Khi Mê Bùng Thiệt Là Bùng, Ngộ Rồi Mới Biết Trong Có Sen

Thuyết giảng: HT Thích Giác Hạnh