KHỔ ĐAU & HẠNH PHÚC
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan