KẺ CƯỚP ĐI TU

Bóng đêm vừa phủ ngang đồi
Trong chùa im lặng sư ngồi tụng kinh
Một tên cướp bất thình lình
Tay cầm vũ khí, lặng thinh, lẻn vào
Tới bên sư mới chìa dao
Đòi sư lập tức phải trao bạc tiền:
“Tiền không đưa, mạng chẳng yên
Tôi đưa sư gặp tổ tiên chuyến này!”.
Sư bèn nói: “Hãy im ngay
Tiền trong ngăn kéo thò tay thấy liền,
Để ta yên, chớ làm phiền
Chớ nên náo động, lấy tiền rồi đi!”
Coi như chẳng có chuyện chi
Sư bèn tụng tiếp kinh kia đều đều
Một hồi sau sư khẽ kêu:
“Nhớ mà dành lại ít nhiều cho ta
Để chùa đóng thuế đó mà
Ngày mai tiền hết chùa ta sẽ phiền!”.
Cuỗm luôn gần hết số tiền
Cướp kia vội vã chuồn liền đi ngay
Sư nói thêm: “Anh bạn này,
Miệng nên cảm tạ khi tay nhận quà!”
Cảm ơn gia chủ qua loa
Nhanh chân cướp lẩn mau ra khỏi chùa.
*
Vận xui theo cánh gió lùa
Cướp kia sa lưới! Vào tù! Kêu than!
Trời nào dung dưỡng kẻ gian!
Cướp bèn thú tội liên quan tới chùa.
Chức quyền vội thỉnh mời sư
Đến làm nhân chứng thực hư tỏ bày.
Sư từ tốn khẽ nói ngay:
“Riêng phần tôi thấy người này vô can
Không hề trộm cướp gian tham
Tiền này do chính tôi mang biếu người
Và người cũng đã ngỏ lời
Cám ơn nồng nhiệt khi tôi tặng quà!”
*
Sau khi mãn hạn tù ra
Anh chàng cướp nọ tìm qua viếng chùa
Giữa vùng thơm ngát hương từ
Chàng quỳ hứa với thiền sư tâm thành
“Xa nghiệp ác, tạo duyên lành”
Xin làm đệ tử tu hành từ đây.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng theo Shoun And His Mother
trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES
của Nyogen Senzaki và Paul Reps)