khám tháp

龕塔 ( 龕khám 塔tháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (堂塔)有龕室之塔。即常塔也。十誦律五十六曰:「佛聽作龕塔柱塔。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 堂đường 塔tháp ) 有hữu 龕khám 室thất 之chi 塔tháp 。 即tức 常thường 塔tháp 也dã 。 十thập 誦tụng 律luật 五ngũ 十thập 六lục 曰viết : 「 佛Phật 聽thính 作tác 龕khám 塔tháp 柱trụ 塔tháp 。 」 。

error: