giới 相tương/tướng (# 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 障chướng (# 四tứ 五ngũ )#

-# 二nhị 治trị (# 具cụ 色sắc )#

-# 五ngũ 能năng 見kiến 相tương/tướng (# 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 障chướng (# 四tứ 五ngũ )#

-# 二nhị 治trị (# 具cụ 色sắc )#

-# 六lục 業nghiệp 相tương/tướng (# 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 障chướng (# 六lục 業nghiệp )#

-# 二nhị 治trị (# 心tâm 善thiện )#

-# 二nhị 更cánh 重trọng/trùng 料liệu 揀giản (# 三tam )#

-# 初sơ 辨biện 上thượng 無vô 明minh 約ước 治trị 料liệu 揀giản (# 不bất 上thượng )#

-# 二nhị 釋thích 上thượng 相tương 應ứng 不bất 相tương 應ứng 義nghĩa 。 (# 二nhị )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 相tương 應ứng 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu (# 言ngôn 相tương/tướng )#

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 法pháp 辨biện 異dị (# 謂vị 心tâm )#

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 相tương 應ứng (# 所sở 知tri )#

-# 二nhị 不bất 相tương 應ứng 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu (# 不bất 相tương )#

-# 二nhị 釋thích (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 王vương 數số 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 無vô 別biệt 異dị (# 此thử 顯hiển )#

-# 二nhị 正chánh 遣khiển 相tương 應ứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 翻phiên 前tiền 義nghĩa (# 既ký 無vô )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 釋thích 前tiền 即tức 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 以dĩ 此thử )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 上thượng 文văn )#

-# 三tam 揀giản 濫lạm (# 非phi 是thị )#

-# 二nhị 約ước 心tâm 境cảnh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 前tiền 義nghĩa (# 二nhị 亦diệc )#

-# 二nhị 指chỉ 陳trần 違vi 妨phương (# 此thử 不bất )#

-# 三tam 舉cử 上thượng 染nhiễm 心tâm 及cập 無vô 明minh 約ước 境cảnh 成thành 二nhị 礙ngại 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 立lập (# 二nhị )#

-# 初sơ 惑hoặc 障chướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 法pháp 定định 名danh (# 又hựu 染nhiễm )#

-# 二nhị 顯hiển 其kỳ 礙ngại 義nghĩa (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 文văn (# 顯hiển 其kỳ )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 人nhân 此thử )#

-# 二nhị 智trí 障chướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 法pháp 定định 名danh (# 無vô 明minh )#

-# 二nhị 顯hiển 其kỳ 礙ngại 義nghĩa (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 文văn (# 顯hiển 其kỳ )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 此thử 明minh )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 煩phiền 惱não 礙ngại (# 此thử 義nghĩa )#

-# 二nhị 釋thích 智trí 礙ngại (# 以dĩ 一nhất )#

-# ○# 三tam 釋thích 上thượng 生sanh 滅diệt 之chi 相tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 摽phiếu/phiêu 數số (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt 略lược 顯hiển (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 廣quảng 釋thích 其kỳ 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 人nhân 對đối 顯hiển (# 又hựu 麤thô )#

-# 二nhị 辨biện 相tương/tướng 所sở 依y (# 二nhị )#

-# 初sơ 順thuận 辨biện 生sanh 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 通thông 緣duyên (# 此thử 二nhị )#

-# 二nhị 顯hiển 別biệt 因nhân (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 略lược 消tiêu 其kỳ 文văn (# 此thử 別biệt )#

-# 二Nhị 引Dẫn 經Kinh 廣Quảng 釋Thích (# 三Tam )#

-# 初sơ 標tiêu 指chỉ 闕khuyết 具cụ (# 此thử 中trung )#

-# 二Nhị 正Chánh 引Dẫn 經Kinh 文Văn (# 如Như 楞Lăng )#

-# 三Tam 廣Quảng 釋Thích 經Kinh 義Nghĩa (# 二Nhị )#

-# 初sơ 細tế 中trung 二nhị 因nhân (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 解giải 云vân )#

-# 二nhị 引dẫn 同đồng (# 勝thắng 鬘man )#

-# 三tam 結kết 屬thuộc 不bất 相tương 應ứng (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 麤thô 中trung 二nhị 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 取thủ 種chủng )#

-# 二nhị 結kết 屬thuộc 相tương 應ứng (# 以dĩ 妄vọng )#

-# 三Tam 經Kinh 論Luận 對Đối 辨Biện (# 經Kinh 中Trung )#

-# 二nhị 逆nghịch 論luận 滅diệt 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 辨biện (# 此thử 因nhân )#

-# 二nhị 釋thích 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 立lập 喻dụ 本bổn (# 如như 風phong )#

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 喻dụ 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt (# 若nhược 水thủy )#

-# 二nhị 喻dụ 不bất 相tương 應ứng 滅diệt (# 唯duy 風phong )#

-# 三tam 合hợp (# 二nhị )#

-# 初sơ 合hợp 總tổng 喻dụ (# 無vô 明minh )#

-# 二nhị 合hợp 別biệt 喻dụ (# 若nhược 心tâm )#

-# ○# 二nhị 辨biện 染nhiễm 淨tịnh 相tương/tướng 資tư (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 章chương 意ý (# 二nhị 辨biện )#

-# 二nhị 正chánh 解giải 釋thích (# 論luận 四tứ )#

-# 初sơ 舉cử 數số 總tổng 持trì (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt 別biệt 名danh (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 廣quảng 釋thích 染nhiễm 淨tịnh 熏huân 習tập 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ (# 熏huân 習tập )#

-# 二nhị 合hợp (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 染nhiễm 熏huân 淨tịnh (# 一nhất 染nhiễm )#

-# 二nhị 淨tịnh 熏huân 染nhiễm (# 二nhị 淨tịnh )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 染nhiễm (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 舉cử 能năng 所sở 熏huân 體thể (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 別biệt 明minh 熏huân 習tập 之chi 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 無vô 明minh 熏huân 真Chân 如Như (# 以dĩ 有hữu )#

-# 二nhị 妄vọng 心tâm 熏huân 無vô 明minh (# 以dĩ 有hữu )#

-# 三tam 境cảnh 界giới 熏huân 妄vọng 心tâm (# 以dĩ 有hữu )#

-# 二nhị 廣quảng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 即tức 明minh )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 境cảnh 界giới 熏huân 妄vọng 心tâm (# 北bắc 妄vọng )#

-# 二nhị 妄vọng 心tâm 熏huân 無vô 明minh (# 妄vọng 心tâm )#

-# 三tam 無vô 明minh 熏huân 真Chân 如Như (# 無vô 明minh )#

-# 二nhị 淨tịnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh 熏huân 習tập (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 辨biện 其kỳ 功công 能năng (# 二nhị )#

-# 初sơ 因nhân (# 二nhị )#

初Sơ 地Địa 前tiền 行hành (# 自tự 信tín )#

-# 二nhị 地địa 上thượng 行hành (# 以dĩ 如như )#

-# 二nhị 果quả (# 二nhị )#

-# 初sơ 滅diệt 惑hoặc 翻phiên 染nhiễm (# 無vô 明minh )#

-# 二nhị 證chứng 理lý 成thành 德đức (# 以dĩ 因nhân )#

-# 二nhị 廣quảng (# 二nhị )#

-# 初sơ 妄vọng 心tâm 熏huân 習tập (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 徵trưng (# 妄vọng 心tâm )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 識thức 熏huân 習tập (# 一nhất 音âm )#

-# 二nhị 五ngũ 意ý 熏huân 習tập (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 以dĩ 諸chư )#

-# 二nhị 通thông 妨phương (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 此thử )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 答đáp (# 答đáp 前tiền )#

-# 二nhị 結kết 答đáp (# 此thử 約ước )#

-# 二nhị 真Chân 如Như 熏huân 習tập (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 數số (# 真Chân 如Như )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 辨biện 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 體thể 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 熏huân 習tập (# 自tự 體thể )#

-# 二nhị 顯hiển 功công 能năng (# 依y 此thử )#

-# 二nhị 釋thích 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 染nhiễm 惑hoặc 成thành 緣duyên 明minh 起khởi 有hữu 厚hậu 薄bạc (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 所sở 疑nghi (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 釋thích 所sở 執chấp (# 三tam )#

-# 初sơ 所sở 依y 根căn 本bổn 差sai 別biệt (# 而nhi 有hữu )#

-# 二nhị 能năng 依y 二nhị 障chướng 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 所sở 知tri 障chướng (# 過quá 恆hằng )#

-# 二nhị 煩phiền 惱não 障chướng (# 我ngã 見kiến )#

-# 三tam 雙song 結kết 難nan 了liễu (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 約ước 淨tịnh 法pháp 賴lại 緣duyên 成thành 前tiền 後hậu 差sai 異dị (# 二nhị )#

-# 初sơ 立lập 理lý (# 又hựu 諸chư )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 因nhân 緣duyên 互hỗ 闕khuyết 之chi 失thất (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 闕khuyết 緣duyên 之chi 失thất (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ 說thuyết (# 如như 木mộc )#

-# 二nhị 法pháp 合hợp (# 眾chúng 生sanh )#

-# 二nhị 明minh 闕khuyết 因nhân 不bất 成thành (# 若nhược 雖tuy )#

-# 二nhị 性tánh 用dụng 相tương 應ứng 之chi 得đắc (# 若nhược 因nhân )#

-# 二nhị 用dụng 大đại (# 二nhị )#

-# 初sơ 指chỉ 事sự 總tổng 標tiêu (# 用dụng 熏huân )#

-# 二nhị 約ước 緣duyên 別biệt 顯hiển (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 徵trưng (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 差sai 別biệt 緣duyên (# 二nhị )#

-# 一nhất 總tổng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 感cảm 用dụng 因nhân (# 差sai 別biệt )#

-# 二nhị 正chánh 明minh 用dụng 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh 差sai 別biệt 之chi 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 開khai 總tổng 成thành 別biệt (# 或hoặc 為vi )#

-# 二nhị 攝nhiếp 別biệt 成thành 總tổng (# 次thứ 至chí )#

-# 二nhị 辨biện 用dụng 之chi 益ích (# 以dĩ 起khởi )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 就tựu 根căn 熟thục 不bất 熟thục 開khai 近cận 遠viễn 二nhị 緣duyên (# 此thử 緣duyên )#

-# 二nhị 就tựu 前tiền 近cận 遠viễn 各các 開khai 為vi 二nhị (# 是thị 近cận )#

-# 二nhị 平bình 等đẳng 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 能năng 作tác 緣duyên 者giả 平bình 等đẳng (# 平bình 等đẳng )#

-# 二nhị 明minh 對đối 機cơ 顯hiển 平bình 等đẳng (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 合hợp 明minh (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu (# 此thử 體thể )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 來lai 相tương 應ứng (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 已dĩ 相tương 應ứng (# 二nhị 者giả )#

-# 四tứ 明minh 染nhiễm 淨tịnh 盡tận 不bất 盡tận 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 染nhiễm 法pháp 違vi 真chân 無vô 始thỉ 有hữu 終chung (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 淨tịnh 法pháp 順thuận 理lý 有hữu 始thỉ 無vô 終chung 。 (# 淨tịnh 法pháp )#

-# ○# 二nhị 辨biện 所sở 示thị 之chi 義nghĩa (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 章chương 意ý (# 二nhị 辨biện )#

-# 二nhị 解giải 論luận 文văn (# 論luận 二nhị )#

-# 初sơ 體thể 相tướng 二nhị 大đại (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 釋thích 二nhị 大đại 名danh (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 二nhị 大đại 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 體thể (# 一nhất 切thiết )#

-# 二nhị 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 性tánh 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 德đức 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng (# 從tùng 本bổn )#

-# 二nhị 別biệt (# 所sở 謂vị )#

-# 三tam 結kết (# 具cụ 足túc )#

-# 二nhị 顯hiển 立lập 名danh (# 名danh 為vi )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 重trọng/trùng 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 執chấp 體thể 疑nghi 相tương/tướng 難nạn/nan (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 相tương/tướng 不bất 違vi 體thể 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 雖tuy 差sai 別biệt 而nhi 不bất 二nhị (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 徵trưng 釋thích (# 以dĩ 義nghĩa )#

-# 二nhị 明minh 雖tuy 不bất 二nhị 而nhi 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược (# 復phục 以dĩ )#

-# 二nhị 廣quảng (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn 對đối 染nhiễm 表biểu 示thị 之chi 相tướng (# 此thử 云vân )#

-# 二nhị 舉cử 彼bỉ 染nhiễm 法pháp 一nhất 一nhất 對đối 顯hiển (# 三tam )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 舉cử 所sở 迷mê 理lý (# 以dĩ 一nhất )#

-# 二nhị 別biệt 翻phiên 配phối (# 三tam )#

-# 初sơ 別biệt 舉cử 八bát 重trọng/trùng (# 疏sớ/sơ 八bát )#

-# 初sơ 無vô 明minh 智trí 慧tuệ 對đối (# 依y 真chân )#

-# 二nhị 局cục 見kiến 普phổ 照chiếu 對đối (# 妄vọng 見kiến )#

-# 三tam 妄vọng 見kiến 真chân 知tri 對đối (# 反phản 之chi )#

-# 四tứ 無vô 性tánh 有hữu 體thể 對đối (# 明minh 妄vọng )#

-# 五ngũ 顛điên 倒đảo 真chân 實thật 對đối (# 明minh 妄vọng )#

-# 六lục 熱nhiệt 惱não 清thanh 涼lương 對đối (# 諸chư 惑hoặc )#

-# 七thất 變biến 易dị 凝ngưng 然nhiên 對đối (# 妄vọng 染nhiễm )#

-# 八bát 繫hệ 縛phược 自tự 在tại 對đối (# 業nghiệp 果quả )#

-# 二nhị 總tổng 舉cử 諸chư 法pháp (# 乃nãi 至chí )#

-# 三tam 別biệt 彰chương 滿mãn 足túc (# 若nhược 心tâm )#

-# 三tam 結kết 得đắc 名danh (# 名danh 為vi )#

-# 二nhị 別biệt 解giải 用dụng 大đại (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 明minh (# 二nhị )#

-# 初sơ 對đối 果quả 舉cử 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 本bổn 正chánh 行hạnh (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 舉cử 本bổn 大đại 願nguyện (# 立lập 大đại )#

-# 三tam 舉cử 悲bi 智trí 大đại 方phương 便tiện (# 以dĩ 取thủ )#

-# 二nhị 牒điệp 因nhân 顯hiển 果quả (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 舉cử 前tiền 因nhân (# 一nhất 牒điệp )#

-# 二nhị 明minh 自tự 利lợi 果quả (# 二nhị 自tự )#

三Tam 明Minh 利lợi 他tha 果quả (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 用dụng 甚thậm 深thâm (# 一nhất 明minh )#

-# 二nhị 顯hiển 用dụng 廣quảng 大đại (# 二nhị 顯hiển )#

-# 三tam 用dụng 而nhi 常thường 寂tịch (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển (# 二nhị 用dụng )#

-# 二nhị 徵trưng 釋thích (# 佛Phật 具cụ )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu (# 此thử 用dụng )#

-# 二nhị 徵trưng (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 用dụng 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 直trực 顯hiển 其kỳ 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 應ưng 身thân (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 識thức 舉cử 人nhân (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 釋thích 見kiến 麤thô 所sở 以dĩ (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 略lược 消tiêu 其kỳ 文văn (# 不bất 違vi )#

-# 二nhị 廣quảng 陳trần 問vấn 答đáp (# 十thập 四tứ )#

-# 初sơ 佛Phật 身thân 凡phàm 識thức 不bất 分phân 難nạn/nan (# 問vấn 佛Phật )#

-# 二nhị 源nguyên 同đồng 派phái 異dị 迷mê 悟ngộ 答đáp (# 答đáp 眾chúng )#

-# 三tam 真chân 起khởi 識thức 現hiện 相tướng 違vi 難nạn/nan (# 問vấn 若nhược )#

-# 四tứ 隨tùy 流lưu 反phản 流lưu 相tương/tướng 資tư 答đáp (# 答đáp 轉chuyển )#

-# 五ngũ 心tâm 佛Phật 外ngoại 佛Phật 差sai 別biệt 難nạn/nan (# 問vấn 第đệ )#

-# 六lục 心tâm 體thể 佛Phật 體thể 無vô 差sai 答đáp (# 答đáp 眾chúng )#

-# 七thất 師sư 資tư 義nghĩa 一nhất 文văn 異dị 難nạn/nan (# 問vấn 義nghĩa )#

-# 八bát 文văn 異dị 遷thiên 同đồng 一nhất 義nghĩa 答đáp (# 答đáp 即tức )#

-# 九cửu 心tâm 佛Phật 不bất 起khởi 化hóa 用dụng 難nạn/nan (# 問vấn 眾chúng )#

-# 十thập 未vị 起khởi 厭yếm 求cầu 乖quai 用dụng 答đáp (# 答đáp 未vị )#

-# 十thập 一nhất 不bất 能năng 熏huân 令linh 發phát 心tâm 難nạn/nan (# 問vấn 既ký )#

-# 十thập 二nhị 引dẫn 前tiền 因nhân 緣duyên 互hỗ 闕khuyết 答đáp (# 答đáp 無vô )#

-# 十thập 三tam 真chân 佛Phật 何hà 假giả 修tu 因nhân 難nạn/nan (# 問vấn 若nhược )#

-# 十thập 四tứ 因nhân 果quả 無vô 性tánh 同đồng 源nguyên 答đáp (# 答đáp 此thử )#

-# 三tam 權quyền 實thật 對đối 辨biện (# 上thượng 來lai )#

-# 二nhị 報báo 身thân (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 識thức 舉cử 人nhân (# 二nhị 者giả )#

-# 二nhị 所sở 見kiến 報báo 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 顯hiển 正chánh 報báo (# 身thân 有hữu )#

-# 二nhị 辨biện 依y 報báo (# 所sở 住trụ )#

-# 三tam 通thông 明minh 無vô 盡tận 之chi 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 橫hoạnh/hoành 顯hiển 無vô 邊biên (# 隨tùy 所sở )#

-# 二nhị 豎thụ 顯hiển 無vô 盡tận (# 隨tùy 其kỳ )#

-# 三tam 結kết 果quả 由do 因nhân 以dĩ 釋thích 名danh (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 牒điệp 分phân 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 應ưng 身thân (# 又hựu 為vi )#

-# 二nhị 報báo 身thân (# 三tam )(# 通thông 為vi 一nhất 唱xướng )#

-# 初sơ 明minh 住trụ 上thượng 分phần/phân 見kiến 劣liệt (# 四tứ )#

-# 初sơ 能năng 見kiến 淺thiển 深thâm (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 所sở 見kiến 分phân 齊tề (# 如như 彼bỉ )#

-# 三tam 釋thích 無vô 分phân 齊tề 所sở 以dĩ (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 難nạn/nan 釋thích 通thông (# 釋thích 無vô )#

-# 二nhị 結kết 會hội 通thông 辨biện (# 既ký 非phi )#

-# 四tứ 簡giản 異dị 地địa 上thượng (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 明minh 地địa 上thượng 分phần/phân 見kiến 勝thắng (# 若nhược 得đắc )#

三Tam 明Minh 究cứu 竟cánh 位vị 無vô 見kiến (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 無vô 見kiến (# 終chung 離ly )#

-# 二nhị 釋thích 所sở 以dĩ (# 以dĩ 諸chư )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 除trừ 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 法Pháp 身thân 能năng 現hiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 明minh 不bất 二nhị (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 別biệt 明minh 相tướng 即tức (# 二nhị )#

-# 初sơ 色sắc 即tức 心tâm (# 以dĩ 色sắc )#

-# 二nhị 心tâm 即tức 色sắc (# 以dĩ 智trí )#

-# 二nhị 釋thích 所sở 現hiện 之chi 色sắc (# 所sở 現hiện )#

-# ○# 二nhị 會hội 相tương/tướng 入nhập 實thật 顯hiển 動động 靜tĩnh 不bất 二nhị (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 觀quán 色sắc (# 六lục 塵trần )#

-# 二nhị 觀quán 心tâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ (# 如như 人nhân )#

-# 二nhị 法pháp (# 眾chúng 生sanh )#

-# 三tam 結kết (# 若nhược 能năng )#

-# ○# 二nhị 對đối 治trị 邪tà 執chấp (# 二nhị )#

-# 初sơ 就tựu 本bổn 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 對đối 治trị )#

-# 二nhị 別biệt 名danh 治trị 障chướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 對đối 治trị 離ly (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 數số (# 是thị 故cố )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 辨biện 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 人nhân (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu (# 人nhân 我ngã )#

-# 二nhị 徵trưng (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 義nghĩa 通thông 辨biện (# 此thử 五ngũ )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 釋thích 名danh (# 問vấn 比tỉ )#

-# 三tam 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 二nhị 於ư 空không 謬mậu 執chấp (# 二nhị )#

-# 初sơ 妄vọng 執chấp 事sự 空không 以dĩ 為vi 法pháp 體thể (# 三tam )#

-# 初sơ 舉cử 起khởi 執chấp 緣duyên (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 正chánh 明minh 執chấp 相tướng (# 以dĩ 不bất )#

-# 三tam 辨biện 對đối 治trị 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 虛hư 空không 妄vọng 非phi 真chân (# 三tam )#

-# 初sơ 立lập (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 釋thích (# 以dĩ 對đối )#

-# 三tam 結kết (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 法Pháp 身thân 真chân 非phi 妄vọng (# 此thử 謂vị )#

-# 二nhị 妄vọng 執chấp 法pháp 體thể 唯duy 是thị 空không 無vô (# 三tam )#

-# 初sơ 執chấp 緣duyên (# 二nhị 者giả )#

-# 二nhị 執chấp 相tướng (# 以dĩ 不bất )#

-# 三tam 對đối 治trị (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 三tam 於ư 有hữu 倒đảo 智trí (# 三tam )#

-# 初sơ 執chấp 性tánh 德đức 同đồng 色sắc 心tâm (# 三tam )#

-# 初sơ 執chấp 緣duyên (# 三tam 者giả )#

-# 二nhị 執chấp 相tướng (# 以dĩ 不bất )#

-# 三tam 對đối 治trị (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 執chấp 法pháp 性tánh 本bổn 有hữu 染nhiễm (# 三tam )#

-# 初sơ 執chấp 緣duyên (# 四tứ 者giả )#

-# 二nhị 執chấp 相tướng (# 以dĩ 不bất )#

-# 三tam 對đối 治trị (# 二nhị )#

-# 初sơ 奪đoạt 破phá (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 縱túng/tung 破phá (# 若nhược 如như )#

-# 三tam 執chấp 染nhiễm 淨tịnh 有hữu 始thỉ 終chung (# 三tam )#

-# 初sơ 執chấp 緣duyên (# 五ngũ 者giả )#

-# 二nhị 執chấp 相tướng (# 以dĩ 不bất )#

-# 三tam 對đối 治trị (# 二nhị )#

-# 初sơ 法pháp 體thể 離ly 始thỉ 顯hiển 生sanh 死tử 無vô 初sơ (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 法pháp 體thể 離ly 終chung 顯hiển 涅Niết 槃Bàn 無vô 盡tận (# 又hựu 如như )#

-# 二nhị 法pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 執chấp 緣duyên (# 法pháp 義nghĩa )#

-# 二nhị 執chấp 相tướng (# 以dĩ 說thuyết )#

-# 三tam 對đối 治trị (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 究cứu 竟cánh 離ly (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 法pháp 明minh 治trị (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 法pháp 總tổng 顯hiển (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 舉cử 廣quảng 類loại 求cầu (# 是thị 故cố )#

-# 二nhị 會hội 釋thích 伏phục 難nạn/nan (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 會hội 伏phục 疑nghi (# 而nhi 有hữu )#

-# 二nhị 辨biện 定định 聖thánh 意ý (# 其kỳ 自tự )#

-# 三tam 返phản 以dĩ 釋thích 成thành (# 以dĩ 念niệm )#

-# ○# 三tam 分phân 別biệt 發phát 趣thú 道đạo 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 意ý 釋thích 名danh (# 分phân 別biệt )#

-# 二nhị 開khai 章chương 釋thích 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 數số (# 略lược 說thuyết )#

-# 二nhị 徵trưng 列liệt (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 辨biện 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 信tín 成thành 就tựu 發phát 心tâm (# 三tam )#

-# 初sơ 明minh 信tín 心tâm 成thành 就tựu 之chi 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 信tín 成thành )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 答đáp 前tiền 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 答đáp 三tam 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 答đáp 能năng 修tu 人nhân (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 答đáp 所sở 修tu 行hành (# 有hữu 息tức )#

-# 三Tam 答Đáp 行Hành 成Thành 堪Kham 發Phát (# 經Kinh 一Nhất )#

-# 二nhị 結kết 成thành 位vị (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 舉cử 劣liệt 顯hiển 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 劣liệt 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 內nội 因nhân 力lực 徵trưng (# 若nhược 有hữu )#

-# 二nhị 外ngoại 緣duyên 力lực 劣liệt (# 或hoặc 有hữu )#

-# 二nhị 結kết 成thành 退thoái 失thất (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 顯hiển 發phát 心tâm 之chi 相tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 章chương 以dĩ 問vấn (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 摽phiếu/phiêu 徵trưng 列liệt 釋thích (# 略lược 說thuyết )#

-# 三tam 問vấn 答đáp 除trừ 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 曰viết )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 答đáp 所sở 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 合hợp (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 合hợp (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 委ủy 釋thích (# 以dĩ 垢cấu )#

-# 三tam 順thuận 真chân (# 若nhược 人nhân )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 顯hiển 方phương 便tiện (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 數số (# 略lược 說thuyết )#

-# 二nhị 徵trưng 起khởi (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 別biệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 一nhất 不bất 住trụ 道đạo (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 二nhị 自tự 利lợi 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 斷đoạn 德đức (# 二nhị 者giả )#

-# 二nhị 智trí 德đức (# 三tam 者giả )#

-# 三tam 一nhất 利lợi 他tha 行hành (# 四tứ 者giả )#

-# 三tam 顯hiển 發phát 心tâm 利lợi 益ích (# 四tứ )#

-# 初sơ 顯hiển 勝thắng 德đức (# 菩Bồ 薩Tát )#

-# 二nhị 明minh 微vi 過quá (# 然nhiên 是thị )#

-# 三tam 通thông 權quyền 教giáo (# 如như 修tu )#

-# 四tứ 歎thán 實thật 行hạnh (# 又hựu 是thị )#

-# 二nhị 解giải 行hành 發phát 心tâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu 歎thán 勝thắng (# 解giải 行hành )#

-# 二nhị 顯hiển 其kỳ 勝thắng 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 時thời 勝thắng (# 以dĩ 是thị )#

-# 二nhị 行hành 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng (# 於ư 真chân )#

-# 二nhị 別biệt (# 以dĩ 知tri )#

-# 三tam 證chứng 發phát 心tâm (# 三tam )#

-# 初sơ 通thông 明minh 發phát 心tâm 體thể (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 地địa 依y (# 證chứng 發phát )#

-# 二nhị 明minh 行hành 體thể (# 以dĩ 依y )#

三Tam 明Minh 勝thắng 用dụng (# 四tứ )#

-# 初sơ 攝nhiếp 法pháp 上thượng 首thủ 德đức (# 是thị 菩bồ )#

-# 二nhị 隨tùy 根căn 延diên 促xúc 德đức (# 或hoặc 示thị )#

-# 三tam 實thật 行hạnh 不bất 殊thù 德đức (# 而nhi 實thật )#

-# 四tứ 應ứng 機cơ 殊thù 行hành 德đức (# 但đãn 隨tùy )#

-# 二nhị 明minh 發phát 心tâm 相tương/tướng (# 又hựu 是thị )#

三Tam 明Minh 成thành 滿mãn 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 勝thắng 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng (# 又hựu 是thị )#

-# 二nhị 別biệt (# 謂vị 以dĩ )#

-# 二nhị 問vấn 答đáp 除trừ 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 除trừ 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 陳trần 疑nghi (# 一nhất 且thả )#

-# 二nhị 設thiết 難nạn/nan (# 二nhị 正chánh )#

-# 二nhị 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 立lập 正chánh 理lý (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 舉cử 非phi 顯hiển 失thất (# 以dĩ 眾chúng )#

-# 三tam 舉cử 是thị 彰chương 得đắc (# 二nhị )#

-# 初sơ 反phản 前tiền 彰chương 得đắc (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 顯hiển (# 諸chư 佛Phật )#

-# 二nhị 別biệt 結kết (# 心tâm 真chân )#

-# 二nhị 約ước 義nghĩa 結kết 名danh (# 自tự 體thể )#

-# 二nhị 除trừ 自tự 然nhiên 業nghiệp 用dụng 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 又hựu 問vấn )#

-# 二nhị 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 答đáp 曰viết )#

-# 二nhị 喻dụ (# 眾chúng 生sanh )#

-# 三tam 合hợp (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 約ước 本bổn 論luận 通thông 能năng 現hiện (# 法Pháp 身thân )#

-# 二nhị 引dẫn 他tha 論luận 明minh 不bất 現hiện (# 三tam )#

-# 初sơ 引dẫn 本bổn 文văn (# 如như 攝nhiếp )#

-# 二nhị 引dẫn 釋thích 文văn (# 釋thích 曰viết )#

-# 三tam 會hội 文văn 意ý (# 此thử 中trung )#

-# 三tam 對đối 辨biện 兩lưỡng 文văn 之chi 旨chỉ (# 彼bỉ 攝nhiếp )#

-# ○# 四tứ 修tu 行hành 信tín 心tâm 分phần/phân (# 四tứ )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu (# 已dĩ 說thuyết )#

-# 二nhị 就tựu 人nhân 摽phiếu/phiêu 意ý (# 是thị 中trung )#

-# 三tam 約ước 法pháp 廣quảng 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 興hưng 二nhị 問vấn (# 何hà 等đẳng )#

-# 二nhị 還hoàn 兩lưỡng 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 答đáp 信tín 心tâm (# 三tam )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 數số (# 略lược 說thuyết )#

-# 二nhị 徵trưng 起khởi (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 列liệt 釋thích (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 答đáp 修tu 行hành (# 三tam )#

-# 初sơ 舉cử 數số 摽phiếu/phiêu 意ý (# 修tu 行hành )#

-# 二nhị 徵trưng 起khởi 列liệt 名danh (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 依y 門môn 牒điệp 釋thích (# 五ngũ )#

-# 初sơ 施thí (# 云vân 合hợp )#

-# 二nhị 戒giới (# 云vân 何hà )#

-# 三tam 忍nhẫn (# 云vân 何hà )#

-# 四tứ 進tiến (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 別biệt 明minh 除trừ 障chướng 方phương 便tiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 障chướng (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 治trị (# 是thị 故cố )#

-# 五ngũ 止Chỉ 觀Quán (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 明minh (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 止chỉ (# 所sở 言ngôn )#

-# 二nhị 觀quán (# 疏sớ/sơ 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 義nghĩa (# 依y 往vãng )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 引dẫn 彼bỉ 文văn (# 如như 瑜du )#

-# 二nhị 會hội 釋thích 彼bỉ 義nghĩa (# 是thị 知tri )#

-# 三tam 釋thích 成thành (# 然nhiên 此thử )#

-# 三tam 俱câu (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 廣quảng 說thuyết (# 三tam )#

-# 初sơ 止chỉ (# 五ngũ )#

-# 初sơ 修tu 方phương 便tiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 勝thắng 人nhân 能năng 入nhập (# 二nhị )#

-# 初sơ 託thác 靜tĩnh 息tức 心tâm 修tu 止chỉ 方phương 便tiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 外ngoại 緣duyên (# 若nhược 修tu )#

-# 二nhị 安an 內nội 心tâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 坐tọa 修tu 止chỉ (# 二nhị )#

-# 初sơ 離ly 境cảnh (# 不bất 依y )#

-# 二nhị 除trừ 心tâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 遣khiển 妄vọng 想tưởng (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 遣khiển (# 一nhất 切thiết )#

-# 二nhị 釋thích 成thành (# 以dĩ )#

-# 三tam 重trọng/trùng 揀giản (# 亦diệc 不bất )#

-# 二nhị 住trụ 正chánh 念niệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển (# 心tâm 若nhược )#

-# 二nhị 離ly 相tương/tướng (# 即tức 復phục )#

-# 二nhị 約ước 餘dư 威uy 儀nghi 修tu 止chỉ (# 若nhược 從tùng )#

-# 二nhị 止chỉ 成thành 得đắc 定định 除trừ 障chướng 不bất 退thoái (# 久cửu 習tập )#

-# 二nhị 顯hiển 障chướng 者giả 不bất 能năng (# 唯duy 除trừ )#

-# 二nhị 顯hiển 勝thắng 能năng (# 二nhị )#

-# 初sơ 能năng 生sanh 一Nhất 行Hành 三Tam 昧Muội 。 (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 能năng 生sanh 無vô 量lượng 。 三tam 昧muội (# 當đương 知tri )#

-# 三tam 辨biện 魔ma 事sự (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược (# 二nhị )#

-# 初sơ 魔ma 事sự (# 或hoặc 有hữu )#

-# 二nhị 對đối 治trị (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 論luận 旨chỉ (# 一nhất 切thiết )#

-# 二nhị 別biệt 出xuất 對đối 治trị (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 明minh (# 三tam )#

-# 初sơ 治trị 諸chư 魔ma (# 別biệt 門môn )#

-# 二nhị 治trị 諸chư 鬼quỷ (# 治trị 諸chư )#

-# 三tam 治trị 精tinh 魅mị (# 精tinh 神thần )#

-# 二nhị 指chỉ 廣quảng (# 此thử 等đẳng )#

-# 二nhị 廣quảng (# 二nhị )#

-# 初sơ 魔ma 事sự (# 五ngũ )#

-# 初sơ 現hiện 形hình 說thuyết 法Pháp (# 或hoặc 現hiện )#

-# 二nhị 得đắc 通thông 起khởi 辨biện (# 或hoặc 令linh )#

-# 三tam 起khởi 惑hoặc 造tạo 業nghiệp (# 能năng 令linh )#

-# 四tứ 據cứ 定định 得đắc 禪thiền (# 亦diệc 令linh )#

-# 五ngũ 食thực 差sai 顏nhan 變biến (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 寄ký 別biệt 總tổng 指chỉ (# 五ngũ 對đối )#

-# 二nhị 約ước 通thông 料liệu 揀giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 問vấn 如như )#

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 歎thán 難nan 解giải (# 答đáp 此thử )#

-# 二nhị 正chánh 揀giản 辨biện (# 四tứ )#

-# 初sơ 摽phiếu/phiêu 依y 古cổ 法pháp (# 今kim 且thả )#

-# 二Nhị 引Dẫn 經Kinh 為Vi 據Cứ (# 如Như 經Kinh )#

-# 三tam 依y 法pháp 正chánh 揀giản (# 今kim 情tình )#

-# 四Tứ 合Hợp 顯Hiển 經Kinh 喻Dụ (# 三Tam )#

-# 初sơ 喻dụ (# 如như 纔tài )#

-# 二nhị 合hợp (# 此thử 中trung )#

-# 三tam 結kết (# 以dĩ 此thử )#

-# 二nhị 對đối 治trị (# 以dĩ 是thị )#

-# 四tứ 簡giản 真chân 偽ngụy (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 內nội 外ngoại 二nhị 定định 別biệt 邪tà 正chánh (# 二nhị )#

-# 初sơ 邪tà (# 應ưng 知tri )#

-# 二nhị 正chánh (# 真Chân 如Như )#

-# 二nhị 對đối 理lý 事sự 二nhị 定định 明minh 真chân 偽ngụy (# 二nhị )#

-# 初sơ 真chân (# 若nhược 諸chư )#

-# 二nhị 偽ngụy (# 以dĩ 修tu )#

-# 五ngũ 示thị 益ích 勸khuyến (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 別biệt 解giải (# 三tam )#

-# 初sơ 一nhất 善thiện 友hữu 攝nhiếp 護hộ 益ích (# 云vân 何hà )#

-# 二nhị 四tứ 離ly 障chướng 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 離ly 外ngoại 惡ác 緣duyên (# 三tam 者giả )#

-# 二nhị 離ly 內nội 惑hoặc 業nghiệp (# 四tứ 者giả )#

-# 三tam 五ngũ 行hành 成thành 堅kiên 固cố 益ích (# 六lục 者giả )#

-# 二nhị 觀quán (# 三tam )#

-# 初sơ 明minh 修tu 觀quán 意ý (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 辨biện 觀quán 行hành 相tương/tướng (# 四tứ )#

-# 初sơ 法pháp 相tướng 觀quán (# 四tứ )#

-# 初sơ 無vô 常thường 觀quán (# 修tu 習tập )#

-# 二nhị 苦khổ 觀quán (# 一nhất 切thiết )#

-# 三tam 無vô 我ngã 觀quán (# 應ưng 觀quán )#

-# 四tứ 不bất 淨tịnh 觀quán (# 應ưng 顯hiển )#

-# 二nhị 大đại 悲bi 觀quán (# 如như 是thị )#

-# 三tam 大đại 願nguyện 觀quán (# 作tác 是thị )#

-# 四tứ 精tinh 進tấn 觀quán (# 以dĩ 起khởi )#

-# 三tam 結kết 觀quán 分phân 齊tề (# 若nhược 餘dư )#

-# 三tam 俱câu (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 摽phiếu/phiêu (# 若nhược 行hành )#

-# 二nhị 別biệt 辨biện (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 法pháp 明minh 俱câu (# 二nhị )#

-# 初sơ 即tức 止chỉ 之chi 觀quán (# 所sở 謂vị )#

-# 二nhị 即tức 觀quán 之chi 止chỉ (# 疏sớ/sơ 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 文văn 旨chỉ (# 此thử 順thuận )#

-# 二nhị 通thông 示thị 用dụng 心tâm (# 說thuyết 時thời )#

-# 二nhị 對đối 障chướng 明minh 俱câu (# 若nhược 修tu )#

-# 三tam 總tổng 結kết (# 以dĩ 是thị )#

-# 四tứ 防phòng 退thoái 方phương 便tiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 可khả 退thoái 之chi 人nhân (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 明minh 防phòng 退thoái 之chi 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 舉cử 聖thánh 意ý (# 當đương 知tri )#

-# 二Nhị 別Biệt 引Dẫn 經Kinh 證Chứng (# 如Như 修Tu )#

-# ○# 五ngũ 勸khuyến 修tu 利lợi 益ích 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu (# 已dĩ 說thuyết )#

-# 二nhị 舉cử 信tín 謗báng 損tổn 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 信tín 受thọ 福phước 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 三tam 慧tuệ 總tổng 舉cử 其kỳ 益ích (# 若nhược 有hữu )#

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 三tam 慧tuệ 益ích 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 聞văn 時thời 益ích (# 若nhược 人nhân )#

-# 二nhị 思tư 時thời 益ích (# 假giả 使sử )#

-# 三tam 修tu 時thời 益ích (# 三tam )#

-# 初sơ 時thời 少thiểu 德đức 多đa (# 復phục 次thứ )#

-# 二nhị 校giảo 量lượng 多đa 相tương/tướng (# 假giả 今kim )#

-# 三tam 釋thích 多đa 所sở 以dĩ (# 何hà 以dĩ )#

-# 二nhị 謗báng 毀hủy 罪tội 重trọng (# 其kỳ 有hữu )#

-# 三tam 結kết 勸khuyến 修tu 學học (# 當đương 知tri )#

起khởi 信tín 論luận 疏sớ/sơ 科khoa 文văn (# 終chung )#

(# 貴quý 州châu 提đề 學học 副phó 使sử 嘉gia 興hưng 包bao 檉# 芳phương 施thí 貲ti 刻khắc 此thử

大Đại 乘Thừa 起khởi 信tín 論luận 疏sớ/sơ 科khoa 文văn 一nhất 卷quyển 。 恩ân 江giang 沙Sa 彌Di 可khả 震chấn 對đối 。

長trường/trưởng 洲châu 縣huyện 徐từ 普phổ 書thư 。 建kiến 陽dương 縣huyện 鄒# 友hữu 刻khắc 。

萬vạn 曆lịch 壬nhâm 辰thần 季quý 夏hạ 五ngũ 臺đài )# 。